bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op, lv. 2018 – 2019

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001000 Kurssimaksu: 510,00 €

Aika: 31.08.2018 - 30.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Avoimen yliopiston ja Informaatiotutkimuksen oppiaineen kanssa pääasiassa verkko-opetuksena Optima-oppimisympäristössä. Opintoihin sisältyy myös muutama lähiopetuskerta Helsingissä.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
 

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Hakuaika ke 18.4. - to 14.6.
  • Opintokokonaisuuden hinta on 510 €, jonka voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Tällöin kirjoita hakulomakkeen lisätietokenttään "Laskutus kahdessa erässä". Huom. laskun käsittelymaksu 5 €/erä.
  • Informaatiotutkimuksen perusopintoihin ilmoittaudutaan koko kokonaisuuteen, yksittäisiä jaksoja ei voi valita.
  • Hakuohjeet: Opiskelupaikkaa haetaan 14.6. mennessä täyttämällä kohdasta Haku informaatiotutkimuksen perusopintoihin avautuva lomake (klikkaa linkkiä Ilmoittaudu). Lomakkeen lähetettyäsi sinun ei tule siirtyä maksamaan, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Hakulomakkeesi on tämän jälkeen otettu vastaan.
  • Jos hakijoita on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, valita suoritetaan arpomalla. Valituiksi tulleille ilmoitetaan valinnasta 15.6. perjantaina iltapäivällä sähköpostitse. Varmista, että ilmoitat hakulomakkeella toimivan sähköpostiosoitteen.

Opiskelusta

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2018 ja päättyvät touko-kesäkuussa 2019. Ne suoritetaan pääasiassa verkko-opintoina. Tarvitset tietokoneen toimivalla verkkoyhteydellä. Tentit pidetään tiettyinä, etukäteen ilmoitettavina ajankohtina iltaisin, verkkoyhteyden välityksellä. Lisäksi opintoihin kuuluu 3 lähiopetuspäivää Helsingissä. Muutoin opiskelu ei ole aikaan sidottua. 

Opintoihin jää vuosittain hakijoita varasijoille. Otathan siis hakiessasi opintoihin huomioon sen, että varaat itsellesi seuraavan vuoden ajan aikaa suorittaa opinnot. Vaikka opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidottua, se vaatii säännöllistä omatoimista työskentelyä koko vuoden ajan.

Kokonaisuuden koordinaattori

Opintokokonaisuuden koordinaattorina toimii FT Heidi Enwald.

 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op, lv.2018-19

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001010

Aika: 31.08.2018 - 31.12.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Aikataulu: Informaatiotutkimuksen ensimmäinen lähiopetuspäivä pidetään 31.8. perjantaina kello 12.15-17.45. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Verkkokurssin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa nimetä informaatiotutkimuksen keskeiset tutkimusalueet, -kohteet ja käsitteet sekä analysoida niiden keskinäisiä suhteita.
 
Sisältö: Informaatiotutkimuksen kehittyminen tieteenalana, peruskäsitteet, tutkimuskohteet ja -alueet.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Optimassa. Suositeltava oheislukemisto: Ote informaatiosta. Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustannus 2010.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op, lv.2018-19

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001020

Aika: 01.11.2018 - 30.03.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa nimetä, analysoida ja arvioida informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen keskeisiä käsitteitä ja esitellä alan malleja sekä soveltaa niitä arkielämän ja ammattien kontekstiin.
 
Sisältö: Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen käsitteistö, tutkimusalan teoreettisia lähtökohtia ja empiirisiä tutkimuksia

Aikataulu: Ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tiedonhankinta ja -haku, 5 op, lv.2018-19

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001025

Aika: 01.01.2019 - 30.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja osaa käyttää erilaisia tiedonhankinnan kanavia sekä tiedonhaun perustekniikoita suunnitellessaan ja toteuttaessaan tiedonhakuja.

Sisältö: Tiedonhaun ja -hankinnan kanavat, tiedonlähteet, tiedonhaun perusmenetelmät kuten Boolen logiikka, selailu, vapaasanahaku, sisältöperustainen haku ja kontrolloidun kuvailun käyttö sekä relevanssiarviointi.

Aikataulu, kirjallisuus ym. tiedotetaan myöhemmin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op, lv.2018-19

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001030

Aika: 01.01.2019 - 30.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa laajasti dokumentaation eri muodot. Hän osaa kuvata dokumenttien tuotannon volyymeja, muotoja ja sisältöjä. Hän osaa arvioida eri dokumentaatiomuotojen merkitystä kokoelmatyössä.

Sisältö: Dokumentaatiomuodot laajasti, eri julkaisutyyppien tuotanto, kuten erilaiset perinteisen julkaisutuotannon osa-alueet ja erilaiset digitaalisen dokumentaation osa-alueet, kokoelmat ja kokoelmatyö.

Aikataulu:
Lähiopetus la 13.1.2018 klo 10-14, paikka Ratapihantie 13
FM Pirjo Kangas
Verkkokurssin aikataulu ilmoitetaan Optimassa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op, lv.2018-19

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001040

Aika: 01.01.2019 - 30.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa lukutaitojen käsitteitä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa tarkastella lukutaitojen merkitystä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Sisältö: Erilaisia lukutaitojen käsitteitä kuten media- ja informaatiolukutaito, monilukutaito, muuntuvat lukutaidot ja terveystiedon lukutaito. Lukutaitojen merkitys ja edistäminen eri ympäristöissä.

Aikataulu:
Lähiopetus
ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Päivi Lohikoski ja muut opettajat

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot