escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 20 op, (Arts Management) lv. 2017 – 2018

17520000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 12.09.2017 - 28.04.2018

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2017 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Opintokokonaisuus on taidehallinnon alan toimintaan ja tutkimukseen keskittyvä johdatus, joka esittelee käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä. Opetuksessa painottuu käytännön workshop-työskentely sekä vuorovaikutteinen oppiminen. Osallistujat tekevät opintoihin liittyen oppimispäiväkirjan, joka on projektisuunnitelman muotoinen nivoutuen näin opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin. Tämän lisäksi osallistujat suorittavat jokaisen osakurssin osalta ryhmätyötehtävän luentojen ohella. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja opintokokonaisuus on rakennettu pohjatuen heidän erikoisosaamiseensa ja tietämykseensä.

Kohderyhmä: Kaikki taide- ja kulttuurialojen rakenteista, toimijoista ja muuttuvista olosuhteista kiinnostuneet sekä ne, jotka haluavat lisätä osaamistaan erilaisissa em. alojen hallinnointi- ja johtamistehtävissä.

Ilmoittautuminen: Kokonaisuuteen ilmoittautuminen ke 15.3. alkaen, ma 21.8. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään taustatietolomake. Mikäli osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, tehdään se taustatietolomakkeen perusteella.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Taideyliopiston perimän maksun 50 €. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Taideyliopiston perimä maksu (30 €/opintojakso), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

 

Asiasana: Taiteen johtaminen, Arts Management, kulttuuriyrittäjyys, taidehallinto

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla, 5 op

17520010 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 12.09.2017 - 24.10.2017

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2017 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.9.–24.10. ti klo 17.00–20.15 sekä 30.9. la klo 10.00–15.00
Huom. ei opetusta ti 3.10.

Sisältö ja tavoite: Perehdytään kulttuuriorganisaation markkinoinnin perusteisiin, tiedotuskäytäntöihin sekä mediasuhteisiin. Lisäksi luodaan katsaus taidehallinnon keskeisiin käsitteisiin ja rakenteisiin sekä tutustutaan alan uusimpaan tutkimukseen. Kurssin käytyäsi:
• osaat määritellä taidehallinnon ja johtamisen keskeiset käsitteet ja rakenteet sekä alan ajankohtaiset kehityslinjat
• osaat määritellä alan uusimpia tutkimuksia ja tekstejä
• hallitset markkinoinnin (markkinointisuunnitelman tekeminen, brändin hallinta, sidosryhmäsuhteet)
ja viestinnän (tiedottaminen, mediasuhteet, tiedottava kirjoittaminen) perusteet

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (40 t), itsenäinen työskentely (95 t) ja ryhmätehtävä.

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. Muistathan täyttää taustatietolomakkeen myös ilmoittautuessasi yksittäiseen jaksoon.

 

Asiasanat: markkinointi, viestintä, kulttuurisektori, kulttuuriorganisaation markkinointi, taidehallinto, Arts Management, taiteenjohtaminen

Kurssin kalenteri:
Ti 12.09.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 19.09.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 26.09.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 30.09.2017 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 10.10.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 17.10.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 24.10.2017 17.00 - 20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kulttuurin rahoitus, 5 op

17520020 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 28.10.2017 - 12.12.2017

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 28.10. la klo 10.00–15.00, 7.–21.11. ti klo 17.00–20.15, 25.11. la 10.00–15.00 ja 12.12. ti klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taide- ja kulttuurialojen rahoituksen perusteisiin ja peruskäsitteistöön sekä rahoituksen käytännön välineisiin
ja projektin hallintaan. Kurssin suoritettuasi:
• tunnet kulttuurin rahoituksen perusteet (eri rahoittajatahot, rahoituskäytännöt, toimintamallit)
• hallitset tulos- ja taselaskennan, budjetoinnin
ja talousseurannan perusteet
• hallitset sponsoroinnin ja yritysyhteistyön perusteet kulttuurisektorilla (kulttuurisponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytännöt ja teoria, nykyisiin kulttuurisponsorointikäytäntöihin ja yritysyhteistyömalleihin tutustuminen, sponsoripaketin kokoaminen ja prosessin hallinta)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 ), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. Muistathan täyttää taustatietolomakkeen myös ilmoittautuessasi yksittäiseen jaksoon.

Asiasanat: kulttuurin rahoitus, kulttuurisponsorointi, tuloslaskenta, taselaskenta, budjetointi, talousseuranta

Kurssin kalenteri:
La 28.10.2017 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 07.11.2017 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 14.11.2017 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 21.11.2017 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 25.11.2017 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 12.12.2017 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 5 op

17520030 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 16.01.2018 - 03.03.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 16.1.–30.1. ti klo 17.00–20.15, 3.2. la klo 10.00–15.00, 13.2. ti klo 17.00–20.15 sekä 3.3. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja
kulttuurisektorilla. Aiheina ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Kurssin suoritettuasi:
• osaat kuvata luovan organisaation johtamismalleja, johtajuuden perusteita ja luovuuden johtamisen prosesseja
• hahmotat strategisen johtamisen perusteet kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista)
• osaat määritellä yrittäjyyden kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen)
• tunnet uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. Muistathan täyttää taustatietolomakkeen myös ilmoittautuessasi yksittäiseen jaksoon.

Asiasanat: kulttuuriyrittäjyys, johtaminen, kulttuuriorganisaatio

Kurssin kalenteri:
Ti 16.01.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 23.01.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 30.01.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 03.02.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 13.02.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 03.03.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet, 5 op

17520040 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 13.03.2018 - 24.04.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
13.–27.3. ti klo 17.00–20.15, la 7.4. klo 10.00–15.00, 17.–24.4. ti klo 17.00-20.15 sekä 28.4. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa soveltavissa konteksteissa. Taidetta on sovellettu menestyksekkäästi erilaisten organisaatioiden toimintaa kehittävinä prosesseina. Taiteita on käytetty edistämään mm. yritysten sisäistä vuorovaikutusta ja yrityskulttuuria, lääketieteellisen hoidon terapeuttista vaikutusta, sekä luovien ratkaisujen kehittämistä sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Opintojaksolla tutustutaan lisäksi yleisötutkimuksen ja yleisö- ja luovuuskasvatuksen perusteisiin sekä toimintamalleihin ja niiden käyttöön kulttuurisektorilla.
Kurssin suoritettuasi:
• osaa määritellä taiteen soveltavia käyttökohteita (yritykset, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot)
• tunnistaa erilaisiin taiteilijan kehittäjärooleihin organisaatioissa (erilaiset mallit, yhdessä kehittäminen (co-creation), interventiot)
• osaat kuvata yleisötutkimukseen (yleisötutkimuksen perusteet, case -esimerkkejä) ja yleisökasvatukseen (menetelmät ja case -esimerkkejä) perusteet
• osaa määritellä asiakaslähtöisyyden kulttuurikontekstissa (asiakaslähtöisyyden määritelmät, asiakaslähtöisyyden toteutus ja toimintatavat)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t),
omakohtainen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. Muistathan täyttää taustatietolomakkeen myös ilmoittautuessasi yksittäiseen jaksoon.

Asiasanat: taiteen soveltava käyttö, yrityskulttuuri, yleisötutkimus, yleisökasvatus

Kurssin kalenteri:
Ti 13.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 20.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 27.03.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 07.04.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 17.04.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
Ti 24.04.2018 17.00–20.15, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)
La 28.04.2018 10.00–15.00, Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot