escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Italian alkeiskurssi 1, ryhmä E, 3 op

3310101E Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 11.01.2017 - 19.04.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.01.2017 23:59

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
MUUTOS: ei opetusta viikolla 5, tilalla ke 26.4. klo 18.30-21.00
11.1.–19.4.2017 ke klo 18.30–21.00
Ei opetusta viikolla 8
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta ma 22.5.2017 klo 17.00–18.30

 

Lähtötaso: 

Kirja: 
Bella vista 1, kpl 0–8

ALKEISKURSSIT
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa italian alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (80 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Ke 11.01.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 18.01.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 25.01.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 08.02.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 15.02.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 01.03.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 08.03.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 15.03.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 22.03.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 29.03.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 05.04.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 12.04.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 19.04.2017 18.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 26.04.2017 18.30–21.00 Koe, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ma 22.05.2017 17.00-18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

3310201B Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 10.01.2017 - 02.03.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2017 23:59

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
MUUTOS: ei opetusta ti 31.1., tilalla pidetään torstait 9.2. ja 16.2. klo 20.00 asti ja tiistait 7.2., 14.2. ja 28.2. alkavat jo klo 16.30
10.1.–28.2.2017 ti ja to klo 16.45–19.15
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe to 2.3.2017 klo 17.00–18.30
Uusinta ma 22.5.2017 klo 17.00–18.30

 

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Tavoite: 
Kurssilla täydennetään italian peruskielioppia ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy lukemaan ja kirjoittamaan melko sujuvasti arkikieltä, on parantanut sanavarastoaan, osaa käyttää monipuolisemmin eri aikamuotoja ja ymmärtää paremmin kuulemaansa. Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä.

Kirja: 
Bella vista 2, kpl 1–6

JATKOKURSSIT
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: 
Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa italian jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (80%) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Ti 10.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 12.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 17.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 19.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 24.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 26.01.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 02.02.2017 16.45–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 07.02.2017 16.30–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 09.02.2017 16.45–20.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 14.02.2017 16.30–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 16.02.2017 16.45–20.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 28.02.2017 16.30–19.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 02.03.2017 17.00–18.30 Koe, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ma 22.05.2017 17.00–18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

3310202B Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 07.03.2017 - 20.04.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
7.3.–18.4.2017 ti ja to klo 17.00–19.30
Loppukoe to 20.4.2017 klo 17.00–18.30
Uusinta ma 22.5.2017 klo 17.00–18.30

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia.

Tavoite: 
Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hyvin kuulemansa, ymmärtää melko vaikeankin tekstin perussisällön, osaa kertoa mielipiteitään ja osallistua keskusteluun monipuolisemmin, kykenee melko hyvin käyttämään verbin eri aika- ja tapamuotoja. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, ruumiinosat ja sairaudet, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Lisäksi hieman Passato remotosta (yksinkertainen perfekti).

Kirja: 
Bella vista 2, kpl 7–12

JATKOKURSSIT
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: 
Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa italian jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (80%) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Ti 07.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 09.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 14.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 16.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 21.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 23.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 28.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 30.03.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 04.04.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 06.04.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 11.04.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 13.04.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 18.04.2017 17.00–19.30, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
To 20.04.2017 17.00–18.30 Koe, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ma 22.05.2017 17.00–18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 4

Uutta 2016!

3310203B Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 11.01.2017 - 05.04.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.01.2017 23:59

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
MUUTOS: ei opetusta viikolla 5, tilalla ke 12.4. klo 16.45-18.15
11.1.–5.4.2017 ke klo 16.45–18.15
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe viimeisellä kerralla

Lähtötaso:
A2 

Sisältö:
Kurssilla sukelletaan yhä syvemmälle konjunktiivin maailmaan, käsitellään konjunktiivin imperfekti ja puhutaan konjunktiivin aikamuotojen yhteensopivuudesta. Uutuutena myös kaukainen mennyt eli passato remoto. Tälläkin kurssilla pyritään puhumaan mahdollisimman paljon.

Materiaali:
Opettajan materiaali

 

 

 

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Ke 11.01.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 18.01.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 25.01.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 08.02.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 15.02.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 01.03.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 08.03.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 15.03.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 22.03.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 29.03.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 05.04.2017 16.45–18.15, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ke 12.04.2017 16.45–18.15 Koe, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Kurssin tiedot

Italian keskustelukurssi

33105200 Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 10.01.2017 - 04.04.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2017 23:59

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
MUUTOS: ei opetusta viikolla 5, tilalla ti 11.4. klo 19.30-21.00
10.1.–4.4.2017 ti klo 19.30–21.00
Huom. ei opetusta viikolla 8

Lähtötaso:
A2

Sisältö:
Sano se italiaksi! Pelko avata suunsa, tulla nolatuksi ja olla eri mieltä–siinä monen italian kielen teoriassa jo hyvin hallitsevan suomalaisopiskelijan ongelma. Tällä kurssilla ei painoteta kirjallista tuottamista eikä pyritä täydellisyyteen, vaan ollaan äänessä ja vaihdetaan mielipiteitä. Tärkein kurssivaatimus on halu kommunikoida. Keskustelujen pohjana on monikasvoinen Italia, ja aiheet liikkuvat ikuisuuskysymyksistä ajankohtaisiin ilmiöihin. 

 

Kurssin kalenteri:
Ti 10.01.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 17.01.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 24.01.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 07.02.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 14.02.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 28.02.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 07.03.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 14.03.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 21.03.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 28.03.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 04.04.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)
Ti 11.04.2017 19.30–21.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Kurssin tiedot