Abiturienttikurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ylioppilaskokeisiin valmentautuville lukiolaisille, mutta ne soveltuvat hyvin muillekin koulutietojen kertaamiseen.

Kursseilla kerrataan lukion oppimäärää, ja niihin sisältyy harjoituksia, runsaasti kotitehtäviä sekä ainakin yksi valvottu, kirjallinen koe.

Tiiviin aikataulun ja kotitehtävien runsaan määrän vuoksi kehotamme kurssilaisia harkitsemaan ajankäyttöään ja välttämään hakeutumista samanaikaisesti liian monen oppiaineen kurssille.

Kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja. Lukiolain 23 §:n mukaisesti “opiskelijalla on halutessaan oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia”. Opiskelijan tulee pyytää lukionsa päätöstä hyväksilukemisesta ennen kurssin aloittamista.

Abiturienttikurssit arvostellaan asteikolla 4–10. Hyväksytty suoritus edellyttää myös säännöllistä läsnäoloa kurssilla.

Kurssikirja hankitaan itse, ellei kurssin kohdalla toisin mainita.