bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op järjestetään kesäyliopistossa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen opintokokonaisuus. Muutokset ovat mahdollisia. Opintojaksojen kirjallisuus ja päivitetyt tiedot löytyvät kesäyliopiston verkkosivuilta.

Sisältö ja tavoite:
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä;
 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin;
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Lisätietoja:
Opintokokonaisuuden rakenne
Pakolliset opinnot (16 op):

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (lähiopetus)
 • Siirtolaisuus 5 op (lähiopetus)
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (lähiopetus)

Lisäksi suoritetaan valinnaisia opintojaksoja vähintään 9 op:
Valinnaiset opinnot:

 • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
 • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

Kohderyhmä:
Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Suoritustapa:
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennolle sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä. Joillakin jaksoilla suoritat kirjatentin. Opiskeluasi tukee tutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä.

Ilmoittautuminen:
ke 15.3. alkaen, ti 29.8. mennessä

Kurssimaksu:
Kokonaisuusmaksu 450 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä 11.9.2017 mennessäHuom. kokonaisuusmaksu sisältää vain 25 opintopistettä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Turun avoimen yliopiston perimä maksu 10 € / opintopiste, ks. maksu kunkin opintojakson kohdalta. Yksittäisille jaksoille ilmoittaudutaan mielellään viimeistään viikkoa ennen ko. jakson lähiopetuksen alkua. 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus monikulttuurisuuteen, 6 op, lv. 2017-2018

Tämä kurssi on päättynyt

14901005 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 14.09.2017 - 19.10.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: luennot FT Johanna Leinonen, tutor MSc Anna Puhakka

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
14.9. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
28.9. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä ja verkkoluento
12.10. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
19.10. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä

Tentti ke 15.11. klo 17.00–20.00
Uusinta ke 13.12. klo 17.00–20.00
2. uusinta ke 17.1.2018 klo 17.00–20.00

Opetus ja tentit Hattulantie 2

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin tavoitteena on tutustua monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan sekä teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa: 
Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa), ryhmätapaamiset tuutorin johdolla, reaaliaikainen verkkoluento (1 t). Työskentely opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti ja harjoitustyö tai lukupäiväkirja, joka esitellään ryhmässä.

Kirjallisuus:
Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi
JA
Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives.
TAI
Triandafyllidou, Anna, Modood, Tariq & Meer, Nasar, eds. (2012): European Multiculturalisms: Cultural, Religious and Ethnic Challenges.

Arviointi:
0 - 5
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 0-5. Luentopäiväkirjan arviointi hyväksytty/hylätty.

Opettaja:
luennot FT Johanna Leinonen, opintoryhmätapaamiset tutor MSc Anna Puhakka

Kurssimaksu:
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 70 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
To 14.09.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 28.09.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 12.10.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 19.10.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Siirtolaisuus, 5 op, lv. 2017-2018

Tämä kurssi on päättynyt

14901009 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 26.10.2017 - 30.11.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: luennot Dos. Ismo Söderling, tutor MSc Anna Puhakka

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.10.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
26.10. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
9.11. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
23.11. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
30.11. to klo 17.00–18.30: opintoryhmä

Tentti ke 13.12. klo 17.00–20.00
Uusinta ke 17.1.2018 klo 17.00–20.00
2. uusinta ke 14.2.2018 klo 17.00–20.00

Opetus ja tentit Hattulantie 2

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
1. Muuttoliikekäsitteet ja - teoriat, 2. Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia, 4. Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa ja 5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa: 
Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti.

Kirjallisuus:
Artikkelit
1. Tanner, Arto & Söderling, Timo (toim.) 2016: Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset. Siirtolaisuusinstituutti. Julkaisuja 3, 2016.
2. Artikkeli: “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” by Douglas S. Massey et.al. (2011):https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf 

Tentittävät kirjat
1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat. (Huom. vain 100 ensimmäistä sivua)
2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.

Arviointi:
0 - 5 

Opettaja:
luennot Dos. Ismo Söderling, opintoryhmätapaamiset tutor MSc Anna Puhakka

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 70 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
To 26.10.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 09.11.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 23.11.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 30.11.2017 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä, 5 op, lv. 2017-2018

Tämä kurssi on päättynyt

14901013 Kurssimaksu: 120,00 €

Aika: 11.01.2018 - 15.02.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: luennot Prof. Merja Anis, tutor MSc Anna Puhakka

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.1.2018 to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
25.1.2018 to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
8.2.2018 to klo 17.00–18.30: opintoryhmä
15.2.2018 to klo 17.00–18.30: opintoryhmä

Tentti ke 14.3.2018 klo 17.00–20.00
Uusinta ke 11.4.2018 klo 17.00–20.00
2. uusinta ke 16.5.2018 klo 17.00–20.00

Opetus ja tentit Hattulantie 2

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot.

Suoritustapa: 
Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti.

Kirjallisuus:
Tentitään kaksi teosta seuraavista:
1. Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa
2. Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
3. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005:Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
4. Peltola, Marja 2014: Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.

Arviointi: 
0 - 5 

Opettaja:
luennot Prof. Merja Anis, opintoryhmätapaamiset tutor MSc Anna Puhakka

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 70 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
To 11.01.2018 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 25.01.2018 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 08.02.2018 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 15.02.2018 17.00-18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Monikulttuurinen terveydenhuolto, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

14901017 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 14.09.2017 - 30.04.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

HUOM. Opintojaksoon on tulossa muutoksia ja se suositellaan suorittamaan vasta keväällä 2018. Tarkennukset sisältöön, suoritustapaan ja kirjallisuuteen lisätään verkkosivuillemme heti kun ne ovat tiedossamme.

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Lisäksi pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös terveydenhuollon ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta. Kurssilla käsitellään pakolaisten terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia, rankkoja taustoja. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä, joka palautetaan 30.4. mennessä.

Kirjallisuus:
Pakollinen lukemisto:
Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
Schouten & Meeuwesen (2006) Cultural differences in medical communication: a review of the litera-ture. Patient Education and Counseling 64 (1–3), 21–34.

Valinnainen lukemisto:
Täydentyy myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5 

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Uskonto ja monikulttuurisuus, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

14901021 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 14.09.2017 - 31.05.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa keskitytään monikulttuurisuuden ilmenemismuotoihin ja vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä, joka palautetaan 31.5. mennessä.

Kirjallisuus:
1. Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.
2. Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

Arviointi:
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

14901025 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Tentti ke 17.1.2018 klo 17.00–20.00
Uusinta ke 14.2.2018 klo 17.00–20.00
2. uusinta ke 14.3.2018 klo 17.00–20.00
Tentit Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Kurssin sisällöt käsittelevät monikulttuurista nuorisoa, politiikkaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan, sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia debatteja sekä turvapaikkapolitiikkaa. Opiskelija oppii analysoimaan etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen sekä nationalismin ja rasismin merkitystä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on myös ymmärtää, miten sukupuoleen liittyvät jaottelut yhdistyvät käsityksiin etnisyydestä ja rodusta sekä mitä seurauksia tällä on yhteiskunnallisille prosesseille.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Kirjallisuus:
1. Keskinen, Tuori, Irni &Mulinari 2009: Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region.
2. Puuronen 2011: Rasistinen Suomi.

Arviointi:
0 - 5 

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kulttuuristen kohtaamisten historiaa, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

14901029 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Tentti ke 14.2.2018 klo 17.00–20.00
Uusinta ke 14.3.2018 klo 17.00–20.00
2. uusinta ke 11.4.2018 klo 17.00–20.00
Tentit Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten luonnetta ja kulttuurien välisten suhteiden muotoja historiallisesta näkökulmasta.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Kirjallisuus:
Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896–1953. 

Arviointi: 
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Monikielisyys ja kielipolitiikka, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

Uusintakokeen ajankohta muuttunut painetusta ohjelmasta

14901033 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Tentti ke 14.3.2018 klo 17.00–20.00
(Uusinta 11.4.2018 klo 17.00–20.00) TÄMÄ TENTTIPÄIVÄ PERUTTU!
2. uusinta 16.5.2018 klo 17.00–20.00
Tentit Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen. Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Kirjallisuus:

1. Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1–14. Saatavissa osoitteessa:
http://www.ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/download/4789/4487

2. Latomaa, Sirkku (toim) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus 2007. Sivut 16–25, 36–56, 156–162, 179–186. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta: http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446–472. Saatavissa opetushallituksen sivuilta osoitteesta:
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

4. Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283–357.

5. Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1– 102, 121–138, 155–160.
Nelli-portaali: http://ebookcentral.proquest.com/lib/kutu/detail.action?docID=622546
Verkossa saatavilla:
https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10342343

6. Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1–21. ISSN2079-6595, www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1

7. Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.2167/ijm072.0

Arviointi:
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät, valinnainen 3 op, lv. 2017-2018

14901037 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.01.2018 - 30.06.2018

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.03.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Tentti ke 11.4.2018 klo 17.00–20.00
Uusinta ke 16.5.2018 klo 17.00–20.00
Kevään tentit Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)
2. uusinta ke 13.6.2018 klo 17.00–20.00
Kesän tentti Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa tutustutaan monikulttuurisuuden politiikkaan Euroopassa ja globaalisti. Erityisongelmina käsitellään väestönliikkeiden aiheuttamia haasteita sekä kansallismielisen populistisen äärioikeiston syntyä ja vaikutusta globalisaatioprosesseihin läntisissä demokratioissa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan monikulttuurisuuden ja globaalien väestönliikkeiden poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opintojakson avulla opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja migraation asettamia haasteita poliittisille järjestelmille, sekä ymmärtämään erityisesti turvallisuuteen ja globaaliin hallintaan liittyviä kysymyksiä, joita monikulttuurisuuteen saattaa liittyä.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Kirjallisuus:
Berezin, M. 2009. Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe
Castles, S., H. de Haas and M. J. Miller. 2013. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 5. laitos

Arviointi:
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot