bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ranskan alkeiskurssi 1, ryhmä E, 3 op

3670101E Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelijalle 65,00 €

Aika: 25.01.2018 - 19.04.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Leena Lehtonen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.02.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
25.1.–12.4.2018 to klo 17.30–20.00
Loppukoe to 19.4. klo 17.30–19.00
Uusinta ma 21.5.2018 klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikka Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista, kuvailemaan asuntoa ja matkakohteita; kielioppiasioista mm. substantiivien artikkelit, partitiivinen artikkeli, omistus- ja persoonapronominit, verbejä preesens-muodossa sekä kysymyslauseiden muodostaminen. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoitellaan runsaasti.

Lähtötaso:
-

Kirja:
Le Nouveau Taxi 1, kpl 1–17, oppi- ja harjoituskirja

ALKEISKURSSIT:
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville. Oppikirja on ranskankielinen.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä 
(80 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 ranskan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

 

Kurssin kalenteri:
To 25.01.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 01.02.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 08.02.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 15.02.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 22.02.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 01.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 08.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 15.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 22.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 29.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 05.04.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 12.04.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 19.04.2018 17.30-19.00 Koe, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 21.05.2018 17.00-18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

3670201B Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelijalle 65,00 €

Aika: 15.01.2018 - 26.02.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
15.1.–21.2.2018 ma ja ke klo 17.00–19.30
Loppukoe ma 26.2.2018 klo 17.00–18.30
Uusinta ma 28.5.2018 klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikka Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla täydennetään alkeiskurssien sanavarastoa: opitaan mm. kuvailemaan monipuolisemmin lähipiiriä ja ympäristöä. Harjoitellaan menneen ajan muotoja ja opitaan uusia verbimuotoja (konditionaali, subjunktiivi), adjektiivien vertailumuodot, relatiivipronomineja ja kysymyslauseita. Aihepiireinä mm. perhe, elinympäristö ja elintavat. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä
suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit tai vastaavat taidot.

Kirja:
Le Nouveau Taxi 2, kpl 1–17, oppi- ja harjoituskirja

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (80 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 ranskan jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

 

 

Kurssin kalenteri:
Ma 15.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 17.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 22.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 24.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 29.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 31.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 05.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 07.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 12.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 14.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 19.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 21.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 26.02.2018 17.00-18.30 Koe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 28.05.2018 17.00-18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

3670202B Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelijalle 65,00 €

Aika: 05.03.2018 - 18.04.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.02.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
5.3.–16.4.2018 ma ja ke klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta ma 2.4.2018
Loppukoe ke 18.4.2018 klo 17.00–19.30
Uusinta ma 28.5.2018 klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikka Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla täydennetään sanavarastoa ja kieliopin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen menneessä ajassa kertomista (passé composé, imparfait), opitaan lisää subjunktiivin käytöstä ja pronomineista. Uusina asioina käsitellään mm. lauselyhenteitä. Aihepiireinä ovat mm. työelämä, vapaa-aika ja media. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Kirja:
Le Nouveau Taxi 2, kpl 18–36, oppi- ja harjoituskirja

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä 
(80 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 ranskan jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

 

Kurssin kalenteri:
Ma 05.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 07.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 12.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 14.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 19.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 21.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 26.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 28.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 04.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 09.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 11.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 16.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 18.04.2018 17.00-18.30 Koe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 28.05.2018 17.00-18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 3, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

3670301A Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelijalle 65,00 €

Aika: 12.09.2017 - 30.11.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
12.9.–28.11. ti klo 17.00–19.30
Loppukoe to 30.11. klo 17.00–18.30
Uusinta ma 8.1.2018 klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikka Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Kurssi on tarkoitettu kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit 1–2 suorittaneille tai vastaavat taidot hankkineille (esim. koulun kolmen vuoden oppimäärä). Kurssilla syvennetään kieliopin tuntemusta (mm. menneen ajan aikamuodot, subjunktiivi, passiivi), laajennetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan kuullunymmärtämistä, intonaatiota ja puheentuottamista. Aihepiirit: media ja uudet viestintämuodot, yhteiskunta, mm. työ, asuminen ja ihmissuhteet tämän päivän Ranskassa.

Lähtötaso:
A2

Kirja:
Le Nouvel Édito, Niveau B1 (alkuosa) ja Le Nouvel Édito, Niveau B1 Cahier d´exercices (alkuosa)

JATKOKURSSIT 3 JA 4:
Jatkokurssit 3 ja 4 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden. Kurssin suorittanut opiskelija ymmärtää yleiskielisiä viestejä ja lehtiartikkeleita, pystyy ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumia, mielipiteitään, tunteitaan ja tavoitteitaan, osaa laatia erityyppisiä tekstejä. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (80 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 3 vastaa Kielikeskuksen ranskan jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto).

 

 

Kurssin kalenteri:
Ti 12.09.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 19.09.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 26.09.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 03.10.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 10.10.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 17.10.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 24.10.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 31.10.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 07.11.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 14.11.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 21.11.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 28.11.2017 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 30.11.2017 17.00-18.30 Koe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 08.01.2018 17.00-18.30 Uusintakoe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 4

36704000 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 16.01.2018 - 17.04.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
16.1.–10.4.2018 ti klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta ti 27.2.2018
Loppukoe ti 17.4.2018 klo 17.00–18.30

Sisältö ja tavoite:
Kurssi on jatkoa ranskan jatkokurssille 3. Kurssilla syvennetään rakenteiden tuntemusta, (mm. verbiopin kertausta ja täydennystä, esim. gerundi, ehtolauseet ja konditionaali, epäsuora esitys), laajennetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan kuullunymmärtämistä, intonaatiota ja puheentuottamista. Aihepiirit: matkailu, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ekologia, EU ja globalisaatio, kulttuuri.

Lähtötaso:
A2

Kirja:
Le Nouvel Édito, Niveau B1 (loppuosa) ja Le Nouvel Édito, Niveau B1 Cahier d´exercices (loppuosa)

 

Kurssin kalenteri:
Ti 16.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 23.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 30.01.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 06.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 13.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 20.02.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 06.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 13.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 20.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 27.03.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 03.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 10.04.2018 17.00-19.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 17.04.2018 17.00-18.30 Koe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot