bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Aistiseikkailu-kokonaisuus

Uutta 2018!

84000100 Kurssimaksu: 160,00 €

Aika: 17.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sanna-Leena Saarinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Koulutukset Iloinen aistiseikkailu ja Aistiseikkailu maailman ympäri muodostavat kokonaisuuden, jonka yhteishinta on 160 €. Koulutuksiin voi osallistua myös yksittäin hintaan 90 €. Mikäli ilmoittaudut kumpaankin koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Iloinen aistiseikkailu

Uutta 2018!

84000101 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sanna-Leena Saarinen

Oppitunteja: 3

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.8. pe klo 10.00–13.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus koostuu lyhyestä teoriaosuudesta sekä käytännön harjoituksista, joissa on koulutuksen pääpaino. Tavoitteena on syventyä toiminnan kautta moniaistilliseen kasvatukseen, saada kiehtovia toimintaideoita hyödynnettäväksi lapsiryhmien kanssa sekä saada monipuolisia vinkkejä eri-ikäisten ja kehitystasoltaan erilaisten lasten virikkeelliseen toimintaan. Koulutuksessa havainnoidaan sitä, miten kädentaidot saa liitettyä muuhun toimintaan ja miten erilaisissa tilanteissa pystytään hyödyntämään musiikkia. Koulutuksen aikana saat myös ideoita materiaalin käytöstä, sinun ei tarvitse tehdä kalliita hankintoja päästäksesi toteuttaman aistiseikkailua ryhmiesi kanssa. Miltä esimerkiksi taikametsän asukkaat näyttävät sanomalehdestä muotoiltuna, entäpä miltä ne kuulostavat itse tehtyjen soitinten avulla? Näitä soittimia pystyt valmistamaan myös lasten kanssa ja hyödyntämään laajasti päiväkodin arjessa. Lisäksi pohditaan erilaisia tapoja hyödyntää lasten ideoita käytännön toteutuksessa. Harjoitusten aikana pääset itse kokemaan, miten moninaisilla tavoilla tarinoita pystyy hyödyntämään käytännössä lattiakuvituksena ja liikuntatarinana sekä kehosoitinsatuna, joissa myös musiikki on vahvasti läsnä. Saat vinkkejä Aistiseikkailu-materiaalien hyödyntämiseen esimerkiksi suujumpassa sekä tarinallisessa hieronnassa tai rentoutuksessa. Teoriaosuudessa käydään läpi ihmisen aistit ja niiden kehittyminen pääpiirteissään sekä pohditaan aivojen osuutta aistitiedon hyödyntämiseen.

Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat

Kouluttaja: Sanna Leena Saarinen, joka on työskennellyt mm. lastentarhanopettajana päivähoitoyksikössä, jossa käytetään moniaistillista työotetta, sekä toiminut varhaisiän musiikkikasvattajana. Hän ohjaa myös lasten tanssi- ja rytmiryhmiä.

Kurssimaksu: Koulutukset Iloinen aistiseikkailu ja Aistiseikkailu maailman ympäri muodostavat kokonaisuuden, jonka yhteishinta on 160 €. Koulutuksiin voi osallistua myös yksittäin hintaan 90 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aistiseikkailu maailman ympäri

Uutta 2018!

84000102 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sanna-Leena Saarinen

Oppitunteja: 3

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.8. pe klo 14.00–17.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa uusia, riemukkaita toimintaideoita lasten kanssa toteutettavaksi. Niitä voit toteuttaa yksittäisinä osioina tai rakentaa halutessasi seikkailutuokioita koko toimintavuodelle. Lisäksi raikkaiden tarinoiden ja niihin liittyvien monipuolisten harjoitusten avulla herätät lapset huomaamaan, että meille tutun ympäristön ulkopuolelta avautuukin aivan uudenlaisia paikkoja, joissa asustelee monenlaisia eläimiä ja ihmisiä. Luonto voi olla kauniin villiä tai hurjan karua. Eläimet tekevätkin eri juttuja kuin meille kotoisat koirat ja kissat ja ihmisillä toisissa maissa onkin ihan erilaiset tavat ja tottumukset. Koulutuksessa käydään läpi lattiakuvitusta, ääni-liike-parin yhdistämistä sekä luovaa liikettä. Ihastuttavia harjoituksia yhdistää teema: Matka maailman ympäri. Koulutuksessa saat monipuolisia vinkkejä eri-ikäisten ja kehistystasoltaan erilaisten lasten virikkeelliseen toimintaan. Ideoimme myös, miten lasten kanssa pystyy tekemään loruja ja rytmityksiä ja tätä kautta ihan omaa musiikkia itse. Tehtävät tukevat lapselle tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikkumista, taiteellisia kokemuksia, itseilmaisua sekä kiinnostavien asioiden ja ilmiöiden tutkimista. Oppiminen tapahtuu lapsille ominaisilla tavoilla hauskasti ja värikkäästi! Ideat toimivat myös pohjana eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamiselle.

Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat

Kouluttaja: Sanna Leena Saarinen, joka on työskennellyt mm. lastentarhanopettajana päivähoitoyksikössä, jossa käytetään moniaistillista työotetta, sekä toiminut varhaisiän musiikkikasvattajana. Hän ohjaa myös lasten tanssi- ja rytmiryhmiä.

Kurssimaksu: Koulutukset Iloinen aistiseikkailu ja Aistiseikkailu maailman ympäri muodostavat kokonaisuuden, jonka yhteishinta on 160 €. Koulutuksiin voi osallistua myös yksittäin hintaan 90 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja -koulutus

84000970 Kurssimaksu: 980,00 €

Aika: 05.04.2019 - 22.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sonja Kemppainen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.03.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Perusjakso: 5.–7.4.2019
Täydentävä jakso: 14.–16.6.2019
Syventävä jakso: 20.–22.9.2019
pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–15.30

Kohderyhmä: Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille. Koulutusta voi hyödyntää:

 • Yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
 • Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä

Tavoite ja sisältö: Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus muodostuu kolmesta jaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
 • Kehontuntemus, tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • Levollisuus- ja virikeleikkejä
 • Visualisointi
 • Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • Chakrat ja energiaharjoitukset
 • Kehoterapiamenetelmiä
 • Somaattinen tuntemus
 • Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koulutuksen tavoitteet:

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset:

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana Ha kuvaa aurinkoa ja Tha kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. Ha-Tha-joogan tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät. Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa harjoittele joogaa, he ovat sitä. Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä oppimatta jääneitä liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme. Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle. Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck) Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartavaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 980 €, koe 220 € (sisältää koulutusmateriaalin)

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja -koulutus

Kevät 2018

84000970L Kurssimaksu: 980,00 €

Aika: 02.03.2018 - 16.09.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Sonja Kemppainen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 21.11.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika ja paikka:
Perusjakso: 2.–4.3.2018, Mäkelän Koulu, os. Hattulantie 2 (käynti Mäkelänkadulta), sali ilmoitetaan ala-aulassa.
Täydentävä jakso: 8.–10.6.2018, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali).
Syventävä jakso: 14.–16.9.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–15.30

Kohderyhmä: Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille. Koulutusta voi hyödyntää:

 • Yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
 • Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä

Tavoite ja sisältö: Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus muodostuu kolmesta jaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
 • Kehontuntemus, tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • Levollisuus- ja virikeleikkejä
 • Visualisointi
 • Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • Chakrat ja energiaharjoitukset
 • Kehoterapiamenetelmiä
 • Somaattinen tuntemus
 • Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koulutuksen tavoitteet:

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset:

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana Ha kuvaa aurinkoa ja Tha kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. Ha-Tha-joogan tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät. Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa harjoittele joogaa, he ovat sitä. Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä oppimatta jääneitä liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme. Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle. Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck) Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartavaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 980 €, koe 220 € (sisältää koulutusmateriaalin)

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus: Koe, lv. 2018–2019

Talvi 2019

84000971 Kurssimaksu: 220,00 €

Aika: 14.02.2019 - 14.02.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sonja Kemppainen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
to 14.2.2019 teoriakoe klo 9.00–10.30 ja käytännön koe klo 11.30 alkaen niin, että kunkin osallistujan käytännön osuus on 35 minuuttia. Tarvittaessa käytännön kokeiden suorittaminen jatkuu perjantaina 15.2.2019.

Kohderyhmä: Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksen perus-, täydentävään ja syventävään jaksoon osallistuneet.

Tavoite ja sisältö: Kokeen (sisältää teorian ja käytännön osuuden) läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen osallistuja pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 220 €, ilmoittautuminen on sitova.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot