escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Butoh Aesthetics Workshop, 2 ECTS

17531050 Kurssimaksu: 170,00 €, opiskelijalle 140,00 €

Aika: 14.08.2017 - 18.08.2017

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Choreographer, butoh artist Ken Mai

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times:
August 14–18, Mon–Fri, 10:00–16:00

Place:
TeaK, room 522

Content and objectives:
It is the practice to understand the fundamental nature that we reconnect, appreciate our body and life force that is offered by universe. Seek the essence of beauty and recognize that there are lightness and darkness in the nature or life. When you dance with pure heart, naturally the beauty of individual dance appears. The important thing is to first purify through the practices of body, mind, breathing and senses before moving into the deep transcendental state of imagination and transformation work. It is similar to a meditation state. The feeling of invisible energy movements can be found behind the visible movement and how they are related to each other. Listening and seeing the sound of movement and silence holds the key to open your instinct creativity that reaches to the core of Butoh Aesthetics state. The course fee includes the fee of Theatre Academy 20 €.

Credits:
2 ECTS given by Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (Theatre Academy, University of the Arts Helsinki)

Teacher:
Ken Mai is a Japanese Butoh artist, choreographer, teacher and also a yoga teacher based in Helsinki. Working all over the world. For more info visit Summer University website and www.kenmaibutoh.blogspot.com, www.facebook.com/ken.mai.90www.facebook.com/Ken-Mai-Butoh-Aesthetics-427502950637166/

Kurssin kalenteri:
Ma 14.08.2017 10:00–16:00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ti 15.08.2017 10:00–16:00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ke 16.08.2017 10:00–16:00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
To 17.08.2017 10:00–16:00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 18.08.2017 10:00–16:00, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Baletin alkeiskurssi, 1 op

17532010 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelijalle 80,00 €

Aika: 24.07.2017 - 10.08.2017

Paikka: Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)

Opettaja: Tanssitaiteen maisteri ja tanssinopettaja AMK Tiia Nyyssönen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.07.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
24.7.–10.8. ma–to klo 17.00–18.30

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla tutustutaan baletin perusteisiin. Tunneilla perehdytään baletin liikkeisiin ja liikesanastoon. Kurssilla tehdään kehon tukilihaksia vahvistavia harjoitteita ja venytyksiä, jotka auttavat baletin perusliikkeiden turvallista oppimista. Kurssilla harjoitellaan baletissa vaadittavia kehon linjauksia ja liikkeiden erilaisia liikelaatuja ja liikkeen dynamiikkoja. Lajia lähestytään omaa kehoa kuunnellen erilaisten tanko- ja keskilattiaharjoitteiden sekä hyppyjen avulla baletin estetiikkaa ja etikettiä unohtamatta. Baletin avulla voit vahvistaa kehoasi ja parantaa kehonhallintaa, löytää uusia liikesuuntia ja kohottaa ryhtiä, tanssin iloa unohtamatta! Kurssilla ei vaadita aiempaa tanssitaustaa. Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20 €.

Korvaavuus:
1 op y37 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

Kurssin kalenteri:
Ma 24.07.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 25.07.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 26.07.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 27.07.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ma 31.07.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 01.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 02.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 03.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ma 07.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 08.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 09.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 10.08.2017 17.00–18.30, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus psykodynaamiseen tanssi- ja liiketerapiaan, 2 op

Uutta 2017!

17533010 Kurssimaksu: 150,00 €, opiskelijalle 120,00 €

Aika: 07.08.2017 - 11.08.2017

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Anna-Liisa Valtonen ja Liisa Jaakonaho

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
7.–11.8. ma–pe klo 9.00–15.45

Paikka:
TeaK, sali 709

Sisältö ja tavoite:
Psykodynaaminen teoria ja terapia perustuvat käsitykseen mielen moniulotteisuudesta ja ottavat huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat tekijät. Lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa.  Psykodynaamisen terapian tavoite on potilaan itseymmärryksen syventäminen. Tanssi- ja liiketerapia (TLT) on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu taideterapioihin. Se perustuu monialaisesti tanssitaiteeseen sekä psykologian tieteenalaan ja psykoterapian eri suuntauksiin. Psykodynaamisessa tanssi- ja liiketerapiassa voidaan liike- ja kehotietoisuustyöskentelyn kautta käsitellä esimerkiksi kehomuistoja ja liikkeen kautta pintaan nousevia alitajuisia mielikuvia. Liike voi kuvastaa alitajunnan ilmiöitä samalla tavoin kuin unet, kuvat, sanallinen ilmaisu ja vapaa assosiaatio. Tanssiterapeuttisen prosessin aikana alitajunnan sisällöt ilmenevät liikesymboleina, jolloin niitä voidaan käsitellä myös tietoisen mielen avulla verbaalisesti. Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville tai siitä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille.  Koulutus tarjoaa mm. uusia näkökulmia kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin ja välineitä esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus toteutetaan kokemuksellisena oppimisena. Osallistuminen ei edellytä tanssitaitoja. Kurssimaksuun sisältyy TeaKin opintomaksu 20€.

Korvaavuus:
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta.

Opettajat:
Kouluttajina toimivat Anna-Liisa Valtonen ja Liisa Jaakonaho:

Anna-Liisa Valtonen on koulutuksiltaan psykodynaaminen psykoterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti, aikuiskouluttaja, työnohjaaja, fysioterapeutti ja paripsykoterapeutti. Tanssiterapeutiksi hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2000 ensimmäisten Suomessa valmistuneiden tanssiterapeuttien kanssa. Hän toimii ammatinharjoittajana, yksityisvastaanotto on Vantaalla. Sisäisistä impulsseista ja tuntemuksista lähtevä liikeimprovisaatio on Anna-Liisalle rakkainta liikettä.

Liisa Jaakonaho on valmistunut tanssi- ja liiketerapeutiksi vuonna 2007 Lontoon Goldsmiths-yliopiston psykodynaamisesti painottuneesta maisteriohjelmasta. Liisalla on myös esittävän taiteen pohjakoulutus, tanssipedagogin pätevyys Teatterikorkeakoulusta sekä mielenterveystyön ammatillinen näyttötutkinto Iso-Britanniasta. Tällä hetkellä Liisa tekee päätoimisesti tanssipedagogiikan alan väitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Liisa on erityisen kiinnostunut luovan liikeilmaisun tarjoamista mahdollisuuksista erilaisuuden kohtaamisessa ja hyväksyvässä, kokonaisvaltaisessa vuorovaikutuksessa. 

Ilmoittautuminen:                            
23.6.2017 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään erillinen lomake, jossa pyydetään kirjoittamaan lyhyesti itsestään ja odotuksistaan kurssin suhteen (1/2–1 A4).

HUOM! Kurssi on täynnä. Kurssille hyväksytyille on lähetetty sähköpostiviesti 15.5.2017. 

Kurssin kalenteri:
Ma 07.08.2017 9.00-15.45, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ti 08.08.2017 9.00-15.45, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Ke 09.08.2017 9.00-15.45, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
To 10.08.2017 9.00-15.45, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)
Pe 11.08.2017 9.00-15.45, Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Kurssin tiedot

Street dance, 2 op

Uutta 2017!

17537610 Kurssimaksu: 130,00 €, opiskelijalle 100,00 €

Aika: 31.07.2017 - 17.08.2017

Paikka: Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)

Opettaja: Tanssinopettaja Taija Hinkkanen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.07.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
31.7.–17.8. ma–to klo 18.00–20.00

Sisältö ja tavoite:                            
Kurssilla tutustutaan breakdance ja hip hop -tanssin perusteisiin ja tekniikkaan. Breakdancessa harjoitellaan lattiatason tekniikkaa, ylhäällä tehtäviä tanssiaskeleita (toprocking) sekä lajiin kuuluvan akrobatian alkeita. Hip hopissa opetellaan grooveja, eri aikakausien tyylejä ja tanssitaan paljon. Kurssille ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin edistyneemmätkin. Tunneilla kuunnellaan funk- ja hip hop –musiikkia, tehdään myös koreografiaa sekä etsitään omaa tyyliä. Kurssivarusteiksi tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Tule tanssimaan ja fiilistelemään katutanssin parissa! Kurssimaksuun sisältyy SibAn opintomaksu 20€.  

Korvaavuus:
2 op y37 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

Kurssin kalenteri:
Ma 31.07.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 01.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 02.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 03.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ma 07.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 08.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 09.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 10.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ma 14.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ti 15.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
Ke 16.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)
To 17.08.2017 18.00-20.00, Annankatu 29 B, sisäpiha, 1. krs (aikuisopiston/joogakoulun sali)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

TRE-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi

Ei ilmoittautumista netin kautta.

82408500 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 13.11.2017 - 13.11.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Certified TRE® Provider Satu Pusa

Oppitunteja: 4

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Mieli ja psykologia"

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot