escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Ennakkotietoa: Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op, lv 2017 – 2018

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13000000

Aika: 02.09.2017 - 30.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus alkaa alustavien tietojen mukaan syksyllä 2017. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opetuksena ja niihin sisältyy myös lähiopetusta Helsingissä.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimuksen opetus perustuu tutkimukseen, joka tarkastelee tiedon tuotantoon, välittymiseen, tallentamiseen, organisointiin, hankintaan, hakuun ja käyttöön liittyviä ilmiöitä erilaisissa ympäristöissä. Yhteiskunnallinen kehitys kohti tietoperustaista taloutta rakentuu tietoverkkojen mahdollistamaan globaaliin yhteistyöhön ja tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia informaatioalan asiantuntijuuden kehittymiseen. Koulutusohjelmalle on luonteenomaista yhteys yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin käytäntöihin ja se tekee alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Alan ammatillisina käytäntöinä ovat mm. tietopalvelu- ja tiedon hallinnan asiantuntijatehtävät yrityksissä ja julkishallinnossa sekä työ kirjastoissa. Toiminta informaatioalan asiantuntijatehtävissä edellyttää valmiutta alan menetelmien ja järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

Informaatiotutkimuksen perusopintojen hakuaika ja kurssimaksut vahvistetaan myöhemmin kesäyliopiston verkkosivuilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot