escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Henkilöstöjohtaminen, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

24752920 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 80,00 €

Aika: 01.06.2017 - 24.07.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Jani Munne

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 1.–20.6. to ja ti klo 16.45–20.00
Tentti luennoista viimeisellä kerralla
Kirjallisuuskuulustelu
24.7. ma klo 17.00–20.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Uusinta 6.9. ke klo 17.00–20.00
Uusinnassa voi tenttiä sekä luentojen että kirjallisuuden osuutta.
Uusinnan paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Tavoite: Opiskelija syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa yhdistää henkilöstöjohtamisen teorioita henkilöstöjohtamisen käytännön tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla henkilöstöjohtajan rooleja eri johtamistilanteissa.

Sisältö: HR, henkilöstöjohtamisen erityisteemoja, projekti- ja tiimijohtaminen.

Suoritustapa: Luennot, tentti luennoista ja kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali ja erikseen ilmoitettava kirjallisuuskuulustelun kirja, oheislukemisto Viitala, R. 2013 Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
To 01.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 06.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 08.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 13.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 15.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 20.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Projektijohtaminen, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

24757100 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 80,00 €

Aika: 14.08.2017 - 18.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Petri Oikkonen

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 14.–18.8. ma–pe klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Tavoite: Tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva projektijohtamisesta ja sen eri osa-alueista. Opiskelija laatii harjoitustyönä projektisuunnitelmaan. Opintojaksolla esitellään myös projektinhallinnan ohjelmistoja.

Sisältö: Antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää ja soveltaa projektijohtamisen keskeisiä käsitteitä ja toimintamalleja.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyö (projektisuunnitelma)

Oppimateriaali: Pelin, Risto 2011. Projektihallinnan käsikirja.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Ma 14.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 15.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 16.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 17.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 18.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Strateginen ajattelu ja johtaminen, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

24758070 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 05.06.2017 - 10.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTT Thomas Rohweder

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 5.–9.6. ma–pe klo 16.30–20.30 ja 10.6. la klo 10.00–14.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), poikkeus la 10.6. Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Tavoite: Tunnistaa strategiatyön merkityksen yritykselle sekä hallitsee nykyaikaisen strategiaprosessin vaiheet ja toimeenpanon periaatteet.

Sisältö: Strategian peruskäsitteet, strategia ja johtaminen, strategia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, strategiaprosessi, strategiset voimavarat, strategian toimeenpano.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Arvosana määräytyy harjoitusten perusteella.

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja Lindroos & Lohivesi 2004, Onnistu strategiassa.

Kurssi vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulun opetusta.

Kurssin kalenteri:
Ma 05.06.2017 16.30–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 06.06.2017 16.30–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 07.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 08.06.2017 16.30–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 09.06.2017 16.30–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
La 10.06.2017 10.00–14.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Kurssin tiedot

Tuloksellinen esimiestyö, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

24759040 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 07.08.2017 - 12.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTT Thomas Rohweder

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 7.–11.8. ma–pe klo 16.30–20.30 ja 12.8. la klo 10.00–14.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), paitsi la 12.8. Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Tavoite: Tunnistaa esimiestyön merkitys yritykselle sekä hallita nykyaikaisen johtamistyön kokonaisuuden periaatteet muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö: Esimiestyön peruskäsitteet, johtamisjärjestelmä, ihmisten johtaminen, osaamisen johtaminen, muutoksen johtaminen.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Arvosana määräytyy harjoitusten perusteella.

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja Järvinen 2005, Ammattina esimies

Kurssi vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulun opetusta.

Kurssin kalenteri:
Ma 07.08.2017 16.30-20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 08.08.2017 16.30-20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 09.08.2017 16.30-20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 10.08.2017 16.30-20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 11.08.2017 16.30-20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
La 12.08.2017 10.00-14.00, Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Kurssin tiedot

Esimies – ota haltuun coaching-taidot!

Uutta 2017!

83201000 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 17.08.2017 - 18.08.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Marja Kamrat

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: to–pe 17.–18.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Jokaisessa ihmisessä piilee merkittävä määrä potentiaalia, joka vain odottaa esiin pääsyä. Tämän väittämän vahvistaa positiivisen psykologian tutkimustieto. Modernilla esimiehellä on kyky vapauttaa tuota potentiaalia ja saada tiimi lentämään. Coaching-keskustelu on modernin esimiehen keskeinen työkalu, jolla hän luo uutta voimaannuttavaa esimieskulttuuria ja tekee huipputulosta ihmisten kanssa. Kurssin tavoitteena on sisäänajaa osanottajat coaching-keskustelun käyttöön: perehdymme coaching-keskustelun tausta-ajatteluun, opimme keskustelun läpivientimallin sekä opiskelemme coachingin ydintaitoja miniluentojen pohjalta sekä kokemuksellisen oppimisen ja harjoittelun keinoin. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat:

 • Coaching-mindset
  - Miksi coaching-taidot ovat yhä tärkeämpi osa esimiestyötä?
  - Mitä coaching on – ja mitä se ei ole?
  - Coaching-etiikka
  - Ajatuksen voima ja tunneäly – onnistumisen inhimilliset tekijät
 • Coaching-prosessi
  - Coaching-keskustelun läpivientimalli
  - Coach-asiakas – dialogi ja vastuut
  - Asiakkaassa käynnistyvä prosessi
  - Millaisia tuloksia coachingilta voidaan odottaa?
 • Coaching-ydintaidot
  - Luottamuksen rakentaminen ja läsnäolon taito
  - Aktiivinen kuuntelu ja vahvojen kysymysten esittäminen
  - Suora kommunikaatio ja tietoisuuden luominen
  - Toimintasuunnitelman rakentaminen ja tavoitteiden asettaminen
  - Edistymisen ja vastuullisuuden hallinta

Kohderyhmä: Esimiehet ja tiiminvetäjät, erityisesti myynti-, asiakaspalvelu- ja asiantuntijatiimien vetäjät. Myös projektipäälliköt, konsultoiva myyntihenkilöstö ja mentorit.

Kouluttaja: Marja Kamrat, Business Coach (ACC), Certified Enneagram Coach (by Ginger Lapid-Bogda). Kouluttajalla on oma valmennusyritys sekä aiempi 15 vuoden kokemus viestinnän tulosvastuullisista tehtävistä yrityssektorilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Menestyksekäs muutosjohtaminen

Uutta 2017!

83201225 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 05.09.2017 - 05.09.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Viestintävalmentaja, psykologi, psykoterapeutti Essi Juvakka

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ti 5.9. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Käsiteltäviä aiheita:

 • Sitoutuminen, asenne ja tahto osana työtäni ja työyhteisöäni
 • Mitä on muutoksen johtaminen ja ennakoiva puuttuminen?
 • Esimies ja alainen vuoropuhelussa: miten otan huomioon erilaiset alaiset ja saan heidät sitoutumaan muutokseen?
 • Jämäkkä ja vakuuttava esimiestyö: Näin hyödynnän vakuuttavat ja vaikuttavat vuorovaikutustaitoni.
 • Rakentava viestintä ja toistojen tarpeellisuus: Kuuntelen - Kuulen - Olen kuuntelevinani - Olen kuulevinani - Olen antanut itseni kuulla
 • Esimiehen luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään.
 • Sanottua – Kirjoitettua – Viestittyä ei saa takaisin.
 • Aikuinen - aikuinen -vuorovaikutuksen tarpeellisuus muutostilanteissa.
 • Yhtenäinen toimintakulttuuri onnistumisen edellytyksenä
 • Onko  johtamistyylini aktiivinen vai passiivinen? Olenko tehtäväjohtaja vai tunnejohtaja?
 • Roolini työnantajan edustajana: vahva esimies pärjää muutoksessa
 • Omat rajat ja vastapuolen rajojen kunnioittaminen
 • Tunteet osana vuorovaikutusta. – En häkelly mistään. En provosoidu mistään.
 • Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet
 • Puheeksiottaminen ja varhainen välittäminen
 • Erilaiset roolit muutostilanteissa
 • Vahvuuteni ja Muutoshaasteeni Muutoksen Esimiehenä
 • Hyvän Esimiehen Työkalupakki

Koulutuspäivä sisältää tiedon ja teorian lisäksi runsaasti henkilökohtaista pohdintaa esimiehen roolista muutostilanteessa ja haasteellisia ryhmäharjoituksia. Osallistujat saavat tiedon, kokemisen ja itse tekemisen kautta välineitä omaan työhönsä muutosjohtamista vaativissa tilanteissa.

Kohderyhmä: Esimiehet, johtajat ja muut ammattilaiset, jotka kaipaavat välineitä muutoksen johtamiseen.

Kouluttaja: Viestintävalmentaja, psykologi, psykoterapeutti Essi Juvakka. Hänellä on usean vuoden kouluttajakokemus henkilöstö- ja esimiestyöskentelyyn liittyvistä aiheista.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot