bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Orientaatio japanin kieleen, 2 op

33350010 Kurssimaksu: 80,00 €, opiskelijalle 50,00 €

Aika: 23.03.2018 - 27.04.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 08.02.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.03.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.3.2018, 6.4.2018 ja 27.4. pe klo 16.00–17.30
Loppukoe: 3.5.2018 to klo 16.00–17.30
Uusinta pe 15.6. klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Painotus tällä kurssilla on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille. Aktiivinen sanasto n. 100 kielen alkeiden sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)

• kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
• päivittäiset tervehdykset ja fraasit
• lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät
• ostoksilla oleminen ja hinnasta keskusteleminen
• esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen
• aukioloajoista, alkamis- ja päättymisajoista keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy:
• Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia.
• oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä.
• oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 1, 2 op

33351010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 14.05.2018 - 15.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 14.5.–11.6. ma klo 15.30–18.45 ja to klo 15.30–17.45
Huom. ma 11.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ke 13.6. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) pe 15.6. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ma 16.7. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 1 (1op)’, joka sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
• keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
• omistamisen ilmaisut
• kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista
• noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä

Lähtötaso: Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat taidot. Erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita, sillä oppikirja on täysin japaninkielinen.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 1 ja alkeiskurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 2, 2 op

33351020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 18.06.2018 - 18.07.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 18.6.–12.7. ma klo 15.30–18.45 ja to klo 15.30–18.45
Huom. ma 18.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ma 16.7. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 15.8. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 20.8. klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona mm. Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin n. 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
• kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti
• kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
• esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
• yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 2 ja alkeiskurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 1, 3 op

33352010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 26.07.2018 - 20.08.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 26.7.–14.8. ti ja to klo 16.00–20.00
Loppukoe 1 (kielioppi) to 16.8. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanjit) ma 20.8. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 12.9. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 17.9 klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 3 (1op)’, joka sisältää noin 72 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 109 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 500 sanan lisäksi)

  • parhaillaan tapahtuvan ja samanaikaisten tekemisten/tekemisen ja toiminnan tuloksen rakenteet
  • tapahtumajärjestyksen ja toiveiden imaisemisen rakenteet
  • tekovälineet ja muutoksen kuvaamisen rakenteet
  • syyn kertominen ja kysyminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu
  • esimerkkien luetteleminen erilaisista tekemisistä, rakenteet on helppo/vaikea tehdä jotakin.

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 3 ja jatkokurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Opettaja: FM Outi Smedlund ja FM Pia Matilainen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 2, 3 op

33352020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 21.08.2018 - 17.09.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 21.–30.8. ti ja to klo 16.00–20.00 sekä 3.–6.9. ma ja to klo 16.00–20.00
Loppukoe 1 (kielioppi) to 13.9. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanjit) ma 17.9. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ma 8.10. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) pe 12.10. klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 4 (1op)’, joka sisältää noin 70 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 181 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 800 sanan lisäksi)

  • komparatiivi- ja superlatiivirakenteet
  • sairauksien ja oireiden sanastoa, lääkärillä käynnin rakenteet (mm. selittävä tyyli ja suoraviivaisten kieltojen ilmaisut)
  • potentiaalin (osata/voida tehdä jotakin) ja kokemusten ilmaisut (on kokemusta jostakin)
  • ehdotukset ja kutsut sekä niiden alustaminen
  • kuullun informaation välittämisen rakenteet sekä arveleminen.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 4 ja jatkokurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Opettaja: FM Outi Smedlund ja FM Pia Matilainen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 3

33352030 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 29.05.2018 - 29.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.5.–28.6. ti ja to klo 16.00–20.00 sekä pe 29.6. klo 13.30–15.00

Sisältö ja tavoite: Laajennetaan arjen viestintätilanteissa tarvittavia japanin kielen taitoja. Tavoitteena on oppia small talk -keskustelua japaniksi, erilaisista asioimis- ja pulmatilanteista selviytymistä, puhelin- ja sähköpostiviestintää sekä uusia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tutustutaan epämuodolliseen puhekieleen ja helppoihin keigo-kohteliaisuusilmaisuihin. Lisäksi syvennetään tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Sisältää runsaasti uusia rakenteita (mm. aikomus, transitiivi- ja intransitiiviverbiparit, antamisen ja saamisen verbit, uusia sivulausetyyppejä). Aluksi myös kerrataan aiempien kurssien sisältöjä. Aihepiirejä ovat mm. ostokset, vaatetus, opinnot ja työ, matkailu, ongelmatilanteet, vierailu ja asuminen. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Jatkokurssi 3 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 1.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 19 - 26 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 1 ja 2 (uusin painos), kpl 19 - 26 ja opettajan jakamat monisteet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 4

33352040 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 30.07.2018 - 13.09.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–29.8. ma ja ke klo 16.00–20.00 sekä to 13.9. klo 18.00–19.30

Sisältö ja tavoite: Kurssilla opiskellaan loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistetaan aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita ja ajatuksia entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta. Jatkokurssi 4 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 2.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 27–35 ja opettajan jakamat monisteet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 5

33352050 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 28.05.2018 - 29.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 28.5.–27.6. ma ja ke klo 16.00–20.00 sekä pe 29.6. klo 12.00–13.30

Sisältö ja tavoite: Tekstien lukemisen ja viestinnällisten harjoitusten kautta opitaan alkeistasoa vaativampia (chūkyū) rakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on oppia myös eri tilanteisiin sopivia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Kurssin pääaihepiirit: kielenopiskelustrategiat, Internetin itseopiskelumahdollisuudet ja opiskelun apuvälineet, keigo, ihmissuhteet, uutiset ja yhteiskunta, japanin kielen variaatio, työpaikan valinta ja henkilökohtaisten mieltymyksien, taipumusten ja ominaisuuksien pohdiskelu, esittäytyminen eri tilanteissa (opiskelu- tai työpaikassa, harrastuspiireissä ja vapaa-ajalla), esim. tuotekehitykseen ja tuotteiden kuvailemiseen liittyvät asiatekstit, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen.. Kurssin loppuun mennessä on opiskeltu yhteensä 500 kanji-merkkiä. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Jatkokurssi 5 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 3–4.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 4 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Chūkyū Nihongo I oppikirja, ISBN978-4-89358-787-9, kpl 1–5. Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), ISBN978-4-89358-119-8, kpl 36–45 ja opettajan jakamat monisteet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 6

33352060 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 10.07.2018 - 07.08.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Raisa Porrasmaa

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 10.–12.7. ti–to, 17.–19.7. ti ja to, 24.–26.7. ti–to, 31.7.–2.8. ti ja to klo 16.15–20.15 ja 7.8. ke klo 16.15–17.45

Sisältö ja tavoite: Tekstien lukemisen ja viestinnällisten harjoitusten kautta opitaan alkeistasoa vaativampia (chūkyū) rakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on oppia myös eri tilanteisiin sopivia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Teemat: tapahtumailmoitusten lukeminen, kokous- ja neuvottelutaidot. Tilastojen tulkitseminen ja lukeminen. Mielipiteen perusteleminen, mielipidekirjoitusten lukeminen. Kurssin loppuun mennessä on opiskeltu yhteensä noin 500 kanji-merkkiä. Jatkokurssi 6 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 5.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 5 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Chūkyū Nihongo I, ISBN978-4-89358-787-9, (kpl 6–8) ja opettajan jakamat monisteet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

ONLINE: Advantageous Japanese course 1 (for beginners)

33353010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 23.01.2018 - 15.03.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Japanese Language professor Setsuko Konishi

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 27.06.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

1/20 Sat: Trial Communication by Zoom 16:30~(Finland Time)

1/23–3/15 Tue and Thu 16:30–18:00 (Finland Time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught live from Japan. Including a lot of photos, videos, articles, etc., of real time materials about Japan and its culture, the amount of information students to be exposed via online will exceed the traditional classroom teaching.

The Goal of study:  After finishing this intensive course, students will be able to obtain the basic language skills to survive in Japan. Students will read and write 46 Hiragana letters.  Students will be able to recognize 136 Kanji letters.  The course will be taught in Japanese and English. This is a Pass /Fail program and a certificate will be issued by the Summer University and the Institute to which the lecturer belongs.  Also, it is planned to offer a continuing course using Genki Book II from April, 2018 Mon and Wed.

Lecturer: The lecturer is Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities while living in the US and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection.  You can study at home or in your office.  This course will be provided using “Zoom”, an online conference program; but students will not be required to create an account for Zoom.  The procedure for accessing the Zoom will be sent some days before the course starts.

Textbook: “Genki I” published by the Japan Times. (via online bookstore e.g. Amazon).

Kurssin kalenteri:
Ti 23.01.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 25.01.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 30.01.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 01.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 06.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 08.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 13.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 15.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 20.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 22.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 27.02.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 01.03.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 06.03.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 08.03.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ti 13.03.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
To 15.03.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton

Kurssin tiedot

ONLINE: Advantageous Japanese course 2

33353014 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 09.04.2018 - 30.05.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Japanese Language professor Setsuko Konishi

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 27.06.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught live from Japan. Including a lot of photos, videos, articles, etc., of real time materials about Japan and its culture, the amount of information students to be exposed via online will exceed the traditional classroom teaching. This course is designed to be taken after completing “Advantageous ONLINE Japanese language course 1” offered from January 23, 2018.

The Goal of study:  Now using the second textbook of Genki seriese, “Genki II”, this course 2 will polish up student’s Japanese language skills for more active communication with Japanese speaking people at work, school or when they travel Japan. Through 385 pages grammar introductions and exercises with “Genki II”, students will be exposed to and recognize 173 new Kanji letters and 58 new grammars. The course will be taught in Japanese and English. This is a Pass /Fail program and a certificate will be issued by the Summer University and the Institute to which the lecturer belongs.

Lecturer: The lecturer is Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities while living in the US and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection.  You can study at home or in your office.  This course will be provided using “Zoom”, an online conference program; but students will not be required to create an account for Zoom.  The procedure for accessing the Zoom will be sent some days before the course starts.

Textbook: “Genki II” published by the Japan Times. (via online bookstore e.g. Amazon).

Kurssin kalenteri:
Ma 09.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 11.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 16.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 18.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 23.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 25.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 30.04.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 02.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 07.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 09.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 14.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 16.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 21.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 23.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ma 28.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton
Ke 30.05.2018 16.30–18.00, Paikasta riippumaton

Ilmoittaudu Kurssin tiedot