bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, lv. 2017 – 2018

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 09.01.2018 - 31.12.2018

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2017 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opintovaatimuksia uudistetaan parhaillaan. Kesäyliopiston verkkosivuilla olevat tiedot ovat ennakkotietoja ja poikkeavat kesäyliopiston painetusta ohjelmasta. Lopulliset tiedot vahvistuvat loppukesän aikana. Alustavien tietojen mukaan opinnot alkavat tammikuussa 2018.

Mitä Tulevaisuudentutkimus on?
Opintokokonaisuus pyrkii luomaan yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opinnot suorittanut pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Erityisesti jo työelämässä oleville, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot tarjoavat erinomaisen tulevaisuusajattelun tieteellisen perustan myös niille, jotka haluavat täydentää tai monipuolistaa omaa tutkintoaan.

Miten opiskellaan?
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle, eDelfoi ja Second Life).

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen pe 15.12. mennessä 
    Kokonaisuusmaksu 595 €,  sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa     Turun  avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä
  • Opinnoista voi valita myös joitakin yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Turun avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla..

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, lv. 2016 – 2017

Tämä kurssi on päättynyt

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 07.09.2016 - 31.05.2017

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: KTM Risto Lätti, tutor

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2016 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.09.2016 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Mitä Tulevaisuudentutkimus on?
Opintokokonaisuus pyrkii luomaan yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opinnot suorittanut pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Erityisesti jo työelämässä oleville, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot tarjoavat erinomaisen tulevaisuusajattelun tieteellisen perustan myös niille, jotka haluavat täydentää tai monipuolistaa omaa tutkintoaan.

Miten opiskellaan?
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle, eDelfoi ja Second Life).

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen ma 22.8. mennessä 
    Kokonaisuusmaksu 595 €,  sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa     Turun  avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä
  • Opinnoista voi valita myös joitakin yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Turun avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla..

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

17901010 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 09.01.2018 - 13.03.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: tutor Risto Lätti

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Aika: verkkoluennot ja harjoitustyöt sekä opintoryhmäkokoontumiset Helsingissä tammi–maaliskuussa 2018. Tarkemmat opintoryhmän kokoontumisajat, ks. kurssin kalenteri.

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa.  Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Sisältö:  Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Suoritustapa:  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Oppimateriaalit:

 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. The Thing from the Future -peli
3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Ti 09.01.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 16.01.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 23.01.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 30.01.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 06.02.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 13.02.2018 17.00 - 20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op, lv. 2017 – 2018

17901020 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 27.02.2018 - 03.04.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: tutor Risto Lätti

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Aika: verkkoluennot ja harjoitustyöt sekä opintoryhmäkokoontumiset Helsingissä helmi–huhtikuussa 2018. Tarkemmat opintoryhmän kokoontumisajat, ks. kurssin kalenteri.

Tavoitteet: Opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Sisältö: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

Oppimateriaalit:

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Kurssin kalenteri:
Ti 27.02.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 06.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 13.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 20.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 27.03.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 03.04.2018 17.30-20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op, lv. 2017 – 2018

17901030 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.09.2018 - 30.11.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2018 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet Opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Suoritustapa:  Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä , verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Oppimateriaalit Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op, lv. 2016 – 2017

Tämä kurssi on päättynyt

17901030 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 10.01.2017 - 28.02.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KTM Risto Lätti, tutor

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2016 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2017 23:59

Kurssin tiedot

Verkkoluennot ja harjoitukset sekä opintoryhmäkokoontumiset Helsingissä

Opintoryhmätyöskentely 2017:

10.1. ti klo 17.00 - 19.30 
17.1. ti klo 17.00 - 19.30
24.1. ti klo 17.00 - 19.30
31.1. ti klo 17.00 - 19.30
7.2. ti klo 17.00 - 19.30
14.2. ti klo 17.00 - 19.30
21.2. ti klo 17.00 - 19.30 

Paikka: Mäkelän koulu (os. Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadun puoleisen puistikon puolelta)

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. Huomathan edellytettävät edeltävät opinnot, mikäli aiot osallistua vain yksittäiseen opintojaksoon

Tavoitteet ja sisältö: Antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa on käytetty tulevaisuudentutkimuksen tieteellisiä menetelmiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Jakson jälkeen opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa käyttää tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää tieteenfilosofiset lähtökohdat erilaisten näkökulmien taustalla.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn, yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op sekä Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, 5 op

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op, lv. 2017 – 2018

17901040 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.10.2018 - 31.12.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. 

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2018 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet:  Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Sisältö:  Käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä, 5 op, lv. 2016 – 2017

Tämä kurssi on päättynyt

17901040 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.04.2017 - 31.05.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KTM Risto Lätti, tutor

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2016 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2017 23:59

Kurssin tiedot

Verkkokurssin opintoryhmätyöskentely (harjoitustyön esittelyt 1 - 2 kokoontumista): huhti-toukokuussa 2017, ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa myöhemmin

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. Huomathan edellytettävät edeltävät opinnot, mikäli aiot osallistua vain yksittäiseen opintojaksoon

Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen Aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Perehtyminen tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät hyväksytty suoritus, sillä tällä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin käsiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn ja työskentelyyn Second Life- virtuaaliympäristössä, harjoitukset ja harjoitustyö.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op, lv. 2017 – 2018

17901050 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.05.2018 - 31.08.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. 

Aika: Kesällä 2018. Suoritustapa täsmentyy tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin, huomaathan, että opetuskieli voi olla englanti

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, 5 op, lv. 2016 – 2017

Tämä kurssi on päättynyt

17901050 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.04.2017 - 30.06.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KTM Risto Lätti, tutor

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2016 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2017 23:59

Kurssin tiedot

Mahdollinen opintoryhmä- ja seminaarityöskentely keväällä 2017
Ajankohta ja kurssin suoritustapa tarkentuu myöhemmin.

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. 

Sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai osallistumisena tulevaisuuden tutkimuksen kesäkouluun (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin).

Suoritustapa: Perehtyminen etukäteismateriaaliin sekä aktiivinen osallistuminen kurssin teemaan liittyvään opetukseen ja oppimispäiväkirja seminaarista. Opetuskieli pääsääntöisesti englanti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot