Kohti elinikäistä oppimista

Raijan rapinat

Jatkuva oppiminen tai elinikäinen oppiminen ovat koulutuspolitiikan kesto sanapari.  Ne viestivät siitä, että Suomi uskoo koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Huomattavasti vaikeampi kysymys sen sijaan on se, kuinka sanaparin tarkoittama koulutus tuotetaan joustavasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Miten saamme yksilön, yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeet kohtaamaan?

Elinkeinorakenteen ja työnteon jatkuva uudistuminen koskettaa jokaista suomalaista. Meistä jokaisen on päivitettävä ammattiosaamistamme työtehtävien muutoksen myötä. Moni on joutunut jopa aloittamaan ns. puhtaalta pöydältä työpaikan menetyksen, tai uudelleen sijoittamisen seurauksena. Ääritapauksissa jopa kokonainen ammattikunta on käynyt tarpeettomaksi automatisoinnin tai tietoteknistymisen vuoksi. Samaan aikaan on vastaavasti syntynyt uusia ammatteja, joissa tarvitaan kokonaan uudenlaista osaamista. Yksilön kannalta globaalit ilmiöt tai kansainvälinen ankara kilpailu saattaa luonnollisesti herättää epävarmuutta, pelkoa tai jopa hätää sen suhteen, millainen maailma ja työelämä on viiden vuoden päästä ja mikä tulee olemaan oma rooli uudessa erilaisessa maailmassa.

2010-luvun Suomessa on yhä enemmän siirrytty koulutuskokonaisuuksista tutkinnon osien suorittamiseen. Samaan aikaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoaman koulutuksen välinen arvostusero on kaventunut. Osa ihmisistä rakentaa itsenäisesti omaa koulutuspolkuaan yhä selkeämpi uratavoite näköpiirissään, jolloin tarvittavia osaamisen kehittämisen osia poimitaan enemmän oman tarpeen kuin koulutusasteen näkökulmasta. Yksi merkittävistä koulutuspoliittisista uudistuksista on ollut työttömien omaehtoinen koulutus, johon liittyy opintojen ohjaus ja taloudellinen tuki. Tuloksena on kirjattu muun muassa se, että työttömien opiskelijoiden koulutusmotivaatio on parantunut ja yhä useampi suorittaa aloittamansa koulutuksensa loppuun asti.

Helsingin seudun kesäyliopiston opetustarjonta vahvistaa yksilön osaamisen kehittämistä

Helsingin seudun kesäyliopistossa kurssitarjonnan suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu tiimityönä ja yhteistyössä opiskelijoidemme kanssa, joilta saatu palaute ja kehittämisideat otetaan yhä enenevässä määrin huomioon. Tämän lisäksi myös opettajillemme on annettu mandaatti suunnitella kursseja kysynnän ja oman inspiraation ohjaamana. Lupaamme, että jokainen lukuvuosi tuo tullessaan uuden hittituotteen, mikä on myös meidän omalle henkilökunnalle kannustava ja eteenpäin vievä voima.

Tiimityö tarkoittaa meillä Helsingin seudun kesäyliopistossa sitä, että asioista päätetään yhdessä tiimien tai työparien valmistelun pohjalta. Uskomme siihen, että keskustellen, toisiamme sparraten, jakaen ja yhdessä tehden pystymme parantamaan tekemistämme jatkuvasti, olipa kyseessä sitten opintokurssi tai kaikille avoin yleisöluento. Yleisöluentoja tulemme tänä keväänä järjestämään touko-kesäkuussa. Esimerkkeinä mainittakoon ”Kestävä tulevaisuus” ja ”Vaikuttajanaiset” luentosarjat, joissa paneudutaan meille suomalaisille tärkeisiin asiakokonaisuuksiin eli mahdollisuuteen vaikuttaa tasa-arvoiseen ja kestävään kehitykseen perustuvaan tulevaisuuteemme. Lisää tietoa molemmista kokonaisuuksista löytyy kevään edetessä kotisivuiltamme.

Kesä on mielentila

Kuluneen talven aikana olemme pääkaupunkiseudulla saaneet nauttia lumesta, vedestä ja rännästä. Joidenkin mielestä ihan liiaksikin asti. Vaikka päivä jo pitenee, tuntuu ainakin itsestäni siltä, että kesä kaikkine riemuineen on vielä aivan liian kaukana.  Opiskelussa ja oppimisessakin saattaa aika ajoin olla sesonkivaihtelua. Toisinaan asiakokonaisuuksien oppiminen on helppoa kuin kesäinen ”heinänteko”, kun taas joskus opiskelu etenee hitaasti, kuin matkanteko talvisessa sohjossa tarpoen.

Tammikuun pakkasten aikana olen oppinut, että meillä Helsingin seudun kesäyliopistossa on yksi ja paljon käytetty slogan ”Kesä on mielentila”. Mielestäni slogan kuvaa toimintaamme ja ”tuotteitamme” loistavasti. Meille on kunnia asia, että kurssimme ja opetuksemme on sellaista, josta jokainen opiskelijamme nauttii ja joka motivoi häntä kehittämään itseään jatkuvasti. Helsingin seudun kesäyliopiston tehtävänä on herättää opiskelijoissaan oppimisen riemu ja halu aivan samoin kuin kesäinen niitty, joka houkuttelee kimalaisia puoleensa. Me haluamme kannustaa opiskelijoitamme jatkuvaan uuden oppimisen ja oivaltamisen maailmaan, josta he voivat ammentaa osaamista ja energiaa tulevaisuuden haasteisiin.

Riippumatta siitä, miltä maisema ulkona, ikkunan takana näyttää, meillä Helsingin seudun kesäyliopistossa käy lempeä kesän henkäys ja ihmiset viihtyvät, sillä meillä kesä on jatkuva mielentila!

Helmikuun terveisin

Raija Meriläinen

Raija Meriläinen

Rehtori, toiminnanjohtaja
Helsingin seudun kesäyliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *