bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

88003000 Kurssimaksu: 2625,00 €

Aika: 21.09.2017 - 23.03.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: pääkouluttajana Kaisa Vuorinen

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.10.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: to–pe 21.–22.9., to–pe 26.–27.10., ma–ti 27.–28.11., to–pe 11.–12.1., to–pe 15.–16.2.2018 ja to–pe 22.–23.3.2018 klo 9.00–16.00

Paikka: Tieteiden talo, os. Kirkkokatu 6 (sali ilmoitetaan ala-aulassa), paitsi to–pe 15.–16.2.2018 paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö ja tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa, perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen, sekä saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Asiakasta ja hänen verkostoaan ohjataan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopisteen työmäärää.

Kohderyhmä: Erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskentelevät tai ne, joilla on työkokemusta alalta kuten opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sosiaali- ja terveysalan hoitajat ja ohjaajat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät sekä muut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt.

Esitietovaatimukset: Vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa todiste (kopio) pohjatietovaatimuksista joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki.

Kouluttajat: Johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola.  Pääkouluttajana toimii erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen. Koulutuksessa vierailee lisäksi lastenpsykiatrian asiantuntijalääkäri, ADD-aikuinen sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 2016-2017, 8 op

Tämä kurssi on päättynyt

88006000 Kurssimaksu: 1650,00 €

Aika: 29.08.2016 - 12.05.2017

Paikka: Opetuspaikka avoin

Opettaja: TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.08.2016 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.08.2016 23:59

Kurssin tiedot

Aika:

1. opintojakso ma 29.8.16 Huom! ajankohta muuttunut painetusta ohjelmasta!

2. opintojakso ma-ti 19.-20.9.16

3. opintojakso ke 12.10.16

4. opintojakso to-pe 26.-27.1.17

5. opintojakso pe 10.3.17

6. opintojakso to-pe 11.-12.5.17

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät

Osallistumisen edellytykset: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. (Sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.) Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Ilmoittautuminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti. HAKUAIKAA ON JATKETTU! Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sunnuntaihin 21.8. klo 9:00 mennessä joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki. Sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Tavoite ja sisältö: Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä. Koulutus ei anna pätevyyttä menetelmäohjaajan työhön, johon vaaditaan perusteet  -kurssin lisäksi 40 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen Aalto-yliopiston erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja, TaM Miina Savolainen

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä, kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Kesäyliopisto lähettää laskut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen noin viikkoa ennen kurssin alkamista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 2017-2018

88006000 Kurssimaksu: 1650,00 €

Aika: 14.06.2017 - 08.06.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen alkaa: 29.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:

1. opintojakso ke 14.6.2017
2. opintojakso ke-to 9.-10.8.2017
3. opintojakso ke 18.10.2017
4. opintojakso to-pe 18.-19.1.2018
5. opintojakso pe 16.3.2018
6. opintojakso to-pe 7.-8.6.2018

Paikka: Kuukiventie 6, Laajasalon opisto
 

Sisältö ja tavoite: Voimauttava valokuva on sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa ja katsetta käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen. Keskiössä on henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä. Koulutus vastaa laajuudeltaan 8 opintopisteen työmäärää. Perusteet-koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua erikoistumiskoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät

Edeltävät opinnot: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. (Sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.) Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.
Hakeminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen verkossa täytettävän esitietolomakkeen perusteella.(Katso kohta ilmoittautuminen!) Valinnoista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisajan päätyttyä ja sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen
Ilmoittautuminen: 4.6. mennessä tästä
Kurssimaksu: 1650 €, voidaan maksaa neljässä erässä

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot