bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Arabialainen kirjoitus tutuksi

Tämä kurssi on päättynyt

30400010 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 23.04.2018 - 27.04.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.04.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 23.–27.4. ma, ke, to ja pe klo 16.30–19.45

Lähtötaso: -

Sisältö ja tavoite: Opettelemme arabialaisen konsonanttikirjoituksen periaatteet, vokaali- ja muut pikkumerkit sekä tutustutaan pikaisesti arabialaisen kalligrafian eri tyyleihin.

Kohderyhmä: Erityisesti ne, jotka osallistuvat arabian peruskurssille 1. Soveltuu myös niille, jotka harkitsevat arabian tai persian opintoja tai haluavat tutustua lyhyesti arabialaiseen kirjoitukseen ja kalligrafiaan.

 

Asiasana: arabia, arabian kieli, kalligrafia, persia, persian kieli

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian peruskurssi 1, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

30401010 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 105,00 €

Aika: 02.05.2018 - 01.06.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 68

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.–4.5. ke–pe, 7.–9.5. ma ja ke, 
14.5. ma ja 16.–31.5. ma, ti, to ja pe klo 16.30–20.00
Loppukoe 1.6. pe klo 17.00–20.00 
Uusinta 6.8. ma klo 17.00–20.00
Uusintakoepaikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Lähtötaso: -

Tavoite ja sisältö: Osallistuminen ei edellytä varsinaisia esitietoja arabian kielestä. Nopean etenemisen vuoksi osallistujien on kuitenkin erittäin suositeltavaa osallistua Arabialaisen kirjoituksen kurssille (ks. edellä), jos arabialaiset kirjaimet eivät ole ennestään tutut. Kirjaimia koskevat seikat käydään läpi hyvin nopeasti ensimmäisellä opetuskerralla ja heti tämän jälkeen siirrytään kielen rakenteeseen. Mikäli osallistuminen Arabialaisen kirjoituksen kurssille ei ole mahdollista, tulee arabian aakkosiin tutustua itsenäisesti ennen kurssin alkua.  Voit tulostaa harjoittelua varten Arabialaiset aakkoset tutuksi -kurssin materiaalin (huomaathan, että latautuminen voi kestää jonkin tovin):

Arabialaiset aakkoset ja harjoituksia

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 1–5

Korvaavuus: KIK-AR111A Arabia 1a (5 op)

Lähtötaso: – 

ARABIAN PERUSKURSSIT 1–3
Arabian peruskurssit 1-3 muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Tavoitteeena on myös pystyä kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaa, lähiympäristöä, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeita. Opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Lisäksi opitaan sanakirjan käytön perusteita, mikä mahdollistaa vaativimpiinkin teksteihin tutustumisen. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita. Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa arabian lauserakenne, verbien aspektit ja modukset sekä arabian juuri-kaava-systeemin perusteet. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä ja niihin liittyy runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.
Peruskurssilta 2 eteenpäin opiskelevilla olisi hyvä olla arabialais-englantilainen sanakirja Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. Sanakirjatilaus kannattaa jättää kirjakauppaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Korvaavuus kaikista kolmesta kurssissta yhteensä: Arabian peruskurssit 1–3 vastaavat yhdessä Kielten kandiohjelman kurssia KIK-AR111 Arabia 1, 15 op (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian peruskurssi 2, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

30401020 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 105,00 €

Aika: 04.06.2018 - 04.07.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 68

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 4.6.–2.7. ma–to klo 16.30–20.00
Loppukoe 4.7. ke klo 17.00–20.00
Huom. ei opetusta 21.6.
Uusinta 16.8. to klo 17.00–20.00

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 5–9

Korvaavuus: KIK-AR111B Arabia 1b (5 op)

Lähtötaso: – 

Edeltävät opinnot: Peruskurssin 1 oppimäärän hallinta 

 

ARABIAN PERUSKURSSIT 1–3
Arabian peruskurssit 1-3 muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Tavoitteeena on myös pystyä kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaa, lähiympäristöä, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeita. Opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Lisäksi opitaan sanakirjan käytön perusteita, mikä mahdollistaa vaativimpiinkin teksteihin tutustumisen. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita. Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa arabian lauserakenne, verbien aspektit ja modukset sekä arabian juuri-kaava-systeemin perusteet. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä ja niihin liittyy runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.
Peruskurssilta 2 eteenpäin opiskelevilla olisi hyvä olla arabialais-englantilainen sanakirja Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. Sanakirjatilaus kannattaa jättää kirjakauppaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Korvaavuus kaikista kolmesta kurssissta yhteensä: Arabian peruskurssit 1–3 vastaavat yhdessä Kielten kandiohjelman kurssia KIK-AR111 Arabia 1, 15 op (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian peruskurssi 3, 5 op

Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

30401030 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 105,00 €

Aika: 13.08.2018 - 17.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 68

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.8.–13.9. ma–ke klo 16.30–19.45
Huom. opetusta to 13.9.
Loppukoe ma 17.9. klo 17.00–20.00
Uusinta 8.10 ma klo 17.00–20.00

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 9–13

Korvaavuus: KIK-AR111C Arabia 1c (5 op)

Lähtötaso: – 

Edeltävät opinnot: Peruskurssin 2 oppimäärän hallinta 

ARABIAN PERUSKURSSIT 1–3
Arabian peruskurssit 1-3 muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Tavoitteeena on myös pystyä kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaa, lähiympäristöä, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeita. Opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Lisäksi opitaan sanakirjan käytön perusteita, mikä mahdollistaa vaativimpiinkin teksteihin tutustumisen. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita. Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa arabian lauserakenne, verbien aspektit ja modukset sekä arabian juuri-kaava-systeemin perusteet. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä ja niihin liittyy runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.
Peruskurssilta 2 eteenpäin opiskelevilla olisi hyvä olla arabialais-englantilainen sanakirja Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. Sanakirjatilaus kannattaa jättää kirjakauppaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Korvaavuus kaikista kolmesta kurssissta yhteensä: Arabian peruskurssit 1–3 vastaavat yhdessä Kielten kandiohjelman kurssia KIK-AR111 Arabia 1, 15 op (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen peruskurssi, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

30405010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 04.06.2018 - 20.06.2018

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Tuija Rinne

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 4.–20.6. ma–to klo 16.30–19.30 

Sisältö: Arabian kielellä on useita puhuttuja muotoja, joista Egyptin puhekieltä ymmärretään useimmissa arabimaissa. Tutustumme Egyptin puhekieleen ja kulttuuriin harjoitusten, ryhmätöiden sekä kotitehtävien avulla. Ei vaadi esitietoja arabian kielestä, ja sillä käytetään pelkästään latinalaista kirjaimistoa. 

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Lähtötaso: –

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR112, Arabian puhekielen kurssi, 5 op  (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen jatkokurssi, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

30405020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 06.08.2018 - 23.08.2018

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FM Tuija Rinne

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–23.8. ma–to klo 16.30–19.15

Sisältö: Opiskelemme lisää Egyptin arabian sanastoa, verbejä ja sivulauseiden muodostamista sekä opimme kertomaan lyhyitä tarinoita ja keskustelemaan eri aiheista. Teemme sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Kotitehtäviin kannattaa varata aikaa. Kurssilla käytetään latinalaista kirjaimistoa.

Lähtötaso: Kesäyliopiston Egyptin puhekielen kurssi tai vastaavat taidot

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR213, Arabian puhekielen kurssi, 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen syventävä kurssi, 5 op

30405030 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 03.09.2018 - 11.10.2018

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Tuija Rinne

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.9.–11.10. ma ja to klo 18.00–20.45

Tavoite ja sisältö: Syvennetään entisestään Egyptin puhekielen taitoa keskustelemalla eri aiheista tekstien, äänitteiden ja videoiden pohjalta. Kurssilla käytetään latinalaista kirjaimistoa ja oppimateriaalina opettajan jakamaa materiaalia.

Lähtötaso: Kesäyliopiston Egyptin puhekielen jatkokurssi tai vastaavat taidot.

Korvaavuus: Kielten maisteriohjelma, pääkielen (arabia) erikoiskurssi (Helsingin yliopisto), 5 op

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot