Helsingin seudun kesäyliopisto on mukana Jyväskylän kesäyliopiston vetämässä Geronet – valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto. Hankkeen puitteissa Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää pääkaupunkiseudun digitutoreille maksuttomia koulutustilaisuuksia syksystä 2019 alkaen. Koulutukset on tarkoitettu lähtökohtaisesti digitutoreille heidän toimintansa lisätueksi.