bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ideologia- ja diskurssianalyysi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

16400040 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 19.09.2017 - 12.10.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Dos. Emilia Palonen & VTM Taavi Sundell

Oppitunteja: 27

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa nousee esiin kiperiä kysymyksiä ja aiheita, joihin on hankala päästä käsiksi. Tällaisia ovat mm. limittäiset ja päällekkäiset identiteetit, arvot ja ideologiat, rakenteet ja toimijuus, merkitysten muodostuminen ja muutos, päivänpolitiikka ja arjen politiikka, valtasuhteet harrastuksissa ja työpaikalla, yhteiskunnallisten liikkeiden nousu ja kutistuminen, poliittiset ”talkoot”, populismi ja ”uussuomalaisuus”. Kurssi perehdyttää diskurssiteoriaan ja sen lähestymistapoihin eli 1) löydämme työkaluja, joilla mainittuihin ja haastavampiinkin kysymyksiin päästään käsiksi, 2) hahmotamme yhteiskuntaa ja politiikkaa uudella tavalla, 3) tunnistamme ja kriittisesti puramme diskursseja, arvo- ja valtarakenteita niin käytännöissä ja politiikoissa kuin puheessa tai kirjoituksissa, 4) osaamme ottaa vaikutteita retoriikasta, psykoanalyysista tai dekonstruktiosta poliittisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseen.

Kohderyhmä: Sopii niin opiskelijoille maisteritason metodikurssina kuin politiikan, hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja viestinnän parissa työskenteleville ammattilaisille, jotka etsivät uusia tapoja hahmottaa tuttujakin asioita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa hahmottaa hegemonianteoreettisen lähestymistavan taustat, ja peruskäsitteiden avulla toteuttaa jälkiperustahakuisen analyysin jälkistrukturalistisilla, retorisilla, dekonstruktiivisilla tai psykoanalyyttisilla käsitteillä. Kurssi edellyttää pohjatietoja yhteiskuntatieteellisistä kvalitatiivisistä metodeista, mutta ei aiempaa tietoutta retoriikasta, dekontruktiosta tai psykoanalyysistä.

Kurssin aikana tehdään tehtäviä Moodlessa ja sen päätteeksi kirjoitetaan loppuessee (8-10 sivua), joka mittaa opiskelijan taitoja hyödyntää metodia tai ajatella ja analysoida uuden näkökulman avulla.

Suoritustapa: Luennot, tehtävät Moodle-oppimisympäristössä ja essee kirjallisuudesta ja luennoista.

Ohjelma

 • ti 19.9. klo 16.30–19.30: Johdatus jälkiperustahakuiseen analyysiin (Sundell)
 • to 21.9.klo 16.30–19.30: Ideologia- ja diskurssianalyysi (Palonen)
 • ti 26.9. klo  16.30–19.30: Diskurssiteoreettinen logiikka-analyysi (Sundell)
 • to 28.9. klo  16.30–19.30: Retoriikka (Palonen)
 • ti 3.10. klo  16.30–19.30: Dekonstruktio (Sundell)
 • to 5.10. klo; 16.30–19.30: Psykoanalyysi (Palonen)
 • ti 10.10. klo 16.30–19.30: Käsiteltyjen lähestymistapojen soveltaminen I (Sundell)
 • ke 11.10. klo 16.30–19.30: Käsiteltyjen lähestymistapojen soveltaminen II (Sundell)
 • to 12.10. klo 16.30–19.30: Yhteenveto (Palonen & Sundell)

Kirjallisuus: Luennoilla jaettavat artikkelit

Korvaavuus: 5 op Valtio-opin ja viestinnän maisteriohjelman syventävät menetelmät / Ideology and Discourse Analysis (Helsingin yliopisto)

Asiasana: Ideologia-analyysi, diskurssianalyysi, valta, rakenteet, puhunta

Kurssin kalenteri:
Ti 19.09.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 21.09.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 26.09.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 28.09.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 03.10.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 05.10.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ti 10.10.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ke 11.10.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 12.10.2017 16.30–19.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Peliteoria, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

16400070 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 22.05.2017 - 15.06.2017

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: VTT Mats Godenhielm

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.05.2017 23:59

Kurssin tiedot

Opetuspaikka Kirkkokatu 6
Uusintakoepaikka Ratapihantie 13

Sisältö ja tavoite: Peliteoria on formaali tapa mallittaa strategisia ja interaktiivisia tilanteita. Strategisissa päätöstilanteissa optimaalinen käyttäytyminen riippuu siitä, miten muut tilanteen osapuolet käyttäytyvät. Tavoitteena on ymmärtää, milloin strateginen käyttäytyminen on tärkeää ja oppia mallittamaan se. On vaikeampi keksiä tilanteita, jotka eivät ole strategisesti mielenkiintoisia kuin tilanteita, jotka ovat. Esimerkiksi yritysten kilpailu, uusien tuotteiden markkinoille tuonti ja niiden hinnoittelu, äänestäminen, sodankäynti, vakuutusten hinnoittelu, tarjouksen tekeminen asuntokaupassa tai huutokaupassa, tuotteen myyntimekanismin valinta ja rokotusten ottaminen ovat kaikki osaksi strategisia valintoja. Kurssin pääpaino on peliteorian perusteissa. Sen lisäksi tutustutaan joukkoon niin sanottuja standardipelejä, jotka toistuvat oppikirjoissa ja sovellutuksissa.

Teoriaa sovelletaan myös yksinkertaisiin reaalimaailman päätöstilanteisiin. Osallistujat saavat kattavan peruskäsityksen peliteorian käsitteistä ja tekniikoista. Erityistä painoa sille, että osallistujat oppivat käytännössä ratkomaan yksinkertaisia pelejä. 

Suoritustapa: Luennot ja tehtävät sekä tentti, johon saa ottaa kurssimateriaalin mukaan.

Kirjallisuus: Osborne: an introduction to Game theory kappaleet 1–6, 9 ja 16 soveltuvin osin.

Korvaavuus: 5 op Taloustiede: 70321 Peliteoria TA3b (Helsingin yliopisto).

Kurssiohjelma:

 • ma 22.5. Matemaattisia ja ajanvietepelejä
 • ti 23.5. Pelien luokittelua, esimerkkejä strategisista tilanteista ja yleisimmät normaalimuodon pelit
 • ke 24.5. Dominanssi ja tasapainon käsite normaalimuodon peleissä
 • ma 29.5. Tasapainon laskeminen (Huom. poikkeava aikataulu: klo 18.00-19.30)
 • ma 5.5. Tehtävien ratkaisua I
 • ti 6.6. Ekstensiivisen muodon pelit I
 • ke 7.6. Ekstensiivisen muodon pelit II 
 • to 8.6. Bayesiläiset pelit
 • pe 9.6. Sovellutuksia taloustieteeseen
 • ma 12.6. Tehtävien ratkaisua II
 • to 15.6. tentti klo 17.00–19.00 
 • ma 7.8.uusintatentti klo 17.00–19.00, HUOM. paikka Ratapihantie 13, Pasila (Haaga-Helia)

 

Asiasana: Peliteoria, strateginen käyttäytyminen

 

Kurssin kalenteri:
Ma 22.05.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ti 23.05.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ke 24.05.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ma 29.05.2017 18.00-19.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ma 05.06.2017 17.00-19.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ti 06.06.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ke 07.06.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
To 08.06.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Pe 09.06.2017 17.00-18.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ma 12.06.2017 17.00-19.30, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
To 15.06.2017 17.00-19.00 Koe, Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)
Ma 07.08.2017 17.00-19.00 Uusintakoe, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot