bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Musiikkiterapian perusopinnot, 40 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101000 Kurssimaksu: 840,00 €

Aika: 13.09.2017 - 29.11.2018

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian perusopinnot, 40 op järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaisesti.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan musiikin terapeuttiseen käyttöön sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta. Perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on tärkeää. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä oman tutkimuksen ja harjoittelun merkeissä.

Kohderyhmä: Ne, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi.

Hakeutuminen musiikkiterapian perusopintojen (40 op, vastuuyliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemia) opiskelijaksi:

- HAKU ON PÄÄTTYNYT.
- Opintoihin voidaan ottaa enintään n. 20 opiskelijaa. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella, ks. ohjeet:
- Opiskelupaikkaa haetaan kahdella lomakkeella. (1) Valitse ensin ostoskoriin kurssi "Haku musiikkiterapian perusopintoihin", täytä lomake ja lähetä se. Täytä tiedot huolellisesti ja tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on oikein.
- Hakulomakkeen lähetettyäsi sinun ei tule siirtyä maksamaan, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Hakulomakkeesi on nyt otettu vastaan.
- (2) Tämän jälkeen täytä ja lähetä taustatietolomake, jossa kerrot, miksi sinut pitäisi valita opintoihin.
- Huom. Ilmoittautuminen hakijaksi ei ole vielä ilmoittautuminen opintoihin vaan opiskelupaikka varmistuu vasta hakuajan päätyttyä!
- Valinnat suoritetaan hakemusten (taustatietolomakkeiden) perusteella.
Haku alkaa 19.4.2017 ja päättyy ma 28.8. 2017 klo 15.
- Opintoihin valituille lähetetään 4.9.2017 mennessä tieto valinnasta, minkä jälkeen osallistuminen muuttuu sitovaksi ja peruutusehdot astuvat voimaan.
- Kokonaisuuden maksun (840 euroa) voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

On myös mahdollista ilmoittautua suorittamaan yksittäisenä joitakin jaksoja (Johdatus musiikkiterapiaan, Musiikin kehityspsykologia I, Musiikkipsykologia I).

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Orientaatio kokonaisuuden opiskeluun

Tämä kurssi on päättynyt

15101002

Aika: 13.09.2017 - 13.09.2017

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

13.9. ke klo 17.00–19.30

Tilaisuudessa opintokokonaisuuden vastuuopettaja Päivi Jordan-Kilkki käy läpi musiikkiterapian opintojen käytännön asioita mm. suoritustapoihin (oma harjoittelu jne.) liittyen. Läsnäolo on välttämätön.

Kurssin kalenteri:
Ke 13.09.2017 17.00–19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 16.09.2017 - 23.09.2017

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Kaija Oivamäki-Tähtinen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2017 14:00

Kurssin tiedot

Aikataulu: 
Luennot:
16.9. la klo 9.15 - 16.15 
23.9. la klo 9.30 - 16.15
Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28
HUOM. Aloitus la 16.9. jo klo 9.15 orientaatiolla mm. Optiman käyttöön!

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, KM Kaija Oivamäki-Tähtinen

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa, luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät, hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita sekä hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta.

Suoritustapa: Luennot (14 t) sekä omakohtainen työskentely (118 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009): Musiikkiterapiapalvelut.
 • Erkkilä & Rissanen (2008): Kuntoutus: Taiteet ja kuntoutuminen, s. 523–539
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa Musiikkiterapia, 28(1)
   

Orientaatio kokonaisuuden opiskeluun (koko opintokokonaisuutta suorittaville):
13.9. ke klo 17.00 - 19.30
Päivi Jordan-Kilkki
Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Kurssin kalenteri:
La 16.09.2017 9.30-16.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 23.09.2017 9.30-16.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101020

Aika: 30.09.2017 - 29.11.2017

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 23

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
30.9. la klo 9.30–16.15 (Marko Punkanen),
5.10. to klo 17.00–19.30 (Päivi Saukko),
11.10. ke klo 17.00–19.30 (Sari Laitinen),
24.10. ti klo 17.00–19.30 (Anita Forsblom),
29.11. ke klo 17.00–19.30 (Juha Salo) ja
4.12. ma klo 17.00–19.30 (Juha Ruponen)
Paikka muutoin Sibelius-Akatemian T-talo, mutta 29.11. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
 

Opettajat: Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FT Anita Forsblom; Musiikkiterapeutti, FL Sari Laitinen; Musiikki- ja tanssiterapeutti, psykoterapeutti (VET), FT Marko Punkanen; Musiikkiterapeutti, FM, peruskoulun lehtori Juha Salo; Musiikki- ja psykoterapeutti Juha Ruponen; Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FT Päivi Saukko

Tavoite: Opiskelija osaa nimetä ja kuvata musiikkiterapian perusmenetelmät ja selittää niiden pääasiallisia sovellustapoja eri kohderyhmissä. Hän osaa tunnistaa eri tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia terapeuttisessa työskentelyssä sekä ottaa käytäntöön perusmenetelmien lähestymistapoja.

Suoritustapa: Luennot, tapauskertomukset ja demonstraatiot (23 t) sekä omakohtainen työskentely (139 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28(2)
 • Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
 • Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
 • Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
 • Raine, H. (1999). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s. 131-142
 • Romppanen, M. (2001). Satumaa on ihmisen sielussa. Musiikkiterapia, 16(2)
 • Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
 • Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
 • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa, s. 17–43.
 • Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10
 • Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2)
Kurssin kalenteri:
La 30.09.2017 9.30-16.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
To 05.10.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 11.10.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 24.10.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 29.11.2017 17.00-19.30, Valteri (Ruskis)
Ma 04.12.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101030

Aika: 08.11.2017 - 02.02.2018

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 27

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
8.11. ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
22.11. ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
13.12. ke klo 17.00–19.30 (Päivi Jordan-Kilkki),
13.1.2018 la klo 9.30–12.45 (ryhmä A) ja klo 13.15–16.30 (ryhmä B) (Kaarlo Uusitalo),
19.1.2018 pe klo 17.00–19.30 (Esa Ala-Ruona),
20.1.2018 la klo 9.30–12.45 (Esa Ala-Ruona) ja
2.2.2018 pe klo 17.00–19.30 (Hanna Hakomäki)
Paikka Töölönkatu 28, paitsi 8.11. Musiikkitalo ja 13.1. Resonaari

HUOM. 2.2. perjantain luento pidetään suunnitellusti liikennelakosta huolimatta.

Opettajat: Musiikki- ja psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona; musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki; musiikkiterapeutti, pedagogi Kaarlo Uusitalo; musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät, osaa kuvata eri menetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia TMT, Vibroakustinen hoito, kuvionuotit, tarinasäveltäminen) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Luennot (24 t) ja omakohtainen työskentely (112 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192
 • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1)
 • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1)
 • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
 • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21
 • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
 • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
Kurssin kalenteri:
Ke 08.11.2017 17.00-19.30, M-auditorio (Musiikkitalo, Kansalaistorin puoli)
Ke 22.11.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 13.12.2017 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 13.01.2018 13.15-16.30 (B), Resonaari
La 13.01.2018 9.30-12.45 (A), Resonaari
Pe 19.01.2018 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 20.01.2018 9.30-12.45, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Pe 02.02.2018 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Musiikkipsykologia I, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101040 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 07.02.2018 - 14.02.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: FT Tommi Himberg

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.02.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 7.2.2018  ke klo 17.00–20.15 ja 14.2.2018 ke klo 17.30–20.00
Paikka Sibelius-Akatemia, T-Talo, Töölönkatu 28

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (74 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luvut 1-3, 5-6
Kurssin kalenteri:
Ke 07.02.2018 17.00-20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 14.02.2018 17.00-19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Musiikin kehityspsykologia I, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 13.04.2018 - 14.04.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.04.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 13.–14.4.2018 pe klo 17.30–20.00 ja la klo 10.00–13.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä, kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (47 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisus:

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luku 4.
 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori, P.  Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja  tutkimukseen.
Kurssin kalenteri:
Pe 13.04.2018 17.30–20.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 14.04.2018 10.00–13.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Kirjallinen työ, 5 op

15101060 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 17.06.2018 - 10.11.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Oppitunteja: 29

Ilmoittautuminen alkaa: 14.06.2018 15:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
11.4.2018 ke klo 17.15–19.45,
26.5.2018 la klo 10.00–17.15,
7.9.2018 pe klo 17.15–19.45,
8.9.2018 la klo 10.00–13.15,
9.11.2018 pe klo 17.15–20.30 ja
10.11.2018 la klo 10.00–16.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tavoite: Opiskelija osaa raportoida musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista, yhdistellä ja jäsentää eri aineistoja kirjallisen työn tuottamisessa, hakea lisätietoa musiikkiterapian ja musiikin terapeuttisen käytön tutkimuksista ja tapauskuvauksista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja toipumisen keinona sekä yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä ja kuvata omaa oppimisprosessiaan.

Suoritustapa: luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus ja seminaarityöskentely (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (106 t)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee kirjallisen työn tekemisen tueksi tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (esim. Tutki ja kirjoita).

Kurssin kalenteri:
Ke 11.04.2018 17.15–19.45, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 26.05.2018 10.00–17.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Pe 07.09.2018 17.15–19.45, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 08.09.2018 10.00–13.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Pe 09.11.2018 17.15–20.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 10.11.2018 10.00–16.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Kokemuksellinen osuus, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101070

Aika: 28.02.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Ajankohta: Kevät 2018

Ohjaava opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Tavoite: Opiskelija osaa kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia, jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla, soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla, sekä erotella eri terapeuttisten lähestymistapojen erityisiä mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoina esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai musiikillinen pienryhmätoiminta.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: valitaan kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen mukaan

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101080

Aika: 28.02.2018 - 29.11.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Oppitunteja: 37

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Orientaatio: 28.2.2018 ke klo 17.00–19.30
Työnohjauksellinen työskentely:
2.5., 16.5., 29.8., 19.9., 10.10. ja 31.10. ke klo 17.00–20.15 sekä
Purku ja kokonaisuuden päätös:
29.11.2018 to klo 17.00–19.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28,
poikkeus 29.8. ja 19.9. N-talo, Nervanderinkatu 13

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Ke 28.02.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 02.05.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 16.05.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 29.08.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 19.09.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 29.09.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 10.10.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 31.10.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
To 29.11.2018 17.00–19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Demonstraatioryhmä, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

15101090

Aika: 05.03.2018 - 21.03.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:

Ryhmä A:
5.3., 12.3. ja 19.3.2018 ma klo 17.00–20.15
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, KM Kaija Oivamäki-Tähtinen
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Ryhmä B:
7.3., 14.3. ja 21.3.2018 ke klo 17.00–20.15
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja FM Jouni Aavaluoma
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Tavoite: Opiskelija osaa omakohtaisen pienryhmätyöskentelyn keinoin havainnoida ja tutkia musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tukena sekä hyödyntää erilaista musiikillista materiaalia musiikkiterapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Pienryhmätyöskentelyä (11–13 t/ryhmä) ja omakohtainen työskentely (70 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Ma 05.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 07.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ma 12.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 14.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ma 19.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 21.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot