bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Julkishallinnon viestintä, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

18650200 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 09.08.2017 - 30.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 9.–28.8. ke ja ma klo 16.45–20.00 
Ryhmätentti 30.8. ke klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Kuinka kertoa asiakkaille uusista palveluista? Miten viestitään sisäisesti henkilökunnalle osallistavalla tavalla? Entä vaikeat viestintätilanteet, kuten organisaatiomuutokset ja irtisanomiset? Julkishallinnossa viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa. Julkishallinnon viestintä ei ole vapaaehtoista toimintaa, sillä viestintää ja tiedonkulkua ohjaa julkisuusperiaate. Tällä käytännönläheisellä harjoituskurssilla on mahdollisuus oppia tekemällä, vaihtamalla kokemuksia sekä jakamalla hyviä toimintatapoja. Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja perehdytään ajankohtaisten viestintätehtävien ratkaisuihin konkreettisesti.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä oheiskirjallisuus luennoitsijan osoittamalla tavalla. Suoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin. Opinnoissa on käytössä myös Moodle-oppimisympäristö.

Oheiskirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin 

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
Ke 09.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 14.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 16.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 21.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 23.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 28.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 30.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Käytännön muutosviestintä organisaatiossa, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

18650600 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 31.05.2017 - 21.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.05.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 31.5.–19.6. ke ja ma klo 16.45–20.00
Ryhmätentti 21.6. ke klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Organisaatiot ovat jatkuvassa muutostilassa, mikä vaatii viestintää toteuttavilta ja sitä suunnittelevilta (esimerkiksi keskijohdolta ja henkilöstötehtävissä toimivilta) kykyä tulkita uusia tilanteita ja viestiä niistä tehokkaasti. Tällä kurssilla toteutamme muutosviestintää ratkaisemalla vaativia muutostilanteita. Kurssin tavoitteena on saada kokemusta ja oppia hyviä käytäntöjä erilaisesta muutosviestinnästä. Näitä voivat olla palvelujen heikentämisestä viestiminen, sisäinen yt- ja irtisanomisviestintä sekä organisaation viestintä kun sen maine on uhattuna.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä tehtävät Moodle-oppimisympäristössä opettajan ohjeiden mukaisesti. Opintosuoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Tehtävien aineistosta sovitaan kurssilla.

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
Ke 31.05.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 05.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 07.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 12.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 14.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 19.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 21.06.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Liike-elämän viestintä hybridissä mediaympäristössä, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

18650650 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 10.08.2017 - 31.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: VTM, KTM Maarit Pedak

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 10.–29.8. to ja ti klo 16.45–20.00 
Ryhmätentti 31.8. to klo 16.45–20.00
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Organisaatioviestinnän vaatimukset ovat kasvaneet muuttuneen viestintäympäristön myötä. Viestintää ei voida enää nähdä pelkästään kirjallisena tuotantona. Promootioyhteiskunnan haasteet edellyttävät linjakasta näkyvyyttä sekä toiminnan ja viestinnän tiivistä linkittymistä yhteen. Pohdimme harjoitusten avulla viestinnän uudenlaisia mahdollisuuksia. Käsittelemme mm. pörssiyrityksen viestintää, yrityksen yhteiskuntavastuuta, sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia erilaisten ajankohtaisten esimerkkien avulla. 

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 28 t sekä oheiskirjallisuus luennoitsijan osoittamalla tavalla. Suoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmätenttiin. Opinnoissa on käytössä myös Moodle-oppimisympäristö.

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
To 10.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 15.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 17.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 22.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 24.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 29.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 31.08.2017 16.45–20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Visuaalinen viestintä, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

18650900 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 01.06.2017 - 22.06.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 1.–22.6. to ja ti klo 17.00–20.15
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Haluatko ymmärtää paremmin kuvan voimaa ja merkitystä? Tällä visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Tehdään kuva-analyysiharjoituksia ja tutustutaan keskeisiin visuaalisen ilmaisun keinoihin sekä kuvajournalismin ja mainoskuvan käytäntöihin. Kurssi ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kuvalliseen ilmaisuun. Opintopistesuoritus edellyttää myös itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + harjoitustehtävät + essee

Kirjallisuus:
- Kuusamo, A., Kuvien edessä;
- Salo, M., Imageware;
- Seppä A., Kuvien tulkinta. 

Korvaavuus: 5 op Helsingin yliopiston kohdasta K10a Viestinnän ammattikäytännöt: Muu harjoituskurssi (770019).

Kurssin kalenteri:
To 01.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 06.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 08.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 13.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 15.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 20.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 22.06.2017 17.00-20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Kuinka viestiä positiivisesti ja vaikuttavasti?

Tämä kurssi on päättynyt

88902000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 04.08.2017 - 04.08.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Tarja Törmänen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: pe 4.8. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Tavoitteeseen ja tekemiseen ohjaava viestintä sujuvoittaa arkea niin työssä, kotona kuin vapaa-ajallakin. Jokainen meistä voi olla mestarillinen sanankäyttäjä ja vuorovaikuttaja viestimällä positiivisesti. Koulutuspäivän aikana saat tietoa informatiivisesta ja inspiroivasta viestinnästä. Aiheeseen syvennytään myös pienen workshopin ja käytännön esimerkkien kautta. Taustateoriana hyödynnetään NLP:n työkaluja. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Viestinnän eri muodot: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen
 • Faktoilla viestiminen
 • Positiivinen viestintä ohjaa kohti tavoitetta, tavoitetta kohti ohjaava viestintä vaikuttaa, vaikuttaminen saa aikaan tekemistä. Kuinka tämä tapahtuu ja miksi?
 • Millaisia sanoja kannattaa käyttää tai välttää?
 • Millainen rakenne tekstissä toimii?
 • Miten löydän hyödyt lukijalle / viestin vastaanottajalle?

Kohderyhmä: Kaikille, jotka haluavat parantaa vuorovaikutustaitojaan.

Kouluttaja: NLP Coach, NLP Master Practitioner, viestintäjohtaja Tarja Törmänen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

VoicePilates® – hallitse äänenkäyttö ja kehonkieli esiintymistilanteissa

Tämä kurssi on päättynyt

88905000 Kurssimaksu: 175,00 €

Aika: 30.05.2017 - 31.05.2017

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: Katri-Liis Vainio

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika: ti–ke 30.–31.5. klo 9.00–13.00

Sisältö ja tavoite: VoicePilatesta® käytetään sekä laulu- että puheäänen opetuksessa. VoicePilates® -menetelmässä yhdistetään äänen, kehonkielen ja kehonhallinnan harjoittelu oikean esiintymistilanteen simulointiin. Tämän yhdistelmän sekä videoharjoittelun ja -analyysin takia pystyt käyttämään uusia taitoja heti valmennuksen jälkeen. VoicePilates® perustuu:

 • Somaattisiin menetelmiin, kuten pilatekseen ja Aleksander-tekniikkaan, keskittyen erityisesti keskivartalon lihasten vaikutukseen kehonhallintaan ja selkärangan tukemiseen.
 • BIP™ (Balance in Phonation) -äänenkäytön menetelmään, keskittyen erityisesti liiallisen paineen ja sen haittavaikutusten pienentämiseen äänihuulitasolla.
 • Puheäänenkäytön esiintymistilanteiden simulointiin ja videoanalyysiin

Kurssi koostuu erityyppisistä käytännön pari-, ryhmä- ja henkilökohtaisista harjoituksista, joissa saadaan henkilökohtaista palautetta omasta äänenkäytöstä sekä kehonhallinnasta. Parhaan oppimisen ja kehon lihasmuistin saavuttamiseksi harjoitusten toistomäärät ovat suuret, jotta niitä pystyy kotonakin jatkamaan. Teoriaosuudessa avataan mm. äänenkäytön yhteys puhujan mielentilaan ja mitä kuulijat puhujalta odottavat. Vapaa, iloinen ja ystävällinen ilmapiiri auttaa heittäytymään erilaisiin uusiin harjoituksiin. Kurssilla:

 • Opit näyttämään ja kuulostamaan varmalta ja luontevalta esiintyjältä.
 • Tiedostat omat äänelliset ja keholliset vahvuudet ja parannettavat osa-alueet.
 • Saat tietoja ja käytännön vinkkejä äänen tehokkaampaan käyttöön, jotta se kestäisi pidemmätkin päivät ja haastavamman käytön.
 • Saat tietää, millaiset harjoitukset ovat juuri sinun äänellesi ja kehonhallinnallesi hyödyllisiä.
 • Saat tietoa, miten ääntä säästetään ja huolletaan, millaisia ovat äänenkäytön kannalta ongelmalliset tilanteet, miten ehkäistään tavallisimmat ääniongelmat ja osaat löytää niihin parannuskeinot.
 • Osaat arvioida äänesi vaikutusta, minkälainen yhteys sillä on puhujan mielentilaan sekä miten käyttää ääntä niin, että sinua kuunneltaisiin.
 • Saat uusia näkökulmia äänenkäyttöön ja sitä kautta omaan työhön.

Kohderyhmä: Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänestään ja sen kehittämisestä kestävämmäksi ja/tai vakuuttavammaksi. Erityisesti kurssista hyötyvät ne, joiden työ sisältää puheviestintätilanteita esimerkiksi puhuminen yleisölle, kouluttaminen, esittelyjen pitäminen, tuotteiden tai palvelujen markkinointi. Edeltäviä opintoja tai taitoja ei vaadita.

Kouluttaja: VoicePilates-valmentaja, Pilates-ohjaaja, äänenkäytön kouluttaja, laulunopettaja, yliopistotutkija Katri-Liis Vainio

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot