escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Julkishallinnon viestintä, 5 op

18650200 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 09.08.2017 - 30.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu: 9.–28.8. ke ja ma klo 16.45–20.00 
Ryhmätentti 30.8. ke klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Kuinka kertoa asiakkaille uusista palveluista? Miten viestitään sisäisesti henkilökunnalle osallistavalla tavalla? Entä vaikeat viestintätilanteet, kuten organisaatiomuutokset ja irtisanomiset? Julkishallinnossa viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa. Julkishallinnon viestintä ei ole vapaaehtoista toimintaa, sillä viestintää ja tiedonkulkua ohjaa julkisuusperiaate. Tällä käytännönläheisellä harjoituskurssilla on mahdollisuus oppia tekemällä, vaihtamalla kokemuksia sekä jakamalla hyviä toimintatapoja. Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja perehdytään ajankohtaisten viestintätehtävien ratkaisuihin konkreettisesti.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä oheiskirjallisuus luennoitsijan osoittamalla tavalla. Suoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin. Opinnoissa on käytössä myös Moodle-oppimisympäristö.

Oheiskirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin 

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
Ke 09.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 14.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 16.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 21.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 23.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 28.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 30.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Käytännön muutosviestintä organisaatiossa, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

18650600 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 31.05.2017 - 21.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.05.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 31.5.–19.6. ke ja ma klo 16.45–20.00
Ryhmätentti 21.6. ke klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Organisaatiot ovat jatkuvassa muutostilassa, mikä vaatii viestintää toteuttavilta ja sitä suunnittelevilta (esimerkiksi keskijohdolta ja henkilöstötehtävissä toimivilta) kykyä tulkita uusia tilanteita ja viestiä niistä tehokkaasti. Tällä kurssilla toteutamme muutosviestintää ratkaisemalla vaativia muutostilanteita. Kurssin tavoitteena on saada kokemusta ja oppia hyviä käytäntöjä erilaisesta muutosviestinnästä. Näitä voivat olla palvelujen heikentämisestä viestiminen, sisäinen yt- ja irtisanomisviestintä sekä organisaation viestintä kun sen maine on uhattuna.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä tehtävät Moodle-oppimisympäristössä opettajan ohjeiden mukaisesti. Opintosuoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Tehtävien aineistosta sovitaan kurssilla.

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
Ke 31.05.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 05.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 07.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 12.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 14.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 19.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 21.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Liike-elämän viestintä hybridissä mediaympäristössä, 5 op

18650650 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 10.08.2017 - 31.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu: 10.–29.8. to ja ti klo 16.45–20.00 
Ryhmätentti 31.8. to klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Organisaatioviestinnän vaatimukset ovat kasvaneet muuttuneen viestintäympäristön myötä. Viestintää ei voida enää nähdä pelkästään kirjallisena tuotantona. Promootioyhteiskunnan haasteet edellyttävät linjakasta näkyvyyttä sekä toiminnan ja viestinnän tiivistä linkittymistä yhteen. Pohdimme harjoitusten avulla viestinnän uudenlaisia mahdollisuuksia. Käsittelemme mm. pörssiyrityksen viestintää, yrityksen yhteiskuntavastuuta, sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia erilaisten ajankohtaisten esimerkkien avulla. 

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä oheiskirjallisuus luennoitsijan osoittamalla tavalla. Suoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin. Opinnoissa on käytössä myös Moodle-oppimisympäristö.

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
To 10.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 15.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 17.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 22.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 24.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 29.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 31.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Visuaalinen viestintä, 5 op

18650900 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 01.06.2017 - 22.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu: 1.–22.6. to ja ti klo 17.00–20.15
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Haluatko ymmärtää paremmin kuvan voimaa ja merkitystä? Tällä visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Tehdään kuva-analyysiharjoituksia ja tutustutaan keskeisiin visuaalisen ilmaisun keinoihin sekä kuvajournalismin ja mainoskuvan käytäntöihin. Kurssi ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kuvalliseen ilmaisuun. Opintopistesuoritus edellyttää myös itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + harjoitustehtävät + essee

Kirjallisuus:
- Kuusamo, A., Kuvien edessä;
- Salo, M., Imageware;
- Seppä A., Kuvien tulkinta. 

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
To 01.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 06.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 08.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 13.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 15.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 20.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 22.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajatuskartta oppimisen ja viestinnän avuksi

Uutta 2017!

88901000 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 14.09.2017 - 21.09.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Georgi Shurupov

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 14.9. ja 21.9. klo 17.00–19.15

Sisältö ja tavoite: Ajatuskartta (mind map) näyttää yhden sivun kokoiselta hierarkkiselta kartalta, jota seuraamalla pääasia muuttuu sarjaksi alakohtia. Ajatuskarttaa tekemällä muistat helpommin kokonaiskuvan ja asiayhteydet. Siitä on apua projektien suunnittelussa, luennon seuraamisessa tai puheen pitämisessä. Kurssilla opit tekemään ajatuskarttoja avainsanoista, jotka liität yhteen erilaisilla viivoilla, väreillä tai kuvioilla. Yllätyt miten vaikeatkin asiat näyttävät karttoina innostavilta ja jäävät mieleen pidemmäksi aikaa. Tutustu ajatuskarttoihin fb.me/georginajatuskartat.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka kaipaavat välineitä oppimisen, muistaminen, viestinnän tai projektinhallinnan tueksi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kuinka viestiä positiivisesti ja vaikuttavasti?

88902000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 04.08.2017 - 04.08.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Tarja Törmänen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: pe 4.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Tavoitteeseen ja tekemiseen ohjaava viestintä sujuvoittaa arkea niin työssä, kotona kuin vapaa-ajallakin. Jokainen meistä voi olla mestarillinen sanankäyttäjä ja vuorovaikuttaja viestimällä positiivisesti. Koulutuspäivän aikana saat tietoa informatiivisesta ja inspiroivasta viestinnästä. Aiheeseen syvennytään myös pienen workshopin ja käytännön esimerkkien kautta. Taustateoriana hyödynnetään NLP:n työkaluja. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Viestinnän eri muodot: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen
 • Faktoilla viestiminen
 • Positiivinen viestintä ohjaa kohti tavoitetta, tavoitetta kohti ohjaava viestintä vaikuttaa, vaikuttaminen saa aikaan tekemistä. Kuinka tämä tapahtuu ja miksi?
 • Millaisia sanoja kannattaa käyttää tai välttää?
 • Millainen rakenne tekstissä toimii?
 • Miten löydän hyödyt lukijalle / viestin vastaanottajalle?

Kohderyhmä: Kaikille, jotka haluavat parantaa vuorovaikutustaitojaan.

Kouluttaja: NLP Coach, NLP Master Practitioner, viestintäjohtaja Tarja Törmänen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Miten esiintyä uskottavasti

88903000 Kurssimaksu: 190,00 €

Aika: 09.08.2017 - 10.08.2017

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: TeT, näyttelijä Ville Sandqvist

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.07.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ke–to 9.–10.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Moni opiskelija, opettaja ja asiantuntija kokee tarvitsevansa valmennusta ja ohjausta esiintymisessä. Esiintymistä jännitetään, se aiheuttaa suorituspaineita, häpeää, ja siinä koetaan usein epäonnistumista ja riittämättömyyttä.  Esiintyminen on kuitenkin taito siinä missä luistelu, ja omaa osaamistaan sekä suhtautumistaan voi sekä tutkia että kehittää. Kurssilla harjoitellaan esiintymistä kehollista ja suullista viestintää vaativiin tilanteisiin, joihin ammatissa välttämättä törmää. Aluksi tutustutaan omaan itseen esiintyjänä ja tutkitaan esiintymistä ilman erityistä tehtävää tai roolia. Sen jälkeen harjoitellaan esiintymistä valitussa tehtävässä ja tilanteessa, jolloin esiintyjänä olen minä ammattiroolissani.

Kohderyhmä: Kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa valmennusta ja ohjausta esiintymisessä

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Neuvokkaana neuvotteluun

Uutta 2017!

88904000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.06.2017 - 15.06.2017

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FM, MBA Esa Lehtinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 15.6. klo 9.00–16.00

Kohderyhmä: Erityisesti työelämän toimijat, jotka kaipaavat välineitä neuvottelutaidon tueksi.

Tavoite ja sisältö: Erilaiset neuvottelut ja palaverit kuuluvat elämäämme niin työ- kuin vapaa-aikanakin. Esimerkiksi työpaikalla ne kuuluvat päivittäisiin rutiineihin. Suuren osan työajastamme vietämme erilaisissa neuvottelutilanteissa, mutta niiden tehokkuus ja vaikuttavuus jäävät usein turhankin alhaiseksi. Seuraavan ohjelman mukaisessa koulutuksessa käymme läpi erilaisia neuvottelutilanteita ja niitä tehostavia tekniikoita kokeneen yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentajan ohjauksessa.  Sisältö:

 • Erilaiset keskustelu- ja neuvottelutilanteet ja niiden läpikäyminen
 • Neuvotteluihin valmistautuminen
 • Neuvottelun johtaminen ja osallistujien motivoiminen
 • Erilaiset roolit neuvotteluissa
 • Haasteet neuvottelutilanteissa ja niiden ratkaiseminen
 • Erilaiset palaverit ja niiden tehokas läpivieminen
 • Kansainväliset neuvottelutilanteet

Koulutuspäivän ohjelman sisältö perustuu teorian lisäksi käytännön esimerkkeihin, harjoituksiin ja niiden analysointeihin sekä omien neuvottelutaitojen ja roolien tarkasteluun. Ohjelman sisällössä otetaan huomioon myös osallistujien omia tarpeita ja kokemuksia neuvottelutilanteista. 

Kouluttaja: Esa Lehtinen (FM, MBA) on valmentanut erilaisissa ja erikokoisissa yrityksissä ja muissa työyhteisöissä niin Suomessa kuin myös Baltiassa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa yli 20 vuoden ajan. Hänen erityisalueinaan ovat johtaminen, henkilöstön vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä esiintymistaitojen kehittäminen. Ennen oman yrityksen perustamista (1995) Esa Lehtinen on työskennellyt monissa koulutus- ja valmennusalan yrityksissä ja oppilaitoksissa tutkijana, kouluttajana ja konsulttina. Suomessa Esa Lehtinen toimii tällä hetkellä Koulutuspalvelut Esa Consulting–nimisessä yrityksessä. Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2005 saakka pääosakkaana Virossa ja muissa Baltian maissa toimivassa johtamisen konsultointiin ja valmennuksiin erikoistuneessa konsultointi- ja valmennusyrityksessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

VoicePilates® – hallitse äänenkäyttö ja kehonkieli esiintymistilanteissa

88905000 Kurssimaksu: 175,00 €

Aika: 30.05.2017 - 31.05.2017

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: Katri-Liis Vainio

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: ti–ke 30.–31.5. klo 9.00–13.00

Sisältö ja tavoite: VoicePilatesta® käytetään sekä laulu- että puheäänen opetuksessa. VoicePilates® -menetelmässä yhdistetään äänen, kehonkielen ja kehonhallinnan harjoittelu oikean esiintymistilanteen simulointiin. Tämän yhdistelmän sekä videoharjoittelun ja -analyysin takia pystyt käyttämään uusia taitoja heti valmennuksen jälkeen. VoicePilates® perustuu:

 • Somaattisiin menetelmiin, kuten pilatekseen ja Aleksander-tekniikkaan, keskittyen erityisesti keskivartalon lihasten vaikutukseen kehonhallintaan ja selkärangan tukemiseen.
 • BIP™ (Balance in Phonation) -äänenkäytön menetelmään, keskittyen erityisesti liiallisen paineen ja sen haittavaikutusten pienentämiseen äänihuulitasolla.
 • Puheäänenkäytön esiintymistilanteiden simulointiin ja videoanalyysiin

Kurssi koostuu erityyppisistä käytännön pari-, ryhmä- ja henkilökohtaisista harjoituksista, joissa saadaan henkilökohtaista palautetta omasta äänenkäytöstä sekä kehonhallinnasta. Parhaan oppimisen ja kehon lihasmuistin saavuttamiseksi harjoitusten toistomäärät ovat suuret, jotta niitä pystyy kotonakin jatkamaan. Teoriaosuudessa avataan mm. äänenkäytön yhteys puhujan mielentilaan ja mitä kuulijat puhujalta odottavat. Vapaa, iloinen ja ystävällinen ilmapiiri auttaa heittäytymään erilaisiin uusiin harjoituksiin. Kurssilla:

 • Opit näyttämään ja kuulostamaan varmalta ja luontevalta esiintyjältä.
 • Tiedostat omat äänelliset ja keholliset vahvuudet ja parannettavat osa-alueet.
 • Saat tietoja ja käytännön vinkkejä äänen tehokkaampaan käyttöön, jotta se kestäisi pidemmätkin päivät ja haastavamman käytön.
 • Saat tietää, millaiset harjoitukset ovat juuri sinun äänellesi ja kehonhallinnallesi hyödyllisiä.
 • Saat tietoa, miten ääntä säästetään ja huolletaan, millaisia ovat äänenkäytön kannalta ongelmalliset tilanteet, miten ehkäistään tavallisimmat ääniongelmat ja osaat löytää niihin parannuskeinot.
 • Osaat arvioida äänesi vaikutusta, minkälainen yhteys sillä on puhujan mielentilaan sekä miten käyttää ääntä niin, että sinua kuunneltaisiin.
 • Saat uusia näkökulmia äänenkäyttöön ja sitä kautta omaan työhön.

Kohderyhmä: Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänestään ja sen kehittämisestä kestävämmäksi ja/tai vakuuttavammaksi. Erityisesti kurssista hyötyvät ne, joiden työ sisältää puheviestintätilanteita esimerkiksi puhuminen yleisölle, kouluttaminen, esittelyjen pitäminen, tuotteiden tai palvelujen markkinointi. Edeltäviä opintoja tai taitoja ei vaadita.

Kouluttaja: VoicePilates-valmentaja, Pilates-ohjaaja, äänenkäytön kouluttaja, laulunopettaja, yliopistotutkija Katri-Liis Vainio

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot