escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Lean Management, 5 op

24755200 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 80,00 €

Aika: 05.06.2017 - 09.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Petri Oikkonen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu: 5.–9.6. ma–pe klo 16.45–20.00
Tentti viimeisellä kerralla
Uusinta 3.8. to klo 17.00–20.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Tavoite: Opiskelija tutustuu Lean-johtamisfilosofian perusteisiin, Lean ongelmanratkaisutyökaluihin ja -mittareihin. Opiskelija saa työkaluja arvovirtakarttaan (VSM) ja tilastollisen prosessin ohjaukseen (SPC) sekä lisää tietoa tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Sisältö: Lean johtamisfilosofian perusteet, Lean mittarit, tuottavuuden jatkuva parantaminen, 5S-menetelmä, VSM eli arvovirtakartta, prosessin virtaus ja tasapainotus, Lean ongelmanratkaisutyökalut, SPC eli (tilastollinen prosessin ohjaus) ja Lean Projektinhallinta.  

Suoritustapa: Luentotentti + kolme tehtävää, jotka pitää palauttaa 30.6. mennessä.

Oppimateriaali: Niklas, Modigt. 2013: Tätä on lean: ratkaisu tehokkuusparadoksiin.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Ma 05.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 06.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 07.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 08.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 09.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Minäkö projektin vetäjäksi? Työkaluja projektinhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin

81603000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 21.06.2017 - 21.06.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Asko Rasinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.06.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ke 21.6. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Oppia projektimaisen toimintatavan pääperiaatteet alkukartoituksesta projektin päättämiseen. Päivän aikana rakennetaan kuvaa projektinhallinnan periaatteista prosessikuvauksen avulla, annetaan selkeät ohjeet projektin perustamiseen ja suunnitelman laatimiseen sekä tutustutaan projektinhallinnassa tarvittaviin työkaluihin. Tarkoittavatko projekti, prosessi, hanke ja toiminto samaa asiaa vai missä erot piilevät? Projektinhallinnassa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja esimerkiksi projektin kuvaamiseen, aikataulujen laatimiseen, budjetointiin ja projektin edistymisen seurantaan. Projektiryhmä on saatava vauhtiin mahdollisimman nopeasti, jolloin myös ryhmänvetäjän taidot ovat hyödyllisiä. Muutoksen suunnittelu saattaa aiheuttaa vastustusta, johon on hyvä osata suhtautua oikein jo alkuvaiheessa. Myös konfliktinhallinnan taitoja tarvitaan muuttuvien tilanteiden nopeaan selvittämiseen. Koulutuksen teemoja ovat:

 • Projektitoiminnan taustoihin perehtyminen
 • Projektin asettaminen
 • Projektipäällikön toimenkuva
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Riskien hallinta ja logistiikka
 • Projektin johtamisen periaatteet, dokumentointi ja kommunikoinnin korostunut tarve
 • Projektin päättäminen
 • Käytännön työkaluja projektinhallintaan (ohjelmistot, lomakkeet)

Kohderyhmä: Kaikki, jotka vastaavat organisaatiossaan kehittämisryhmän vetämisestä tai joiden organisaatio käyttää projektointia asiakkuuksien hoidossa. Myös niille, jotka esimerkiksi tilapäisesti toimivat ryhmässä, joka vastaa uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittämistyöstä. Sopii myös pk-yritysten kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kouluttaja: M.Sc.(HRD), MBA Asko Rasinen, joka on toiminut markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä alansa johtavissa yrityksissä sekä Suomessa että yli 10 vuotta ulkomailla. Koulutukseen liittyvää käytännön kokemusta on myös järjestömaailman johtotehtävistä sekä erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen ja franchise-yritysten perustamiseen liittyvistä projekteista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Motivoinnin mahdollisuudet – kannustaminen ja palkitseminen

Uutta 2017!

81603030 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 10.08.2017 - 10.08.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.07.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 10.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivän aiheita ovat:

 • Henkilöstön motivaatio; mikä motivoi?
 • Esimiestyön rooli kannustamisessa
 • Palkitsemisstrategia ja -politiikka
 • Taloudellinen ja aineeton palkitseminen
 • Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen
 • Tulospalkitseminen
 • Onnistumisen mittaaminen
 • Palkitsemisen kehittäminen
 • Organisaatioesimerkit

Kohderyhmä: Esimiehet ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset.

Kouluttaja: KTM Juhani Kauhanen on arvostettu asiantuntija henkilöstö- ja esimiesaiheissa. Hän on kirjoittanut kirjoja henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja palkitsemisesta; viimeisimpänä Esimies palkitsijana (2015) ja Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960–2015 (2015), jossa hän on toiminut artikkelikirjoittajana ja päätoimittajana. Monivuotisen kouluttajakokemuksen lisäksi hänellä on monivuotinen kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä niin teollisuudessa kuin palvelualoilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Neuvokkaana neuvotteluun

Ei ilmoittautumista netin kautta.

81603085 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.06.2017 - 15.06.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, MBA Esa Lehtinen

Oppitunteja: 7

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Viestintä ja vuorovaikutus"

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Näin teet markkinoivan CV:n ja erottuvan LinkedIn-profiilin

Uutta 2017!

81603100 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 08.06.2017 - 08.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM Timo Lampikoski

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 8.6. klo 9.00–12.15

Sisältö ja tavoite: Auttaa osallistujia muokkaamaan myyvän ansioluettelon ja markkinoivan, erottuvan LinkedIn-profiilin. Käsiteltäviä aiheita:   

 • Nykyaikainen, tehokas oman osaamisen markkinointi
 • Markkinoiva perinteinen CV
 • Erottuva visuaalinen CV
 • Miksi ja mihin tarvitset LinkedIn-profiilia
 • Erottuva, myyvä LinkedIn-profiili
 • Henkilökohtaista sparrausta oman ansioluettelon ja LinkedIn-profiilin tuunaamisessa.

Kohderyhmä: Kaikki työnhausta ja oman osaamisen markkinoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat löytää hyvän työpaikan nopeammin ja vaivattomammin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Onnistunut rekrytointiprosessi

81603700 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 24.08.2017 - 24.08.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: PsM, organisaatiopsykologi Mikko Puonti

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 24.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivän aiheita ovat:

 • Rekrytointitarpeen määrittely ja haettavan henkilön profiilin määrittely
 • Eri hakukanavien hyödyntäminen
 • Hakemusten karsinta
 • Haastattelut: etukäteissuunnittelu, haastattelutekniikka, apuvälineet, havainnointi ja johtopäätökset
 • Soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia
 • Päätöksentekoprosessi
 • Kukaan ei ole seppä syntyessään – Miten kerätä palautetta oman rekrytointitoiminnan onnistumisesta?

Kohderyhmä: Rekrytoinnista vastaavat, kuten esimiehet ja henkilöstöalan ammattilaiset.

Kouluttaja: PsM, organisaatiopsykologi Mikko Puonti työskentelee seniorikonsulttina henkilöstöpalveluyrityksessä

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeiset ReTeaming -koulutukset

81604000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 31.08.2017 - 14.09.2017

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2017 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain etenevä looginen prosessi, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Menetelmä soveltuu mm.

 • Työyhteisöjen ja tiimien kehittämiseen
 • Itsensä kehittämiseen
 • Kehityskeskustelujen rungoksi
 • Motivaation opiskelun välineeksi
 • Ratkaisukeskeisen johtamisen opiskelumenetelmäksi

Kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa kolmesta alla esitellystä päivästä koostuvan koulutusohjelman, jonka jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus. Osallistujat voivat ilmoittautua ja osallistua kaikkiin tai yksittäisiin päiviin. Kaikkiin koulutuspäiviin osallistuneet voivat hankkia Lyhytterapiainstituutin ReTeaming-valmentajan pätevyyden. Ohjeet valmentajapätevyyteen ja tehtäviin saa kouluttajalta päivien yhteydessä.

Kouluttajat: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola (Työelämän diplomatiaa ja Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen) ja Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola (Ongelmat tavoitteiksi)

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 1: Työelämän diplomatiaa

81604010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 31.08.2017 - 31.08.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työelämän diplomatiaa – kriittinen palaute, loukkaantumisten purkaminen ja kolmioasetelmien hallinta

Aika: to 31.8. klo 9.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Osallistujat oppivat ottamaan vastaan kriittistä palautetta, antamaan rakentavalla tavalla kriittistä palautetta muille, purkamaan loukkaantumisia ja toimimaan viisaasti tilanteissa, joissa he joutuvat välikäteen kahden muun ihmisen välisessä konfliktissa. Soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten välisten konfliktien hallinnasta ja tarvitsevat näitä taitoja työssään.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 2: Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen

81604020 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.09.2017 - 07.09.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM, psykoterapeutti (VET) Maiju Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen – henkilökohtainen valmennusprosessi

Aika: to 7.9. klo 9.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeiseen itsensä kehittämisohjelmaan. Kyseessä on menetelmä, jota voi käyttää pyrkiessään ratkomaan omia ongelmiaan tai halutessaan kehittää itseään tiettyyn suuntaan. Soveltuu myös erinomaisesti työvälineeksi mm. valmentajille, esimiehille, opettajille, konsulteille ja terapeuteille.

Kurssimaksu: 150 € tai kolme koulutuspäivää 365 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ReTeaming 3: Ongelmista tavoitteiksi

81604030 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 14.09.2017 - 14.09.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (VET) Tapani Ahola

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ongelmista tavoitteiksi – ratkaisukeskeinen työyhteisöjen ja tiimien kehittäminen

Aika: ke 14.9. klo 9.00–15.00

Sisältö: Osallistujat perehtyvät ReTeaming-työyhteisöjen valmennus- ja kehittämismenetelmään. Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisen ajattelun soveltamisesta tiimien ja työryhmien toiminnan tehostamiseen, työilmapiirin ja työnilon kehittämiseen, luovaan ongelmanratkontaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Kurssimaksu: 130 € tai kolme koulutuspäivää 350 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työhyvinnoinin kehittäminen ja hankkeiden rahoitus

Uutta 2017!

81605012 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 13.06.2017 - 13.06.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ti 13.6. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutuspäivän aiheita ovat:

 • Organisaation toimintastrategia
 • Työhyvinvoinnin käsite ja osa-alueet
 • Työhyvinvoinnin tutkitut vaikutukset
 • Työhyvinvoinnin tilanneanalyysi
 • Toimenpiteet yksilö- ja organisaatiotasolla
 • Kehittämisosapuolet ja rahoituslähteet
 • Kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen
 • Kehittämishankkeiden rahoituslähteet
 • Hyötyjen mittaaminen
 • Organisaatioesimerkit

Kohderyhmä: Esimiehet ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset, työterveyshuolto ja muut työhyvinvoinnin parissa työskentelevät.

Kouluttaja: KTM Juhani Kauhanen on arvostettu asiantuntija henkilöstö- ja esimiesaiheissa. Hän on kirjoittanut kirjoja henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja palkitsemisesta; viimeisimpänä Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä (2016) ja Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960–2015 (2015), jossa hän on toiminut artikkelikirjoittajana ja päätoimittajana. Monivuotisen kouluttajakokemuksen lisäksi hänellä on monivuotinen kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä niin teollisuudessa kuin palvelualoilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Urapuu® – intensiivikurssi alanvaihtoa harkitseville aikuisille

Uutta 2017!

81605030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 05.06.2017 - 12.06.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ma ja ke 5.–12.6. klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Kurssi perustuu kognitiivisen ja positiivisen psykologian keinoihin. Tavoitteena on rohkaista yksilöä oman elämänsä suurissa valinnoissa sekä antaa tukea päätöksenteossa ja ohjausta omien vaihtoehtojen itsearvioinnissa. Itseluottamus, itsetuntemus ja rohkeus tehdä päätöksiä vahvistuvat kurssitehtävien myötä. Kurssin jälkeen oma haastava elämäntilanne näyttäytyy positiivisemmassa valossa ja opiskelijalla on myös konkreettisia keinoja lähteä toteuttamaan uutta elämänvaihetta niin halutessaan.

Kohderyhmä: Alanvaihtoa työttömyyden tai muun syyn vuoksi pohtivat aikuiset, jotka kokevat tilanteensa ahdistavaksi/pelottavaksi tai jostain muusta syystä kaipaavat tilanteessa tukea.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula. Opettajalla on useiden vuosien työkokemus uraohjauksesta. Lisäksi hän on toiminut henkilöarvioijana eri alojen pääsykokeissa ja hänellä on myös omakohtainen kokemus onnistuneesta alanvaihdosta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot