Etusivu
Avoin yliopistollinen opetus
Avoin ammattikorkeakouluopetus
Kielikurssit
Tietotekniikka
Taideaineet
Abiturienttikurssit
Suomea ulkomaalaisille
Täydennyskoulutus
Opiskelutaidot
Avoimet yleisötilaisuudet
- - - - - - -
Opiskelijan sivut
Opettajan sivut

Kesäyliopisto on Facebookissa

Facebook

Kielikurssit PDF Tulosta Sähköposti

Kesäyliopisto järjestää vuosittain runsaasti kielikursseja noin 20 eri kielessä alkeiskursseista jo pidemmälle edistyneisiin. Kesäopetuksen lisäksi espanjan, italian, portugalin, ranskan ja venäjän kursseja on myös syys- ja/tai kevätkaudella 2013-2014. Kurssien pääasiallinen opetuskieli on suomi.

Kielikurssien yliopistollinen vastaavuus
Osalle kielikursseista on haettu vastaavuutta Helsingin yliopistolta. Tästä on mainittu erikseen näiden kurssien kohdalla. Kyseisten kurssien osallistujat rekisteröidään automaattisesti sekä kesäyliopiston että Helsingin avoimen yliopiston opiskelijoiksi ja opintosuoritukset kirjautuvat Helsingin avoimen yliopiston suoritusrekisteriin. Helsingin yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden suoritukset kirjautuvat suoraan opiskelijoiden henkilökohtaiseen opintorekisteriin. Muistathan merkitä ilmoittautumislomakkeeseen, mikäli olet Helsingin yliopiston opiskelija.

Yliopistollisilla kielikursseilla opintopistesuorituksen saavuttaminen edellyttää pääsääntöisesti 80 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta. Muilla kielikursseilla edellytetään pääsääntöisesti 50 % läsnäoloa. Opintosuorituksia ja tulostietoja voi kysyä kesäyliopiston toimistosta. Kesäyliopisto kirjoittaa kursseista todistuksen opiskelijan pyynnöstä. Todistus voidaan kirjoittaa opiskelijalle, joka on osallistunut säännöllisesti opetukseen.

Opiskelu yli korkeakoulurajojen
Useimpien tutkintojen sisältöä on mahdollista monipuolistaa myös toisessa korkeakoulussa suoritettavilla kieliopinnoilla. Korkeakouluopiskelijoiden kannattaa varmistaa omasta oppilaitoksestaan toisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kielikurssien sisällyttämisestä omaan tutkintoon.

Kielikurssien tasoluokitukset
Helsingin seudun kesäyliopistossa käytetään kielikurssien vaativuustasojen luokittelussa Eurooppalaista viitekehystä (Common European Framework), jossa kielitaitoa kuvataan kuusiportaisen taitotasoasteikon avulla. Kielikursseille on asetettu lähtötaso viitekehyksen asteikkojen mukaan. Lähtötaso kertoo opiskelijalle sen taitotason, joka hänellä pitäisi olla ennen kurssin alkua. Toivomme tämän luokittelun helpottavan opiskelijoita löytämään oikean tasoisen kurssin.

Omaa kielitaitoa voi arvioida käyttämällä DIALANG-järjestelmää. DIALANG on kielitaidon arviointijärjestelmä, joka pohjautuu Euroopassa yleisesti kielenopetuksessa käytettyyn Eurooppalaiseen viitekehykseen. DIALANGin avulla voit selvittää vieraan kielen taitojesi vahvuuksia ja heikkouksia sekä saada tietoa omasta taitotasostasi.

Kielikurssien taitotasoasteikko

Lisätietoja opiskelun käytännön asioista kohdassa Opiskelukäytännöt.

Kielikurssien koulutustarjontaan