Englannin kertauskurssit Ryhmä C

Tämä kurssi on päättynyt

3125601C Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 10.08.2015 - 14.08.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Eeva Mortazavi

Oppitunteja: 30

Kurssin tiedot

10.–14.8. ma–pe klo 10.00–15.00
Paikka HH

Lähtötaso: B1

Ryhmät A – D: Keskitason kurssin tavoitteena on aktivoida ruostuneita keskikoulun, peruskoulun tai lukion lyhyen englannin tietoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät suullisesti rohkene käyttää englantia. Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia (mm. artikkelien käyttö ja verbien aikamuodot), luetaan tekstejä, tehdään kuuntelutehtäviä ja aktivoidaan suullista kielitaitoa. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssin aihepiirit ja sanasto ovat lähinnä käytännön arkielämän tilanteita. Rohkaistu ilmaisemaan itseäsi englanniksi! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Ma 10.08.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 11.08.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 12.08.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 13.08.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 14.08.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Englannin kertauskurssit Ryhmä D

Tämä kurssi on päättynyt

3125601D Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 08.06.2015 - 12.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Susanna Leino

Oppitunteja: 30

Kurssin tiedot

8.–12.6. ma–pe klo 10.00–15.00
Paikka HH

Lähtötaso: B2

Ryhmät D – E: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Ma 08.06.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 09.06.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 10.06.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 11.06.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 12.06.2015 10.00 - 15.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Englannin kertauskurssit Ryhmä E

Tämä kurssi on päättynyt

3125601E Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 17.08.2015 - 27.08.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Eeva Mortazavi

Oppitunteja: 30

Kurssin tiedot

17.–27.8. ma–to klo 16.30–19.30
Paikka HH

Lähtötaso: B2

Ryhmät D – E: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Ma 17.08.2015 16.30 - 19.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 18.08.2015 16.30 - 19.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 19.08.2015 16.30 - 19.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 20.08.2015 16.30 - 19.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 24.08.2015 16.30 - 19.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Travel English

Tämä kurssi on päättynyt

31257005 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.06.2015 - 12.06.2015

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 30

Kurssin tiedot

1.–12.6. ma–pe 11.15–13.30
Paikka MI

Lähtötaso: – / A1

Kurssin tavoitteena on oppia englannin perusrakenteita ja keskeisintä sanastoa niin, että osallistujat selviytyvät yksinkertaisissa jokapäiväisissä puhetilanteissa (mm. perhe, lähiympäristö, harrastukset, arkiset askareet, kaupassa ja ravintolassa asiointi). Kurssi alkaa aivan alusta eikä edellytä aiempia tietoja englannin kielestä. Kurssi etenee verrattain ripeästi.

Kirja: Huhtala-Halme, Halme & Eerola. 2012. Steps into English 1.

Kurssin kalenteri:
Ma 01.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 02.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 03.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 04.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Pe 05.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ma 08.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 09.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 10.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 11.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Pe 12.06.2015 11.15 - 13.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Professional English

Tämä kurssi on päättynyt

31257055 Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 08.06.2015 - 12.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Tomás Ó Toghdha

Oppitunteja: 25

Kurssin tiedot

June 8–12, Mon–Fri 9:00–13:30
Place HH

Starting level: B2

Do you need to improve your English for your profession? Dressing formally may give a professional impression, but your English-language skills may present an entirely different picture. The main aim of these sessions is to provide appropriate language and structures to improve both written (emails, reports and letters) and spoken English skills (in meetings, presentations and negotiations) for dealing with English-speaking colleagues nationally and around the professional English globe.

Kurssin kalenteri:
Ma 08.06.2015 9.00 - 13.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 09.06.2015 9.00 - 13.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 10.06.2015 9.00 - 13.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 11.06.2015 9.00 - 13.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 12.06.2015 9.00 - 13.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

31257105 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 22.06.2015 - 25.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM, lehtori Satu Tuomainen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

22.–25.6. ma–to klo 9.00–14.30
Paikka HH

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden. Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana. Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden. Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö: Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

Kurssin kalenteri:
Ma 22.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 23.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 24.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 25.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

International English Language Testing System (Intermediate IELTS for the academic exam): Bands 5.5 – 6.5

Tämä kurssi on päättynyt

31258010 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 20.07.2015 - 31.07.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

July 20–31, Mon–Fri 16:30–19:45
Place HH

Starting level: B1/B2

Preparation course for students with an intermediate level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficiency is required. Practice will be given across all four communication skills – reading, writing, speaking and listening. Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.

Book: Complete IELTS Bands 5-6.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 978-0-521-17948-5)

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 20.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 21.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 22.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 23.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 24.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 27.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 28.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 29.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 30.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 31.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

International English Language Testing System (Advanced IELTS for the academic exam): Bands 6.5 – 7.5

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut painetusta ohjelmasta

31258020 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 31.08.2015 - 10.09.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

August 31– September 10, Mon–Thu 16:00–20:15
Place HH
Edward Bonney, B.Ed. (hons.)
 

Starting level: C1

Preparation course for students with an intermediate level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficiency is required. Practice will be given across all four communication skills – reading, writing, speaking and listening. Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.

Book: Complete IELTS Bands 6.5–7.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 9781107625082)

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 31.08.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 01.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 02.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 03.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 07.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 08.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 09.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 10.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Cambridge First Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt

31258030 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 01.06.2015 - 12.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

June 1–12, Mon–Fri 16:30 – 19:45
Place HH

Starting level: B1/B2

This course prepares students for the Cambridge First Certificate exam (FCE), organized by the Finnish-British society in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course will consist of reading, writing, listening, speaking, and grammar exercises. Book: Gold First (ISBN  9781447907145).

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 01.06.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 02.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 03.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 04.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 05.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 08.06.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 09.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 10.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 11.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 12.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Cambridge Advanced Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt

31258040 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.08.2015 - 14.08.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

August 3–14, Mon–Fri 16:30–19:45
Place HH

Starting level: B2/C1

This is a complete, integrated course for students preparing for the Cambridge Advanced Certificate exam (CAE)  in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course gives reading, writing, listening, speaking and grammar practice.

Book: Gold Advanced (ISBN: 9781447907046).

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 03.08.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 04.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 05.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 06.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 07.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 10.08.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 11.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 12.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 13.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 14.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
escort izmit