Etusivu
Avoin yliopistollinen opetus
Avoin ammattikorkeakouluopetus
Kielikurssit
Tietotekniikka
Taideaineet
Abiturienttikurssit
Suomea ulkomaalaisille
Täydennyskoulutus
Opiskelutaidot
Avoimet yleisötilaisuudet
- - - - - - -
Opiskelijan sivut
Opettajan sivut

Kesäyliopisto on Facebookissa

Facebook

Avoin yliopistollinen opetus PDF Tulosta Sähköposti

Avoin yliopistollinen opetus antaa jokaiselle mahdollisuuden opiskella yliopistollisia kursseja ja opintokokonaisuuksia ilman pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja. Opetus on yliopistojen opintovaatimusten mukaista ja opintosuorituksilla on sama arvo kuin yliopistojen vastaavilla suorituksilla.

Kesäyliopisto tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen kanssa ja järjestää vuonna 2014  avointa yliopistollista opetusta Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston,  Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.

Hyvä tietää
Ilmoittautuessaan avoimeen yliopistolliseen opetukseen opiskelija rekisteröidään sekä kesäyliopiston että yhteistyöyliopiston opiskelijaksi. Opintosuoritukset kirjataan yhteistyöyliopistojen opintosuoritusrekistereihin. Opintorekisteriotteen suorittamistaan opinnoista voi tilata suoraan yhteistyöyliopistosta. Yhteistyöyliopisto kirjoittaa myös suoritetuista opintokokonaisuuksista todistuksen. Opintojaksojen suorituksia ja tulostietoja voi kysyä kesäyliopiston toimistosta.

Avoimeen yliopistolliseen opetukseen osallistuva maksaa sekä kesäyliopiston kurssi-/kuulustelumaksun että avoimen yliopiston ns. opintomaksun. Opintomaksut vaihtelevat eri oppiaineissa. Maksu antaa opiskelijalle oikeuden suorittaa opintoja opetusohjelmassa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Suoritustavat vaihtelevat eri oppiaineiden ja yksittäisten opintojaksojen kohdalla ja ne on ilmoitettu kurssiesittelyissä.

Yliopistollisten perus- ja aineopintokokonaisuuksien ryhmäkokoja ei pääsääntöisesti ole rajoitettu, eli useimpiin kokonaisuuksiin voidaan ottaa kaikki halukkaat.

Opiskelu yli korkeakoulurajojen
Useimpien tutkintojen sisältöä on mahdollista monipuolistaa myös toisessa korkeakoulussa suoritettavilla opinnoilla. Jos haluat sisällyttää tutkintoosi toisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun oppiaineen/opintokokonaisuuden, varmista asia etukäteen omasta oppilaitoksestasi.

Avoimen yliopistollisen opetuksen koulutustarjontaan