Biologian abikurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

60300100A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 06.08.2019 - 03.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.8.–3.9. ti ja to klo 16.45–20.15

Kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1–Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo–kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio– ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: Tabletkoulun BI 1–5 Biologian kertauskurssi (LOPS2016) (sähköinen materiaali)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biologian abikurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

60300100B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 07.08.2019 - 04.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

7.8. –4.9. ke klo 16.45 –20.15 ja la klo 10.00 –15.00
Huom. Ei opetusta ke 14.8. ja ke 21.8.

Kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1–Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo–kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio– ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: Tabletkoulun BI 1–5 Biologian kertauskurssi (LOPS2016) (sähköinen materiaali)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Fysiikan abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300300 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.07.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Matti Sallinen

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: Aika: 29.7.–2.8. ma–pe ja 5.8. ma klo 9.00–14.30

Sisältö: Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.  Harjoitustehtävinä ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä sekä harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo–tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto–yliopiston teknilliseen korkeakouluun ja matemaattisluonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Kurssin aikana tehtävien tekemistä harjoitellaan ylioppilastutkinnon sähköisen koeympäristön mukaisilla välineillä. Käytämme kurssilla tehtävien tekemisessä TI–Nspire CX CAS –ohjelmaa, joka on käytössä ylioppilastutkinnon koealustalla (http://nspire.fi/aloitus/). Jos olet tottunut käyttämään jotain muuta CAS–tietokoneohjelmistoa, voit hyvin käyttää sitä myös tällä kurssilla, mutta yhteisiä esimerkkejä tehdään käyttäen mallina TI:n ohjelmistoa. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Yo–kertaus fysiikka –digikirja, Sanoma Pro. Lisäksi kurssilla käytetään materiaaleina mm. vanhoja ylioppilaskoetehtäviä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Historian abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300400 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 11.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Tuomas Vaaramo

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.6. ma–pe klo 9.00–14.30 sekä 10.–11.6. ma ja ti klo 9.30–12.00

Sisältö: Kerrataan ja syvennetään lukion historian kurssien sisältöjä. Painopiste on pakollisissa kursseissa. Historiallisten aineistojen tulkintaa, lähdekritiikkiä ja vastaustekniikkaa harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan tutustumalla vanhoihin kysymyksiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.
 
Kirja: Lukion historian kurssien 1-6 oppikirjat (vapaavalintaiset)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kemian abikurssi, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

6030050A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 12.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Carla Urbano

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu: 3.–7.6. ma, ke ja pe klo 9.00–16.00 ja 10.6. ma klo 9.00–16.00 ja 12.6. ke klo 9.00 –12.00

Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tehdään runsaasti eritasoisia tehtäviä. Kurssi on yo–tutkintoon valmistava kemian kurssi, joka soveltuu myös kertauskurssiksi mm. Aalto–yliopiston Teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tai matemaattis–luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan aikoville. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä. 

Kirja: Jokela ym., Kemian ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2004–2013, MFKA kustannus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kemian abikurssi, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

6030050B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.07.2019 - 07.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Carla Urbano

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.7.–2.8. ma, ke ja pe klo 9.00–16.00 ja 5.8. ma klo 9.00–16.00 ja 7.8. ke klo 9.00 –12.00

Sisältö: Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tehdään runsaasti eritasoisia tehtäviä. Kurssi on yo–tutkintoon valmistava kemian kurssi, joka soveltuu myös kertauskurssiksi mm. Aalto–yliopiston Teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tai matemaattis–luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan aikoville. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä. 

Kirja: Jokela ym., Kemian ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2004–2013, MFKA kustannus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Psykologian abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300600 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 22.07.2019 - 02.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Lassi Rantanen

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 22.–25.7. ma–to ja 29.–30.7. ma–ti klo 11.00–15.45
Koe 31.7. ke klo 11.00–14.15
Kokeen palautus 2.8. pe klo 16.30–18.00

Sisältö: Kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista (essee, aineistopohjainen tehtävä, tutkimustulosten tulkinta), käydään läpi vanhoja yo–kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla yo–koevastausten pisteytyksen periaatteita. Tutustutaan myös sähköisen yo–kokeen ympäristöön. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: Tabletkoulun PS 1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terveystiedon abikurssi

Tämä kurssi on peruutettu

60300800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.07.2019 - 14.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LitM Ranja Koski

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.7.–6.8. joka arkipäivä klo 9.45–13.00
Koe 7.8. ke klo 9–14
Kokeen palautus 14.8. ke klo 17–18.30 

Sisältö: Kerrataan lukion terveystiedon kurssien 1–3 asiakokonaisuudet. Etsimme asioiden välisiä yhteyksiä ja luomme kokonaiskuvaa oppiaineen sisällöstä. Teemme runsaasti erilaisia oppimistehtäviä sekä oppitunneilla että kotitehtävinä. Tutustumme myös terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, vanhoihin tehtäviin ja niiden vastauksiin. Samalla harjoittelemme vastaustekniikkaa ja tutustumme hyvän reaalivastauksen kriteereihin. Tutustutaan myös sähköisen yo–kokeen ympäristöön. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä. 

Kirja: Anttila, Koski, Nummenmaa, Te1–3 Terveystiedon kertauskirja (LOPS 2016) Tabletkoulun sähköinen materiaali

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Yhteiskuntaopin abikurssi

Tämä kurssi on päättynyt

60300900 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 11.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Antti Lukkarila

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–7.6. ma–pe klo 9.00–14.30 sekä 10.–11.6. ma ja ti klo 9.30–12.00

Sisältö: Kurssi valmentaa ylioppilaskokeen yhteiskuntaopin reaalikoetta varten. Tavoitteena on antaa opiskelijalle aineen sisältöä kertaavaa opetusta sekä harjoittaa esseen kirjoittamistaitoja. Kurssimateriaalina käytetään kurssikirjan lisäksi, vanhoja yo–kokeita, sekä harjoitustehtäviä. Sisältö noudattaa yhteiskuntaopin perus– ja syventävien kurssien sisältöjä. Tutustutaan myös sähköisen yo–kokeen ympäristöön. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kirja: Editan Kanta–sarjan yhteiskuntaopin kertauskirja 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Biologian abikurssi, talvi

Tämä kurssi on peruutettu

61300200 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 23.01.2020 - 27.02.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Päivi Mattila

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
to 23.1., ma 27.1., to 30.1., ti 4.2., to 6.2., ma 10.2., ke 12.2. ma 24.2. to 27.2.
klo 17.00 - 20.15

Sisältö: Kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1-Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Samalla tutustutaan vanhoihin yo-kokeen tehtäviin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten ja se soveltuu myös erinomaisesti lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio- ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten.  Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.
Materiaali: Tabletkoulu, BI 1-5 Biologian kertauskurssi (sähköinen opppimateriaali harjoitustehtävineen)

Kurssin kalenteri:
To 23.01.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 27.01.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 30.01.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ti 04.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 06.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 10.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 12.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 24.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 27.02.2020 17.00–20.15, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Fysiikan abikurssi, talvi

61300300 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.01.2020 - 20.03.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Matti Sallinen

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

10.1.–20.3. pe klo 16.30–20.00
Huom! Ei opetusta viikolla  7 ja 8

Sisältö: Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat. Kurssille osallistuvien enemmistön toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.  Harjoitustehtävinä ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä sekä harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa (pikkukysymykset ja esseet). Kurssi on yo–tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto–yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattisluonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Kurssin aikana tehtävien tekemistä harjoitellaan ylioppilastutkinnon sähköisen koeympäristön mukaisilla välineillä. Käytämme kurssilla tehtävien tekemisessä TI-Nspire CX CAS -ohjelmaa, joka on käytössä ylioppilastutkinnon koealustalla. Jos olet tottunut käyttämään jotain muuta CAS-tietokoneohjelmistoa, voit hyvin käyttää sitä myös tällä kurssilla, mutta yhteisiä esimerkkejä tehdään käyttäen mallina TI:n ohjelmistoa.  Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.
Kirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Yo-kertaus fysiikka -digikirja, Sanoma Pro. Lisäksi kurssilla käytetään materiaaleina mm. vanhoja ylioppilaskoetehtäviä.

Kurssin kalenteri:
Pe 10.01.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 17.01.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 24.01.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 31.01.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 07.02.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 28.02.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 06.03.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 13.03.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Pe 20.03.2020 16.30-20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Historian abikurssi, talvi

61300400 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 08.01.2020 - 30.01.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tuomas Vaaramo

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

8.1.–29.1. ma ja ke klo 16.30–20.00
sekä to 16.1. ja 23.1. klo 18.00–20.30 ja  30.1. klo 18.00–20.00
 
Sisältö: Kerrataan ja syvennetään lukion historian kurssien sisältöjä. Painopiste on pakollisissa kursseissa. Historiallisten aineistojen tulkintaa, lähdekritiikkiä ja vastaustekniikkaa harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan tutustumalla vanhoihin kysymyksiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin.  Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Kurssin kalenteri:
Ke 08.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 13.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 15.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 16.01.2020 18.00 - 20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 20.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 22.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 23.01.2020 18.00 - 20.30, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 27.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 29.01.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 30.01.2020 18.00 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Kurssin tiedot

Psykologian abikurssi, talvi

Tämä kurssi on peruutettu

61300600 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 27.01.2020 - 04.03.2020

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: Lassi Rantanen

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

27.1.–11.3. ma ja ke klo 16.30–20.00
Huom! Ei opetusta viikoilla 7 ja 8 eikä 4.3.

 

Sisältö: Kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista (essee, aineistopohjainen tehtävä, tutkimustulosten tulkinta), käydään läpi vanhoja yo–kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla yo–koevastausten pisteytyksen periaatteita. Tutustutaan myös sähköisen yo–kokeen ympäristöön. Osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Materiaali: Tabletkoulun PS 1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016)

Kurssin kalenteri:
Ma 27.01.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ke 29.01.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ma 03.02.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ke 05.02.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ma 24.02.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ke 26.02.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ma 02.03.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ma 09.03.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)
Ke 11.03.2020 16.30–20.00, Isonnevantie 8 (SYK)

Kurssin tiedot

Terveystiedon abikurssi, talvi

Tämä kurssi on peruutettu

61300800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 13.01.2020 - 05.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: LitM Ranja Koski

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020 23:59

Kurssin tiedot

13.1.–24.2. ma  klo 16.45–20.00
koe la 29.2. klo 9.00–14.00
kokeen palautus to 5.3. klo 17.00–18.30

Sisältö: Kerrataan lukion terveystiedon kurssien 1–3 keskeiset sisällöt. Etsimme asioiden välisiä yhteyksiä ja luomme kokonaiskuvaa oppiaineen sisällöstä. Teemme runsaasti erilaisia harjoituksia sekä oppitunneilla että kotitehtävinä, joiden avulla kehitetään yo-kokeessa arvioitavia taitoja: monipuolista tiedonkäsittelyä ja itsenäistä kriittistä ajattelua. Tutustumme myös terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, vanhoihin tehtäviin ja niiden vastauksiin. Samalla harjoittelemme vastaustekniikkaa ja tutustumme hyvän reaalivastauksen piirteisiin. 
Materiaali: Anttila, Koski, Nummenmaa,  Te1–3 Terveystiedon kertauskirja (LOPS 2016) Tabletkoulun sähköinen materiaali.

Kurssin kalenteri:
Ma 13.01.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 20.01.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 27.01.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 03.02.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 10.02.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 17.02.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
Ma 24.02.2020 16.45–20.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
La 29.02.2020 9.00–14.00, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 05.03.2020 17.00–18.30, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Kurssin tiedot

Yhteiskuntaopin abikurssi, talvi

61300900 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.02.2020 - 05.03.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tuomas Vaaramo

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

3.2.–4.3. ma ja ke klo 16.30–20.00 (Huom! 3.2. poikkeuksellisesti 17.30-21.00)
sekä 5.3. to klo 16.30–20.00
Huom! ei opetusta viikolla 8 

Sisältö: Tavoitteena on antaa opiskelijalle aineen sisältöä kertaavaa opetusta sekä harjoittaa vastaustekniikkaa, aineistojen tulkintaa ja monilukutaitoa. Kurssimateriaalina käytetään lukion kirjojen lisäksi, vanhoja yo–kokeita, sekä harjoitustehtäviä. Sisältö noudattaa yhteiskuntaopin perus- ja syventävien kurssien sisältöjä.  

 

 

Kurssin kalenteri:
Ma 03.02.2020 17.30 - 21.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 05.02.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 10.02.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 12.02.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 24.02.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 26.02.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ma 02.03.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
Ke 04.03.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)
To 05.03.2020 16.30 - 20.00, Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot