bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Musiikin kehityspsykologia I, 2 op

15101050 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 13.04.2018 - 14.04.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu: 13.–14.4.2018 pe klo 17.30–20.00 ja la klo 10.00–13.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Opettaja: MuT Suvi Saarikallio

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä, kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Suoritustapa: Luennot (7 t) ja omakohtainen työskentely (47 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisus:

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2010): Musiikkipsykologia. Luku 4.
  • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori, P.  Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja  tutkimukseen.
Kurssin kalenteri:
Pe 13.04.2018 17.30–20.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 14.04.2018 10.00–13.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjallinen työ, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101060

Aika: 11.04.2018 - 10.11.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Oppitunteja: 29

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
11.4.2018 ke klo 17.15–19.45,
26.5.2018 la klo 10.00–17.15,
7.9.2018 pe klo 17.15–19.45,
8.9.2018 la klo 10.00–13.15,
9.11.2018 pe klo 17.15–20.30 ja
10.11.2018 la klo 10.00–16.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Opettaja: Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tavoite: Opiskelija osaa raportoida musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista, yhdistellä ja jäsentää eri aineistoja kirjallisen työn tuottamisessa, hakea lisätietoa musiikkiterapian ja musiikin terapeuttisen käytön tutkimuksista ja tapauskuvauksista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja toipumisen keinona sekä yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä ja kuvata omaa oppimisprosessiaan.

Suoritustapa: luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus ja seminaarityöskentely (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (106 t)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee kirjallisen työn tekemisen tueksi tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (esim. Tutki ja kirjoita).

Kurssin kalenteri:
Ke 11.04.2018 17.15–19.45, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 26.05.2018 10.00–17.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Pe 07.09.2018 17.15–19.45, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 08.09.2018 10.00–13.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Pe 09.11.2018 17.15–20.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 10.11.2018 10.00–16.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Kokemuksellinen osuus, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101070

Aika: 28.02.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Ajankohta: Kevät 2018

Ohjaava opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Tavoite: Opiskelija osaa kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia, jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla, soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla, sekä erotella eri terapeuttisten lähestymistapojen erityisiä mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoina esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai musiikillinen pienryhmätoiminta.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: valitaan kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen mukaan

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101080

Aika: 28.02.2018 - 29.11.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Oppitunteja: 37

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:
Orientaatio: 28.2.2018 ke klo 17.00–19.30
Työnohjauksellinen työskentely:
2.5., 16.5., 29.8., 12.9., 10.10. ja 31.10. ke klo 17.00–20.15 sekä
29.9.2018 la klo 10.00–15.00
Purku ja kokonaisuuden päätös:
29.11.2018 to klo 17.00–19.30
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 29 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Ke 28.02.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 02.05.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 16.05.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 29.08.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 12.09.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 29.09.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 10.10.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 31.10.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
To 29.11.2018 17.00–19.30, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot

Demonstraatioryhmä, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

15101090

Aika: 05.03.2018 - 21.03.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:

Ryhmä A:
5.3., 12.3. ja 19.3.2018 ma klo 17.00–20.15
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, KM Kaija Oivamäki-Tähtinen
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Ryhmä B:
7.3., 14.3. ja 21.3.2018 ke klo 17.00–20.15
Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja FM Jouni Aavaluoma
Paikka Sibelius-Akatemia, T-talo, Töölönkatu 28

Tavoite: Opiskelija osaa omakohtaisen pienryhmätyöskentelyn keinoin havainnoida ja tutkia musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia kasvun ja kehityksen tukena sekä hyödyntää erilaista musiikillista materiaalia musiikkiterapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Pienryhmätyöskentelyä (11–13 t/ryhmä) ja omakohtainen työskentely (70 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssin kalenteri:
Ma 05.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 07.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ma 12.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 14.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ma 19.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ke 21.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Kurssin tiedot