Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja -koulutus

Tämä kurssi on päättynyt

84000970 Kurssimaksu: 980,00 €

Aika: 05.04.2019 - 22.09.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Sonja Kemppainen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: Perusjakso: 5.–7.4.2019, paikka Mäkelän koulu (Hattulantie 2)
Täydentävä jakso: 14.–16.6.2019, paikka Mäkelän koulu (Hattulantie 2)
Syventävä jakso: 20.–22.9.2019, paikka Mäkelän koulu (Hattulantie 2)
pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–15.30

Kohderyhmä: Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille. Koulutusta voi hyödyntää:

 • Yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
 • Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä

Tavoite ja sisältö: Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus muodostuu kolmesta jaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
 • Kehontuntemus, tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • Levollisuus- ja virikeleikkejä
 • Visualisointi
 • Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • Chakrat ja energiaharjoitukset
 • Kehoterapiamenetelmiä
 • Somaattinen tuntemus
 • Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koulutuksen tavoitteet:

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset:

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana Ha kuvaa aurinkoa ja Tha kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. Ha-Tha-joogan tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät. Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa harjoittele joogaa, he ovat sitä. Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä oppimatta jääneitä liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme. Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle. Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck) Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartavaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 980 €, koe 220 € (sisältää koulutusmateriaalin)

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja -koulutus

84000970 Kurssimaksu: 980,00 €

Aika: 30.10.2020 - 24.01.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sonja Kemppainen

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 04.06.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Perusjakso: 30.10.–1.11.2020
Täydentävä jakso: 20.–22.11.2020
Syventävä jakso: 22.–24.1.2021
pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–15.30

Kohderyhmä: Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille. Koulutusta voi hyödyntää:

 • Yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
 • Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä

Tavoite ja sisältö: Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus muodostuu kolmesta jaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
 • Kehontuntemus, tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • Levollisuus- ja virikeleikkejä
 • Visualisointi
 • Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • Chakrat ja energiaharjoitukset
 • Kehoterapiamenetelmiä
 • Somaattinen tuntemus
 • Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koulutuksen tavoitteet:

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset:

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana Ha kuvaa aurinkoa ja Tha kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. Ha-Tha-joogan tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät. Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa harjoittele joogaa, he ovat sitä. Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä oppimatta jääneitä liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme. Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle. Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck) Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartavaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 980 €, koe 220 € (sisältää koulutusmateriaalin)

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus: Koe, lv. 2019–2020

Talvi 2020

84000971 Kurssimaksu: 220,00 €

Aika: 06.02.2020 - 06.02.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sonja Kemppainen

Ilmoittautuminen alkaa: 04.06.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 6.2.2020 teoriakoe klo 9.00–10.30 ja käytännön koe klo 11.30 alkaen niin, että kunkin osallistujan käytännön osuus on 35 minuuttia.

Kohderyhmä: Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksen perus-, täydentävään ja syventävään jaksoon osallistuneet.

Tavoite ja sisältö: Kokeen (sisältää teorian ja käytännön osuuden) läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen osallistuja pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja

Kurssimaksu: 220 €, ilmoittautuminen on sitova.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus, 2019-20

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

84000988 Kurssimaksu: 3395,00 €

Aika: 18.09.2019 - 26.09.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 128

Ilmoittautuminen alkaa: 19.11.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
1. osio 18.–20.9. ke–pe
2. osio 21.–22.11. to–pe
3. osio 16.–17.1.2020 to–pe
4. osio 27.–29.2.2020 to–la
5. osio 2.–3.4.2020 to–pe
6. osio 11.–12.6.2020 to–pe
(välissä ryhmän verkkotapaaminen elokuussa)
7. osio 25.–26.9.2020 pe–la
klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö:
Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa tutkitaan myös omia tunnekokemuksia, vahvistetaan yhteyttä omiin tunteisiin sekä vahvistetaan omaa ohjaajuutta. Rinnakkain kulkevat henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Mukana on myös Satuhieronta, draaman käyttö sekä myötäelävän väkivallattoman vuorovaikutuksen (NVC) menetelmät. Opiskelun välineinä käytetään luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista. Itsenäisen työskentelyn tukena on verkkoympäristö.

Kokemuksellinen koulutus sisältää seitsemän lähiosion lisäksi vertaistyöskentelyä pienryhmissä, kirjallisuuteen tutustumista, ja kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Koulutuksen lähijaksot ovat intensiivisiä ja edellyttävät läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen sekä sen aikatauluihin. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopisteen työmäärää.

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja taustoista: Esite

Katso aiheeseen liittyvtä videot:
https://www.youtube.com/watch?v=X8_LlSRJfvM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KQxuOT5Irgo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=y4lTzSSrqRQ&t=1s

Lisätietoa: https://tunnejataida.fi

Palautteita koulutuksesta:
• ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden
vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

• ”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan,
sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava
valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon.

• ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko
elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

• ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”

• ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten
kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”

• ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen
matka.”

• “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”

• “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”

• “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”

• “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin
tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijät, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen hakeminen: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis kuvaus vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeen kysymyksiin 4.9.2019 mennessä. Koulutukseen sopivat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmä voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 4.9.2019.

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat:
Koulutuksen johtaja: Anne-Mari Jääskinen, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse vuosia pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä ja kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017
Pääkouluttaja lähiosioilla: Inkeri Meriluoto, VTM, Toimiva Perhe-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja.
Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio), Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen, vanhemmuuden tukeminen, lähiosio) ja Sara Hellsten tai Anne-Mari Jääskinen (myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Kurssimaksu: 3395 € (sisältää pääsyn verkko-oppimisympäristöön, henkilökohtaisen puhelinkonsultaation kouluttajan kanssa ja yhteisen verkkotapaamisen lopputyön yhteydessä sekä Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, joka sisältää yli 100 harjoitetta, ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa, ryhmähetken rakenteen ja vinkkejä, suunnittelu ja palautelomakkeita sekä infoa jaettavaksi vanhemmille) Tarvikelista, jonka materiaalit osallistuja hankkii itse (arvio 20 €), lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa viidessä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu viidessä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus, 2020-21

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

84000989 Kurssimaksu: 3395,00 €

Aika: 16.04.2020 - 09.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 128

Ilmoittautuminen alkaa: 04.09.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:

1. osio to–la 16.-18.4.2020
2. osio ti–ke 16.-17.6.2020
3. osio to–pe 10.–11.9.2020
4. osio to–la 29.–31.10.2020
5. osio to–pe 3.–4.12.2020
6. osio to–pe 28.–29.1.2021
7. osio to–pe 8.–9.4.2021
klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö:
Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa tutkitaan myös omia tunnekokemuksia, vahvistetaan yhteyttä omiin tunteisiin sekä vahvistetaan omaa ohjaajuutta. Rinnakkain kulkevat henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Mukana on myös Satuhieronta, draaman käyttö sekä myötäelävän väkivallattoman vuorovaikutuksen (NVC) menetelmät. Opiskelun välineinä käytetään luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista. Itsenäisen työskentelyn tukena on verkkoympäristö.

Kokemuksellinen koulutus sisältää seitsemän lähiosion lisäksi vertaistyöskentelyä pienryhmissä, kirjallisuuteen tutustumista, ja kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Koulutuksen lähijaksot ovat intensiivisiä ja edellyttävät läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen sekä sen aikatauluihin. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopisteen työmäärää.

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja taustoista: Esite

Katso aiheeseen liittyvtä videot:
•    Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen opiskelijat kertovat, millaista opiskelu on koulutuksessa ja miten se on heitä hyödyttänyt: https://www.youtube.com/watch?v=I2y6jzFCOBA
•    Valmistuneet tunnetaito-ohjaajat kertovat, millainen matka tunnetaito-ohjaajaksi on ollut: https://www.youtube.com/watch?v=2zGEU6XduY8&t=74s
•    Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen kertoo koulutuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=y4lTzSSrqRQ&t=16s ja siinä mukana olevista menetelmistä ja vierailevista kouluttajista: https://www.youtube.com/watch?v=dAYnqFjgIrQ&t=4s
•    Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on ollut lastenhoitaja ja yrittäjä Anne-Maria Palosaarelle vaikuttava kokemus. Hän on hyötynyt koulutuksen opeista niin työelämässä kuin omassa perhe-elämässäänkin: https://www.youtube.com/watch?v=KQxuOT5Irgo&t=14s

Lisätietoa: https://tunnejataida.fi

Palautteita koulutuksesta:
• ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden
vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

• ”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan,
sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava
valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon.

• ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko
elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

• ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”

• ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten
kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”

• ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen
matka.”

• “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”

• “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”

• “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”

• “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin
tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijät, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen hakeminen: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis kuvaus vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeen kysymyksiin 2.4.2020 mennessä. Koulutukseen sopivat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä hakemuksen perusteella ja ryhmä voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 2.4.2020.

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat:
Koulutuksen johtaja: Anne-Mari Jääskinen, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse vuosia pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä ja kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017
Pääkouluttaja lähiosioilla: Inkeri Meriluoto, VTM, Toimiva Perhe-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja.
Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio), Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen, vanhemmuuden tukeminen, lähiosio) ja Sara Hellsten tai Anne-Mari Jääskinen (myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Kurssimaksu: 3395 € (sisältää pääsyn verkko-oppimisympäristöön, henkilökohtaisen puhelinkonsultaation kouluttajan kanssa ja yhteisen verkkotapaamisen lopputyön yhteydessä sekä Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, joka sisältää yli 100 harjoitetta, ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa, ryhmähetken rakenteen ja vinkkejä, suunnittelu ja palautelomakkeita sekä infoa jaettavaksi vanhemmille) Tarvikelista, jonka materiaalit osallistuja hankkii itse (arvio 20 €), lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa viidessä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu viidessä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Laulupiirtämisen® perusteet

Tämä kurssi on peruutettu

84000990 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 30.08.2019 - 30.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: pe 30.8. pe klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite:  Laulupiirtäminen® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa erilaiset piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen tai laulun tukemana. Laulupiirtäminen sekä sen erilaiset harjoitteet ja työtavat nivoutuvat osaksi pedagogista tai terapeuttista prosessia ja tukevat lapsen monialaista oppimista. Toiminta virittää kaikki aistit yhteiseen seikkailuun antaen lapselle osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen soveltuu hyvin eri-ikäisille ja -taitotasoisille lapsille sekä myös erityisopetuksen ja kuntoutuksen apuvälineeksi. Toiminnallinen peruskoulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista osana kasvatus- ja hoivatyön arkea laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden. Innostavasti ja vuorovaikutteisesti opit ison määrän laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitoisten lasten näkökulmasta antaen varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimivat ammattilaiset, kuten erityisopettajat, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit, musiikki- ja taidekasvattajat sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajat. Soveltuu myös lasten vanhemmille.

Kouluttaja: Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Satuhieronnan™ perusteet (1 taso)

Tämä kurssi on päättynyt

84005500 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 13.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Sanna Tuovinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: to 13.6. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Käymme läpi satuhieronnan teoriaa, käytännön toteuttamista sekä satuhieronnan moninaisia hyötyjä niin yksittäiselle lapselle kuin koko lapsiryhmälle. Saat eväitä hyödyntää satuhierontaa luovasti omassa työssäsi. Satuhieronnan avulla on mahdollista ennaltaehkäistä kiusaamistilanteita, vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja stressinhallintaa sekä varhaiskasvattajan oman työn mielekkyyttä.

Lisätietoa: www.satuhieronta.fi

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat, toimintaterapeutit, lasten kanssa työskentelevät.

Kouluttaja: Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, laillistettu hieroja, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja Sanna Tuovinen

Kurssimaksu: 180 € (sisältää työkirjan ja syventävää materiaalia verkossa)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Seksuaaliohjaaja-koulutus

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

84005600 Kurssimaksu: 2410,00 €

Aika: 13.01.2020 - 09.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 80

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.1.2020, 10.–11.2.2020, 9.–10.3.2020, 11.–12.5.2020 ja 8.–9.6.2020 ma–ti klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö: Tuntuuko sinusta että haluaisit tietää miten ohjata ihmistä seksuaalisuuden polulla? Haluaisitko oppia puhumaan seksistä luontevasti? Tiedätkö mihin ohjata seksuaalisuutensa kanssa hukassa olevaa ihmistä? Koulutuksen keskeinen sisältö on antaa valmiuksia kohdata ihminen oman seksuaalisuutensa kanssa eri ikävaiheissa ja tilanteissa. Koulutuksessa saat tietoa ja taitoa ohjata, tiedottaa ja neuvoa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tasavertaista kohtelua ja työntekijöiden tietoisuutta, käytännön taitoja, eettistä vastuullisuutta, kriittistä ajattelutaitoa ja itsetuntemusta. Koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaita eri ikävaiheissa seksuaaliterveyttä edistävästi ja tukevasti. Osallistavan ja yhteistoiminnallisen koulutuksen seksuaalipedagogiikkaa ohjaavat yleiset seksuaalikasvatuksen tavoitteet, arvot ja asenteet, ihmiskäsitys, tiedon käsitys, oppimiskäsitys ja käyttöteoria. Koulutus vastaa laajuudeltaan 15 opintopisteen työmäärää.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

• seksologian peruskäsitteistö
• seksuaalioikeudet
• seksuaalisuuden kasvun vaiheet elämänkaaressa
• normatiivisuus ja luvan anto
• seksuaalisuuden asenteet, tietoisuus ja tasavertaisuus
• oma seksuaalisuuteni reflektointi
• oma seksuaalisuuden ohjauskäsitys
• seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
• ammattietiikka ja ammatillisuus ohjaustyössä
• seksuaaliohjausprosessi
• oma ammatti-identiteetin kasvu ja kehittyminen
• ryhmätyönohjaus opintojen aikana

Lasten ja nuorten suuntautumisopinnot:

• seksuaalisuuden portaat
• kehotunnekasvatus
• lasten ja nuorten turvataidot
• dialogi lasten ja nuorten kanssa
• vanhempien tiedottaminen ja tukeminen

Lähiopetuksen lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua: kirjallisuuteen tutustuminen, kirjalliset tehtävät, referaatit, oman kehityspolun raportointi, pienryhmätyöskentely sekä harjoittelu omien asiakkaiden kanssa josta loppuyhteenveto seminaarityönä.

Lisätietoa kouluttajien toiminnasta: www.janaranda.me

Ennakkotehtävä: Tutustu lähipäiviin mennessä kirjaan: Pannaan menemään. Kaksi tarinaa rakkaudesta. Marja Kihlström & Sami Minkkinen, 2017.

Ilmoittautuminen: Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään verkossa esitietolomake, jotta kouluttajat saavat käsityksen osallistujien taustasta ja motivaatiosta. Kaikki ilmoittautuneet pääsevät kuitenkin mukaan.

Kohderyhmä: Koulukuraattorit ja terveydenhoitajat, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten ja nuorten ohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat, päiväkodin työntekijät, nuorisotyöntekijät, henkilökohtaiset avustajat, hoitohenkilöstö, sekä näiden alojen opiskelijat, liikuntapalveluiden tuottajat, valmentajat ja ohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Kouluttajat: Katariina Pohjoiskangas, seksuaaliterapeutti, parisuhde- ja seksuaalineuvoja sekä -pedagogi, ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija ja Jaana Mäntylä, erityisopettaja, johdon työnohjaaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroseminaariohjaaja, NLP Master, mentaali-, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ympäristöahdistus

Ei ilmoittautumista netin kautta.

84008700 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 12.11.2019 - 03.12.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Kestävä kehitys".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot