bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle
pixab_konealy

Koneäly oppimisen tukena

Vieraskynä: Taina Uusi-Illikainen

Miten koneäly ja oppiminen liittyvät toisiinsa? Vastaan: monellakin tapaa ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Koneäly ja analytiikka oppimisessa eivät ole enää vain kaukainen visio vaan vahva toteutumassa oleva trendi. Koneälyä on jo nyt monessa paikassa esim. taskussamme olevassa puhelimessa, liikenteessä ja terveydenhuollossa.

Suomalainen koulutus on muutoksessa yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Muutos on nopeaa. Kuva ympäröivästä maailmasta on muuttunut teknisten laitteiden, tekniikan ja käyttösovellusten mm. sosiaalisen median myötä. Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat työvälineitä, joilla toteutetaan parasta pedagogiikkaa ja opiskelijahallintoa sekä tuetaan oppimista.
Oppijan aktiivinen rooli ja kokonaisvaltaisen oppimisprosessin ohjaaminen edellyttävät uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. Tekniikka kehittyy koko ajan ja uusien ratkaisujen löytäminen arkipäiväisiin haasteisiin on vain innovatiivisuudesta kiinni. Koneälystä on apua arjen haasteita ratkaistaessa mm. päätöksiä tehtäessä, vaikuttavuutta mitattaessa, oppijan tarvitsemaan tukea arvioitaessa ja oppimista kartoitettaessa. Meillä on jo nyt kerättynä eri lähteisiin paljon dataa, jota yhdistämällä voidaan muodostaa uutta tietoa käytettäväksi ja tukemaan oppilaan oppimisprosessia ja päätöksentekoa.

Perusperiaate on seuraava. Analytiikka ja koneäly perustuvat siihen tosiasian, että data on perusominaisuudeltaan tyhmää. Data ei tee itsessään mitään, vaan sitä pitää osata hyödyntää. Algoritmi on laskentakaava tai -malli, joka ratkaisee datan avulla jonkin spesifin ongelman. Älypalvelu on kokonaisuus, joka osaa kerätä algoritmin tarvitseman datan, käsitellä datan algoritmin avulla sekä viestiä laskennan lopputuloksen loppukäyttäjän ymmärtämässä muodossa. Analytiikka asettaa vaatimuksia käytettävälle datalle, siksi on tärkeää myös miettiä sitä tapaa, miten tietoa tuotetaan ja tallennetaan.

konealy_oppimisen

Kuvalähde: https://www.tieto.fi/nakemyksia-ja-visioita/konealy-oppimisen-tukena

Lähtökohtana on hyödyntää aktiivisesti sitä tietoa, jota jo nyt on ja jota koko ajan tuotetaan mm. opiskelijahallintojärjestelmään, oppimisympäristöihin ja muihin sovelluksiin. Tavoitteena analytiikan ja koneälyn hyödyntämisen kautta on saada tuotettua tietoa, joka

  • tukee oppijaa, oppimisprosesseja ja opettajaa työssään
  • tukee tervettä oppimisympäristöä, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia
  • tukee tietojohtamista ja päätöksentekoa
  • tehostaa työkalujen ja tilojen monipuolista käyttöä ja kunnossapitoa

Digitalisaatio, analytiikka ja koneäly mahdollistavat erilaisten oppijoiden huomioimisen, opettajien työajan ja osaamisen tehokkaan käytön ja monipuolisen ympäristön hyödyntämisen. Tiedolla johtaminen perustuu reaaliaikaiseen dataan eikä vanhoihin tilastoihin tavoitetilana ennakointi ja ennustaminen pikemminkin kuin reaktiivisuus ja tilastot. Oppimisprosessia koneäly voi tukea antamalla reaaliaikaista tietoa oppijalle itselle ja opettajalle mm. osaamisen karttumisesta ja pyrkiä luomaan ennakoivaa tilannekuvaa oppimiseen ja auttaa valintojen äärellä.

Ajatus aktiivisesta oppijasta ja oppijasta itsestään kumpuava motivaatio haastavat opettajia ja oppilaitoksia muuttamaan toimintamallejaan, oppimisen kulttuuria ja suhtautumista kerättävään tietoon. Itse olen myös työni puolesta kiinnostunut tietämään, minkälaisia työkaluja arjen haasteissa tarvitaan sekä miten arjen toimintatapoja ja prosesseja voidaan uudistaa niin, että hyödynnämme aidosti saatavilla olevaa tietoa reaaliaikaisesti ja sen avulla ohjaamme toimintaprosesseja oppijan parhaaksi.

Lähtölaukauksen edelleen jatkuvalle kehittämistyölle koneälyn ja oppimisen äärellä antoi kevään 2016 Tiedon Terveet koulut – kokeilu. Terveet koulut -kokeilusta luettavissa lisää Tieto.fi -sivuilta linkistä https://www.tieto.fi/uutiset/tieto-valjastaa-konealyn-oppimisymparistojen-kehittamiseen-kaynnissa-terveet-koulut-kokeilu-kuuden.
Näkökulmia koneälyn käyttömahdollisuuksiin http://www.industrialprime.fi/moni-yhteiskuntamme-resurssipula-ratkaistavissa-tieto-tarjoaa-auttavaa-katta-julkiselle-sektorille/
Tutustumisen arvoinen artikkeli New Media Consortium tulevaisuuden trendeistä digitalisaatiosta opetuksen näkökulmasta http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf

 

 

Taina Uusi-Illikainen

Taina Uusi-Illikainen

Taina Uusi-Illikainen
Offering and Portfolio Manager
Opetusalan ammattilainen ja asiantuntija
Tieto Education

Vastaa