bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Biologian abikurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

60300100A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 07.08.2018 - 04.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 7.8.–4.9. ti & to klo 16.45–20.15

Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1-Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo-kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.
Materiaali: opiskelijan omat biologian kurssikirjat ja opettajan tunneilla jakamat tehtävät.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biologian abikurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

60300100B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 08.08.2018 - 08.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

8.8.–8.9. ke klo 16.45–20.15 & la klo 9.30–13.00
Huom! la 18.8. opetus poikkeuksellisesti ma 20.8. klo 16.45–20.15

Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1-Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo-kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.
Materiaali: opiskelijan omat biologian kurssikirjat ja opettajan tunneilla jakamat tehtävät.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Fysiikan abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

60300300 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 06.08.2018 - 31.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Matti Sallinen

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.8. ma–ti klo 9.00 –14.30 sekä 10.–31.8 pe klo 16.30–20.00

Sisältö: Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpö opin ja sähköopin keskeiset asiat. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Kurssilla kerrataan  laatimalla mittaustulosten perusteella graafisia esityksiä ja tekemällä niiden perusteella johtopäätöksiä tarkasteltavista ilmiöistä. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo-tasoisia tehtäviä sekä harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo-tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto-yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Tauoista sovitaan kurssin aikana. Tutustutaan myös sähköiseen koeympäristöön sekä harjoitellaan fysiikan tehtävien ratkaisemista käyttäen TI Nspire CAS ohjelmistoa.

Kirja: Lehto ym., Yo Fysiikka, Sanoma Pro. Oppikirjan voi hankkia myös sähköisenä versiona, jolloin tehtävien ratkaisut sisältyvät hintaan. Kurssimateriaalina ovat lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Historian abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300400 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 07.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tuomas Vaaramo

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–3.8. ma–pe klo 9.00–14.30 sekä 6.–7.8. ma ja ti klo 9.30–12.00 

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukion historian kurssien sisältöjä. Painopiste on pakollisissa kursseissa. Historiallisten aineistojen tulkintaa, lähdekritiikkiä ja vastaustekniikkaa harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla.  Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan tutustumalla vanhoihin kysymyksiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin.
 
Kirja: Lukion historian kurssien 1-6 oppikirjat (vapaavalintaiset)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kemian abikurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

6030050A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 04.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FM Juha Alanne

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 4.–7.6. ma–to klo 9.00–16.00 pe 8.6. 9.00–12.30 

Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tehdään runsaasti eritasoisia tehtäviä. Kurssi on yo-tutkintoon valmistava kemian kurssi, joka soveltuu myös kertauskurssiksi mm. Aalto-yliopiston Teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tai matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan aikoville. Kursseilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kursseille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kirja: Jokela ym., Kemian ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2004–2013, MFKA kustannus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kemian abikurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

6030050B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 23.07.2018 - 02.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LuK Juha Alanne

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 23.7.–27.7. ma–pe klo 13.15–16.45 ja
6.–9.8. ma–to klo 17.30–20.30

Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion kemian kurssien keskeiset sisällöt, ja siihen sisältyy runsaasti eritasoisia tehtäviä. Kurssi on yo-tutkintoon valmistava kemian kertauskurssi, joka soveltuu myös kertauskurssiksi mm. Aalto-yliopiston Teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville.

Kirja: Jokela ym., Kemian ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2004–2013, MFKA kustannus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Psykologian abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300600 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 23.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: TM Katarina Horelli

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 23.–30.7. ma–to ja ma–ti klo 11.00–15.45
koe 1.8. ke klo 13.00–16.30
kokeen palautus 3.8. pe klo 16.30–18.00    

Sisältö: Kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista (essee, aineistopohjainen tehtävä, tutkimustulosten tulkinta), käydään läpi vanhoja yo-kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla yo-koevastausten pisteytyksen periaatteita. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terveystiedon abikurssi

Tämä kurssi on peruutettu

60300800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 16.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Johanna Mattsson

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–3.8. ma–pe klo 14.00–17.30 sekä 7.–16.8. ti & to klo 16.30–20.00

Sisältö: Kertaamme lukion terveystiedon kurssien 1–3 asiakokonaisuudet. Etsimme asioiden välisiä yhteyksiä ja luomme kokonaiskuvaa oppiaineen sisällöstä. Teemme runsaasti erilaisia oppimistehtäviä sekä oppitunneilla että kotitehtävinä. Tutustumme myös terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, vanhoihin tehtäviin ja niiden vastauksiin. Samalla harjoittelemme vastaustekniikkaa ja tutustumme hyvän reaalivastauksen kriteereihin. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kirja: Lehtonen & Piesanen, Abi Terveystieto (Otava), 1.–5. painos

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Yhteiskuntaopin abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300900 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 04.06.2018 - 12.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FM Antti Lukkarila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 4.–8.6. ma–pe klo 9.00–14.30 
sekä 11.–12.6. ma ja ti klo 9.30–12.00
 

Sisältö: Kurssi valmentaa ylioppilaskokeen yhteiskuntaopin reaalikoetta varten. Tavoitteena on antaa opiskelijalle aineen sisältöä kertaavaa opetusta sekä harjoittaa esseen kirjoittamistaitoja. Kurssimateriaalina käytetään kurssikirjan lisäksi, vanhoja yo-kokeita, sekä harjoitustehtäviä. Kurssin sisältö noudattaa yhteiskuntaopin perus- ja syventävien kurssien sisältöjä. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kirja: Kohi, Liuskari, Palo, Abi yhteiskuntaoppi (Otava)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biologian abikurssi, talvi

Tämä kurssi on peruutettu

61300200 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 08.01.2019 - 13.02.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Ilmoittautuminen alkaa: 05.11.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

8.1.–5.2. ti klo 16.45–20.00 
sekä to 24.1., to 7.2., ma 11.2. ja ke 13.2. klo 16.45–20.00

Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1-Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo-kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: opiskelijan omat biologian kurssikirjat ja opettajan tunneilla jakamat tehtävät.

Kurssin kalenteri:
Ti 08.01.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 15.01.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 22.01.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
To 24.01.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 29.01.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 05.02.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
To 07.02.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ma 11.02.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin
Ke 13.02.2019 16.45 - 20.00, Opetuspaikka avoin

Kurssin tiedot

Fysiikan abikurssi, talvi

Opetuspaikka muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

61300300 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 11.01.2019 - 08.03.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Matti Sallinen

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 05.11.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

pe 11.1.–8.3. pe
sekä ti 26.2. ja 5.3. klo 16.30–20.00
Huom! Ei opetusta viikolla 7 ja 8

Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Kurssilla kerrataan fysikaaliset perusteet laatimalla mittaustulosten perusteella graafisia esityksiä ja tekemällä niiden perusteella johtopäätöksiä tarkasteltavista ilmiöistä. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo-tasoisia tehtäviä sekä harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan
ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo-tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto-yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Tutustutaan myös sähköiseen koeympäristöön sekä harjoitellaan fysiikan tehtävien ratkaisemista käyttäen TI Nspire CAS ohjelmistoa.
Materiaali: Kurssikirja tarkentuu myöhemmin. Kurssimateriaalina ovat lisäksi opettajan omat monisteet ja ylioppilaskoetehtävät.

Kurssin kalenteri:
Pe 11.01.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 18.01.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 25.01.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 01.02.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 08.02.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 26.02.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 01.03.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Ti 05.03.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin
Pe 08.03.2019 16.30-20.00, Opetuspaikka avoin

Kurssin tiedot

Terveystiedon abikurssi, talvi

Tämä kurssi on peruutettu

61300800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.01.2019 - 07.03.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LitM Ranja Koski

Ilmoittautuminen alkaa: 05.11.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

10.1.–28.2. to klo 16.45–20.00
koe 2.3. la klo 9–14 ja kokeen palautus to 7.3. klo 17.00–18.30
Huom! Ei opetusta 14.2. to

Kurssilla kertaamme lukion terveystiedon kurssien 1–3 asiakokonaisuudet. Etsimme asioiden välisiä yhteyksiä ja luomme kokonaiskuvaa oppiaineen sisällöstä. Teemme runsaasti erilaisia oppimistehtäviä sekä oppitunneilla että kotitehtävinä. Tutustumme myös terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, vanhoihin tehtäviin ja niiden vastauksiin. Samalla harjoittelemme vastaustekniikkaa ja tutustumme hyvän reaalivastauksen kriteereihin. Kurssilla tutustutaan myös sähköisen yo-kokeen ympäristöön. Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: Anttila, Koski, Nummenmaa,  Te1–3 Terveystiedon kertauskirja (LOPS 2016) Tabletkoulun sähköinen materiaali.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot