bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

13801010 Kurssimaksu: 103,70 €

Aika: 12.06.2017 - 14.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Apulaisprof. Satu Uusiautti

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Aika: 
12.–14.6. ma–ke klo 16.30–20.00

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja, onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Opiskelija kykenee näkemään myös vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina ja opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa.             

Suoritustapa:
Luennot (12 t) ja luentopäiväkirja sekä kirjallisuus, joka suoritetaan esseenä. Luentopäiväkirjan palautus viim. ke 23.8. sekä esseen palautus viim. 30.9. tai 30.11. sähköpostitse osoitteeseen suvi.kaartinen@kesayliopistohki.fi. Luentopäiväkirjat ja esseet lähtevät tarkistettavaksi mainittujen palautuspäivien jälkeen. 

Kirjallisuus (valitaan yksi jokaisesta kohdasta 1, 2 ja 3 = yhteensä 3 teosta):
1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia
voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014) tai
1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam:  Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Rakkaus - tunteita, taitoja, tekoja. Kirjapaja (2014).
2 e) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage.

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) E. Leskisenoja (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja. www-osoite: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568 tai
3 c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/73923  tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina. Saamelaispedagogiikan perusteet. Lapin yliopistokustannus (2011)  (tai Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013) tai
3 f) Martikainen Lea 2006. Suomalaisten nuorten aikuisten elämään tyytyväisyyden monet kasvot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 287. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (saatavilla verkossa: http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9513925749.pdf) tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus.

Kirjallisuusessee: 
Essee, joka perustuu kolmeen (3) teokseen: valitaan annetuista vaihtoehdoista.

Esseen laajuus lähdeluetteloineen on 8–10 sivua + kansilehti ja sisällysluettelo.
Pohdi esseessä ihmisen vahvuuksien olemusta yleisenä taustana. Mitkä vahvuudet ovat tärkeitä? Samoin pohdi,  millainen vaikutus ympäristöllä ja elämänpiirillä (koti, koulu, ystävät, harrastukset, työ  jne.) on ihmisen vahvuuksiin – joko niitä tukien tai horjuttaen. Keskity sitten yhteen vahvuuteen/vahvuusalueeseen. Kerro kyseisen vahvuuden syntymisestä, ilmenemisestä, merkityksestä sekä menetelmistä tukea kyseistä ominaisuutta. Mieti, miten rajaat esseen valitsemasi teeman (ja lukemasi kolmen teoksen) pohjalta, mitä asioita otat esille, mistä näkökulmasta kirjoitat. Otsikoi essee.

I palautuspäivä viimeistään 30.9.2017 mennessä -> tulokset lokakuussa 
II palautuspäivä viimeistään 30.11.2017 mennessä -> tulokset joulukuussa

Huom. 30.11. on viimeinen palautuspäivä eikä esseitä oteta vastaan sen jälkeen.

Arviointi:
Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2 op, arviointi hyväksytty/hylätty
Kirjallisuusessee 3 op, arviointi 5 - 1, hylätty

Korvaavuus:
Kasvatuspsykologia: Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op (Lapin yliopisto)

Kurssimaksu:
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta 95 € sekä Lapin avoimen yliopiston perimästä maksusta, 8,70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. 

Kurssin kalenteri:
Ma 12.06.2017 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 13.06.2017 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 14.06.2017 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Embracing the Dark Side of Life – The Second Wave of Positive Psychology

New 2017!

86501000 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 03.11.2017 - 03.11.2017

Paikka: University of Helsinki, Main building

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.11.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: Friday 3 November, 9 am – 4 pm

Content and objectives: Positive psychology is the branch of psychology that studies and enhances the good life, personal strengths and flourishing. Positive psychology has been criticized for being excessively positive. Nevertheless, the research, to a greater extent, focuses on the teachings and benefits gained from understanding the darker side of life. `The second wave of positive psychology´ studies, among other things, how to utilize severe experiences and emotions for the good life and unravelling challenges. Visiting speakers, the leading scholars of the branch, come from University of East London and will share cutting edge knowledge on the latest findings of `the second wave´ research. The seminar combines lecturing and interactive methods. Introductions and moderation by Netta Lehtonen, MSc in Applied Positive Psychology, and Paulina Piippo, MSc in Applied Positive Psychology. The seminar will give participants pragmatic tools for functioning both in working and everyday life. Furthermore, it will deepen thinking by offering perspectives for good and meaningful life.

Target group: The seminar is aimed at anyone interested in positive psychology.

Teacher: Netta Lehtonen, MSc in Applied Positive Psychology, and Paulina Piippo, MSc in Applied Positive Psychology, act as moderators of the seminar. Visiting scholars Dr. Itai Ivtzan and Dr. Tim Lomas, University of East London

Elämän varjopuolet voimavarana – positiivisen psykologian toinen aalto

Aika: pe 3.11. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ja edistää hyvää elämää, vahvuuksia ja kukoistusta. Positiivista psykologiaa on kritisoitu yltiöpositiivisuudesta. Tutkimukset kuitenkin keskittyvät yhä enemmän myös elämän pimeämmän puolen hyötyihin ja oppeihin. Positiivisen psykologian ”toinen aalto” tutkii muun muassa sitä miten voimme hyödyntää vaikeita kokemuksia ja tunteita hyvään elämään ja haasteista selviämiseen. Vierailevat alan johtavat asiantuntijat tulevat Itä-Lontoon yliopistosta ja jakavat uusinta tietoa positiivisen psykologian ”toisen aallon” tutkimuksista. Seminaarissa yhdistyy luento- ja keskustelutyyppinen toteutus. Johdattelijoina ja välipuhujina toimivat soveltavan positiivisen psykologian maisterit Netta Lehtonen ja Paulina Piippo. Seminaaripäivä antaa käytännöllisiä eväitä niin työelämässä kuin arjessa toimimiseen ja syventää ajattelua tarjoamalla näkökulmia merkitykselliseen ja hyvään elämään. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Kohderyhmä: Kaikki positiivisesta psykologiasta kiinnostuneet

Kouluttajat: Johdattelijoina ja seminaarin vetäjinä MSc in Applied Positive Psychology Netta Lehtonen, MSc in Applied Positive Psychology Paulina Piippo. Vierailevina asiantuntijoina Dr Itai Ivtzan ja Dr Tim Lomas. University of East London

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mindfulness-harjoitukset

Uutta 2017!

86506000 Kurssimaksu: 75,00 €

Aika: 06.11.2017 - 13.11.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Tuula Kiuru-Ahvonen

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ma 6.11., 13.11. klo 18.00–19.30

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tehdään yhdessä mindfulness-harjoitteita ja tarpeen mukaan keskustellaan kokemuksista ja havainnoista.

Kohderyhmä: Osallistujalla tulee olla omakohtaista kokemusta mindfulnessista joko aikaisemmin jonkin mf-kurssin käyneenä esim. kesäyliopiston kurssi ja/tai omaehtoista mindfulness-harjoittelua

Kouluttaja: VTM, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulness-ohjaaja ja NLP Master Tuula Kiuru-Ahvonen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus

86507000 Kurssimaksu: 1685,00 €

Aika: 14.09.2017 - 13.04.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: työhyvinvoinnin asiantuntija Maria Saarelainen

Oppitunteja: 77

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
to–pe 14.–15.9. klo 9.00–16.00
pe 29.9. klo 9.00–16.00
pe 20.10. klo 9.00–16.00
to–pe 23.–24.11. klo 9.00–16.00
viikoilla 49–50 pienryhmätapaaminen
to–pe 11.–12.1.2018 klo 9.00–16.00
viikoilla 5–6 pienryhmätapaaminen
to 1.3.2018 klo 9.00–16.00
to–pe 12.–13.4.2018 klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa ammatillisena täydennyskoulutuksena hyvin paketoidussa muodossa tunnetaitojen kehittämistä alkaen itsestäsi. Opit tuntemaan ja tiedostamaan omaa läsnäolon tilaasi, ajatuksiasi sekä tunteitasi, ja niiden kautta pystyt helpommin opettamaan taitoja muille. Koulutus on mindfulnessin soveltavaa koulutusta ja eroaa mindfulness ohjaajakoulutuksesta. Jokainen asiakas on yksilö ja koulutuksesta saat itsellesi valmentavan työkalun, jota voit hyödyntää yksilöllisesti eri asiakkaiden kanssa kaikkien jo aikaisemmin käyttämiesi menetelmien rinnalla. Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 lähipäivää, omaa harjoittelua, välitehtäviä asiakastyössä, ryhmätöitä, kirjallisuuteen tutustumista ja näyttötyön tekemistä omassa työssä tunnetaitoja valmentavassa projektissa. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännönläheisiä menetelmiä tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen kehittämiseksi. Oma mindfulness prosessi on koko tunnetaitojen ohjaamisen perusta. Käymme läpi omakohtaisen mindfulnessin 8-viikkoisen intensiivikurssin ja sen jälkeen omaa harjoittelua jatketaan kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulness harjoitelusta, mutta siitä on hyötyä. Sisältö:

 • Miten tietoinen läsnäolo avaa uuden näkökulman asioihin ja parantaa terveyttä tutkimusten mukaan
 • Kuinka syventää arjen kokemuksia ja vuorovaikutustilanteita
 • Miten kohtaan hankalat tunteet ja miten opetan sitä muille
 • Miten lisään myönteisiä tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten opin myötätuntoa itseäni kohtaan, koen olevani riittävä ja miten opetan sitä muille
 • Miten tuen aivojen hyvinvointia stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Miten sovellan mindfulnessia työssäni omien asiakkaideni kanssa
 • Miten sovellan harjoituksia lasten ja nuorten kanssa
 • Miten motivoin asiakkaitani harjoittelemaan
 • Miten käytän harjoituksia luovasti työni eri tilanteissa
 • Kuinka voin hyödyntää muiden ammattilaisten luomia mindfulness -sovelluksia

Koulutus vastaa laajuudeltaan 25 opintopisteen työmäärää.

Opiskelijoiden kommentteja koulutuksesta:

"Otin menetelmän asiakaskäyttöön koulutuksen aikana, ja menetelmän käyttö asiakkaiden kanssa on sujunut hyvin, yllättävän helposti. Olen tuntenut isoa iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita, ja tarjota konkreettisia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pelkkä verbaalinen työskentely ei toimi kaikkien kanssa ja luovat, toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä lisää itsetuntemusta tai anna itsetutkiskelun välineitä asiakkaalle. Mindfulness antaa toisenlaisen näkökulman perhekuntoutukseen ja vanhempien omaan voimaantumiseen." – Lastensuojelun työntekijä

"Ennen hermostuessani korotin ääneni, sekava sähinä ja meteli sai minut hyvin ärtyneeksi, enkä pitänyt tästä piirteestä itsessäni, halusin tähän muutosta. Nyt minusta tuntuu, että ympärilleni on muodostunut joku suojaava kerros niin, että minun ei tarvitse hermostua läheskään yhtä usein. Nautin lasten kanssa olosta, luultavasti katson heitä näkevämmin ja kuuntelen keskittyneemmin." – Lastentarhan opettaja

"Olen oppinut koulutuksessa teoriatiedon kautta miten ihmisen aivojen fysiologia toimii. Olen vähentänyt tietoisesti neuropsykiatristen lasten kanssa tehtävien harjoitusten määrää. Harjoitusten tavoitteeksi onkin tullut rauhoittaa aistimaailmaa ja se toimii ja se on huomattu asiakkaiden perheissäkin." – Toimintaterapeutti

"Vaikka asiakkaat ovat pysyneet samoina koko koulutuksen ajan, niin minulla ei ole enää ”hankalia” asiakkaita kuten aikaisemmin. – Toimintaterapeutti
Olen ottanut tavaksi tehdä pieniä mindfulnessharjoituksia asiakkaiden kanssa. Erityisesti pelkopotilaiden käynneistä on tullut helpompia ja minulla on nyt työkaluja kohdata asiakkaiden erilaiset tunteet." – Hammashoitaja

"Oppimisen kokemus on ollut se, kuinka käänteentekevää on antaa tunteille nimiä. Siinä olen
auttanut asiakkaitani työssäni päivittäin koko urani ajan ja olen nähnyt sen vaikutukset,
mutta vasta tämän kurssin aikana käsitin miksi se auttaa." – Psykologi

"Sain rutkasti itseluottamusta. Uskon selviäväni haasteellisenkin ryhmän kanssa. Tuntuu todella hyvältä, kun voi ottaa tilanteeseen sopivan harjoituksen päästä extempore. Nyt on luontevaa antaa positiivista palautetta ja rohkaisua, jakaa myönteisyyttä ja hyväksyntää. Nyt kun minulla on valmis koulutuksen avulla omatekemäni ”konsepti” miten luokan kanssa voi mennä, voin tarjota samaa useille luokille tarpeen mukaan muokaten pohjaa. Tunnen velvollisuudekseni, tai etuoikeudekseni, että voin opettaa näin hyödyllisiä elämäntaitoja muille ja oppia kokoajan itsekin." – Koulukuraattori

"Koulutukseen liittyvän oman kotiharjoittelun alussa huomasin, että minun oli vaikea kohdistaa huomioni itseeni ja sisäisiin tuntemuksiini. Olen aina huomioinut muut, ajatellut muita ja miltä heistä tuntuu ja unohtanut itseni. Kaiken huomion antaminen vain itselle, vaikkakin vain vähäksi aikaa, oli uutta ja työlästä. Oikeastaan mindfulnessharjoittelu aukaisi silmäni. Harjoittelun ja teoriaopiskelun myötä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on huolehtia itsestä, etenkin omasta sisäisestä hyvinvoinnista. Kun on itse virkeä ja hyväntuulinen, on helpompi antaa hyvää myös läheisille ja kanssa ihmisille töissä ja kotona." – Opettaja

Lisätietoa: www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan sekä henkilöstöhallinnon ammattilaiset.

Kouluttajat: Pääkouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka työskentelee kouluttajana ja työhyvinvoinnin asiantuntijana. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän käyttää työssään viikoittain opettamiaan asioita yksilöasiakkaiden kanssa. Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Toisena kouluttajana toimii Taina Laane YTM, MAPP, positiivisen psykologian asiantuntija ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Tainasta sanottua: ”Tainan kokemus ja teoreettinen osaaminen näkyy vahvasti hänen opetuspäivissään. Tainan opetustapa on lämmin ja kannustava.”

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Opi optimistiksi – pyörrä pessimismi

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2017!

86508000 Kurssimaksu: 70,00 €

Aika: 15.06.2017 - 15.06.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FT, kansanterveystiede Jorma Räsänen

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: to 15.6. klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: On olemassa kaksi tapaa katsoa maailmaa: pessimismi ja optimismi. Molemmat ovat opittuja. Emme synny pessimisteiksi emmekä optimisteiksi. Nämä ajattelutavat syntyvät kokemuksistamme. Sana sydämessämme on joko kyllä tai ei. Tilanteiden käsittäminen negatiiviseksi tai positiiviseksi on opittu reaktio ja tapahtuu huomaamatta, automaattisesti kuin kävely. Pessimismi sisältää negatiivista ajattelua, joka heikentää aloitekykyä ja syö arjen iloja. Pessimistien joukko on yllättävän suuri. Merkittävä osa heistä kuuluu “kovaan ytimeen” eli ovat pesunkestäviä pessimistejä. Lisäksi on niitä, jotka ovat kallellaan miinukseen päin. Monet itseään optimisteina pitävät voivat todellisuudessa olla pessimistejä, poikia ja tyttöjä varjoisilta kujilta. Voimme kuitenkin oppia pois pessimismistä vaikka se olisi syvälle juurtunut. Viimeisten vuosikymmenien merkittävin löytö on, että ihminen voi valita ajatustapansa. Sen ei tarvitse olla ikuinen. Koulutuksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan oman “selitystyylisi” eli mitä sanot itsellesi kun koet takaiskuja ja kuinka ne vaikuttavat elämääsi. Lisäksi se tarjoaa sinulle terveyttä, hyvinvointia ja elämää vuosiin myönteisen ajattelun ja mielialan parantumisen kautta. Käsiteltäviä aiheita:

 • Oletko pessimisti vai optimisti?
 • Miltä tuntuu, kun joku loukkaa tunteitasi?
 • Pessimismi ja optimismi elämänasenteina
 • Pessimismin julmat jälkeläiset: alakulo ja masennus
 • Negatiivinen ajattelu ja opittu avuttomuus
 • Kuinka käsittelen pessimististä ajattelua?
 • Sisäisen dialogin muutos
 • Optimismi – parempi suorituskyky työssä, erityisesti paineenalaisena.
 • Muuta ajattelusi – muuta elämäsi
 • Optimistinen elämä

”Linnut laalaa, vaikka oksa katkijaa.” ”Silimäs ee rasitu, jos kahtelet asijoetten valosija puolia.” ”Kukko laulaa alun sillekin päivälle jona pataan joutuu.” ”Ketään ei ole vielä palkittu ja ylennetty kielteisen asenteen johdosta.”

Kohderyhmä: Kaikki, jotka kaipaavat välineitä myönteiseen ajatteluun.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

TRE-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi

Uutta 2017!

86508500 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 13.11.2017 - 13.11.2017

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: Certified TRE® Provider Satu Pusa

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 19.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ma 13.11. klo 12.15–15.45

Sisältö ja tavoite: TRE (Stress/Tension Releasing Exercises) on yksinkertainen, kehon liikkeistä koostuva stressin itsepurkumenetelmä, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen stressin- ja traumanhoidon asiantuntija, Ph.D. David Berceli. Pohjautuu autonomisen hermoston stressireaktioon ja nisäkkäille luontaiseen kykyyn purkaa stressihormonia vapinarefleksin kautta. Koulutuksen tarkoituksena on oppia TRE-liikkeet itselleen soveltuvasti, sekä saada valmiuksia käsitellä mm. työstressiään tai jännittyneisyyttään voimia ja vireyttä palauttavalla tavalla. Sisältö:

 • perusteet, jotka osallistujan on huomioitava omassa TRE-harjoittelussaan
 • opetellaan TRE-stressinpurkuliikkeet
 • stressireaktion synty- ja purkumekanismi
 • kurssin jälkeinen oma harjoittelu on osa oppimista
 • kurssi antaa valmiudet omaan TRE-käyttöön (ei menetelmän ohjaamiseksi muille).

Kurssiin sisältyvät harjoitteet tehdään etäharjoitteina kurssin jälkeisillä viikoilla. Kurssiin sisältyvien omien harjoitteiden purku / etäohjaus opettajan kanssa tarpeen mukaan noin 2 viikon sisällä kurssipäivästä.

Katso aiheeseen liittyvä video: https://areena.yle.fi/1-4232554

Kohderyhmä: Soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. Tervetulleita ovat myös hyvät jännittäjät ja stressaajat, paljon liikkuvat / urheilijat ja kaikki omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet.

Kouluttaja: Satu Pusa Stressinhallintakouluttaja, NLP Master Coach & NLP Trainer, Rentoutusohjaaja, Certified TRE® Provider

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Urapuu® – intensiivikurssi alanvaihtoa harkitseville aikuisille

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2017!

86509000 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 06.09.2017 - 11.09.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 30.06.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: ke–to ja ma 6.–11.9. klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Kurssi perustuu kognitiivisen ja positiivisen psykologian keinoihin. Tavoitteena on rohkaista yksilöä oman elämänsä suurissa valinnoissa sekä antaa tukea päätöksenteossa ja ohjausta omien vaihtoehtojen itsearvioinnissa. Itseluottamus, itsetuntemus ja rohkeus tehdä päätöksiä vahvistuvat kurssitehtävien myötä. Kurssin jälkeen oma haastava elämäntilanne näyttäytyy positiivisemmassa valossa ja opiskelijalla on myös konkreettisia keinoja lähteä toteuttamaan uutta elämänvaihetta niin halutessaan.

Kohderyhmä: Alanvaihtoa työttömyyden tai muun syyn vuoksi pohtivat aikuiset, jotka kokevat tilanteensa ahdistavaksi/pelottavaksi tai jostain muusta syystä kaipaavat tilanteessa tukea.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula. Opettajalla on useiden vuosien työkokemus uraohjauksesta. Lisäksi hän on toiminut henkilöarvioijana eri alojen pääsykokeissa ja hänellä on myös omakohtainen kokemus onnistuneesta alanvaihdosta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot