English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

31257105 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 22.06.2015 - 25.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM, lehtori Satu Tuomainen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

22.–25.6. ma–to klo 9.00–14.30
Paikka HH

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden. Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana. Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden. Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö: Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

Kurssin kalenteri:
Ma 22.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 23.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 24.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 25.06.2015 9.00 - 14.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

International English Language Testing System (Intermediate IELTS for the academic exam): Bands 5.5 – 6.5

Tämä kurssi on päättynyt

31258010 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 20.07.2015 - 31.07.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

July 20–31, Mon–Fri 16:30–19:45
Place HH

Starting level: B1/B2

Preparation course for students with an intermediate level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficiency is required. Practice will be given across all four communication skills – reading, writing, speaking and listening. Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.

Book: Complete IELTS Bands 5-6.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 978-0-521-17948-5)

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 20.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 21.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 22.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 23.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 24.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 27.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 28.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 29.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 30.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 31.07.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

International English Language Testing System (Advanced IELTS for the academic exam): Bands 6.5 – 7.5

Aikataulu muuttunut painetusta ohjelmasta

31258020 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 31.08.2015 - 10.09.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

August 31– September 10, Mon–Thu 16:00–20:15
Place HH
Edward Bonney, B.Ed. (hons.)
 

Starting level: C1

Preparation course for students with an intermediate level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficiency is required. Practice will be given across all four communication skills – reading, writing, speaking and listening. Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.

Book: Complete IELTS Bands 6.5–7.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 9781107625082)

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 31.08.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 01.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 02.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 03.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 07.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 08.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 09.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 10.09.2015 16:00 - 20:15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Cambridge First Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt

31258030 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 01.06.2015 - 12.06.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Kurssin tiedot

June 1–12, Mon–Fri 16:30 – 19:45
Place HH

Starting level: B1/B2

This course prepares students for the Cambridge First Certificate exam (FCE), organized by the Finnish-British society in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course will consist of reading, writing, listening, speaking, and grammar exercises. Book: Gold First (ISBN  9781447907145).

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 01.06.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 02.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 03.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 04.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 05.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 08.06.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 09.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 10.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 11.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 12.06.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Cambridge Advanced Certificate Course

31258040 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.08.2015 - 14.08.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

August 3–14, Mon–Fri 16:30–19:45
Place HH

Starting level: B2/C1

This is a complete, integrated course for students preparing for the Cambridge Advanced Certificate exam (CAE)  in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course gives reading, writing, listening, speaking and grammar practice.

Book: Gold Advanced (ISBN: 9781447907046).

N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Ma 03.08.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 04.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 05.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 06.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 07.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 10.08.2015 16:30 – 19:45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 11.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 12.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 13.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 14.08.2015 16.30 - 19.45, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Cambridge Proficiency Certificate Course

31258050 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 17.08.2015 - 27.08.2015

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 40

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

August 17–27, Mon–Thu 16:00–20:15
Place HH

Starting level: C1

This course prepares students for the Cambridge Proficiency examination in November/December, the highest level in the Cambridge series. It is the most demanding of the Cambridge exams (YKI 6 / EU C2), and is suitable for students who want further refine their language skills to a very high level. Because of its difficulty it is also accepted as proof of linguistic proficiency by most universities. Practice will be given across the four communication skills – reading, writing, speaking, listening, but there also will be extensive vocabulary work and grammatical revision. Students not wishing to sit the exam are also welcome if they have a high fluency in English and they want an intensive brush-up of their skills.

Book: Kenny. 2002. New Proficiency Passkey. Macmillan Education. (ISBN 978-0-333-97436-0)

N.B. Textbooks are available in bookshops and must be purchased beforehand.

Kurssin kalenteri:
Ma 17.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 18.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 19.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 20.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 24.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 25.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 26.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 27.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 31.08.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 01.09.2015 16.00 - 20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)