bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tiedonhankinta ja -haku, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001025

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Sanna Tuomela

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja osaa käyttää erilaisia tiedonhankinnan kanavia sekä tiedonhaun perustekniikoita suunnitellessaan ja toteuttaessaan tiedonhakuja.

Sisältö: Tiedonhaun ja -hankinnan kanavat, tiedonlähteet, tiedonhaun perusmenetelmät kuten Boolen logiikka, selailu, vapaasanahaku, sisältöperustainen haku ja kontrolloidun kuvailun käyttö sekä relevanssiarviointi.

Aikataulu, kirjallisuus ym. tiedotetaan myöhemmin.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001030

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Heidi Enwald

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa laajasti dokumentaation eri muodot. Hän osaa kuvata dokumenttien tuotannon volyymeja, muotoja ja sisältöjä. Hän osaa arvioida eri dokumentaatiomuotojen merkitystä kokoelmatyössä.

Sisältö: Dokumentaatiomuodot laajasti, eri julkaisutyyppien tuotanto, kuten erilaiset perinteisen julkaisutuotannon osa-alueet ja erilaiset digitaalisen dokumentaation osa-alueet, kokoelmat ja kokoelmatyö.

Aikataulu:
Lähiopetus la 13.1.2018 klo 10-14, paikka Ratapihantie 13
FM Pirjo Kangas
Verkkokurssin aikataulu ilmoitetaan Optimassa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13001040

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Noora Hirvonen

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa lukutaitojen käsitteitä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa tarkastella lukutaitojen merkitystä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Sisältö: Erilaisia lukutaitojen käsitteitä kuten media- ja informaatiolukutaito, monilukutaito, muuntuvat lukutaidot ja terveystiedon lukutaito. Lukutaitojen merkitys ja edistäminen eri ympäristöissä.

Aikataulu:
Lähiopetus
ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Päivi Lohikoski ja muut opettajat

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot