bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kansantanssit kasvatustyöhön – kokemuksellinen johdatus suomalaiseen tanssiperinteeseen

Uutta 2019!

84000900 Kurssimaksu: 225,00 €

Aika: 05.08.2019 - 07.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 25

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.–7.8. ma–ti klo 9.00–16.00 ja ke klo 9.00–17.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan erilaisiin keinoihin käyttää suomalaisia kansantansseja luonnollisena osana opetusta ja iltapäiväkerhojen toimintaa. Opetellaan perinneleikkejä ja tanssikokonaisuuksia, jotka perustuvat pääasiassa kävelyyn ja yksinkertaisiin askelkuvioihin ja erilaisiin muotoihin. Ryhmä-, piiri-, pari- ja kontratanssit pohjautuvat 1600–1800-luvun Suomen talonpoikaiskulttuuriin. Tanssit edistävät ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, kinesteettistä empatiaa, tilanhahmotustaitoja, koordinaatiota, kehonhallintaa sekä luonnollista ja kunnioittavaa tapaa koskettaa toista ihmistä. Materiaalia voi käyttää koulun arjessa: musiikillisten rakenteiden hahmottaminen ja musiikin kuuntelutaito, suomalaisena kansanperinteenä ja kulttuurihistoriana sekä esityksissä ja aktivoivissa tauoissa.

Kohderyhmä: Luokanopettajat, iltapäiväkerho-ohjaajat ja muut lasten parissa työskentelevät.

Kouluttajat: Riina Hosio, tanssitaitelija, tanssinopettaja (AMK) ja Leija Lautamaja, musiikin maisteri (SibA: kansanmusiikki ja instrumenttipedagogiikka)

Kurssimaksu: 225 € (sisältää materiaalipaketin)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

84000988 Kurssimaksu: 3395,00 €

Aika: 18.09.2019 - 26.09.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 112

Ilmoittautuminen alkaa: 19.11.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
1. osio 18.–20.9 ke–pe
2. osio 21.–22.11. to–pe
3. osio 16.–17.1.2020 to–pe
4. osio 27.–29.2.2020 to–la
5. osio 2.–3.4.2020 to–pe
6. osio 11.–12.6.2020 to–pe
(välissä ryhmän verkkotapaaminen elokuussa)
7. osio 25.–26.9.2020 pe–la
klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö:
Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa tutkitaan myös omia tunnekokemuksia, vahvistetaan yhteyttä omiin tunteisiin sekä vahvistetaan omaa ohjaajuutta. Rinnakkain kulkevat henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Mukana on myös Satuhieronta, draaman käyttö sekä myötäelävän väkivallattoman vuorovaikutuksen (NVC) menetelmät. Opiskelun välineinä käytetään luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista. Itsenäisen työskentelyn tukena on verkkoympäristö.

Kokemuksellinen koulutus sisältää seitsemän lähiosion lisäksi vertaistyöskentelyä pienryhmissä, kirjallisuuteen tutustumista, ja kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Koulutuksen lähijaksot ovat intensiivisiä ja edellyttävät läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen sekä sen aikatauluihin. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopisteen työmäärää.

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja taustoista: Esite

Katso aiheeseen liittyvtä videot:
https://www.youtube.com/watch?v=X8_LlSRJfvM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KQxuOT5Irgo&t=14s

Lisätietoa: https://tunnejataida.fi

Palautteita koulutuksesta:
• ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden
vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

• ”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan,
sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava
valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon.

• ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko
elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

• ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”

• ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten
kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”

• ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen
matka.”

• “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”

• “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”

• “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”

• “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin
tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijät, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen hakeminen: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis kuvaus vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeen kysymyksiin 4.9.2019 mennessä. Koulutukseen sopivat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmä voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 4.9.2019.

Kouluttajat:
Koulutuksen johtaja: Anne-Mari Jääskinen, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse vuosia pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä ja kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017
Pääkouluttaja lähiosioilla: Inkeri Meriluoto, VTM, Toimiva Perhe-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja.
Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio), Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen, vanhemmuuden tukeminen, lähiosio) ja Sara Hellsten tai Anne-Mari Jääskinen (myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Kurssimaksu: 3395 € (sisältää pääsyn verkko-oppimisympäristöön, henkilökohtaisen puhelinkonsultaation kouluttajan kanssa ja yhteisen verkkotapaamisen lopputyön yhteydessä sekä Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, joka sisältää yli 100 harjoitetta, ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa, ryhmähetken rakenteen ja vinkkejä, suunnittelu ja palautelomakkeita sekä infoa jaettavaksi vanhemmille) Tarvikelista, jonka materiaalit osallistuja hankkii itse (arvio 20 €), lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa viidessä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu viidessä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Laulupiirtämisen® perusteet

Uutta 2019!

84000990 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 30.08.2019 - 30.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: pe 30.8. pe klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite:  Laulupiirtäminen® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa erilaiset piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen tai laulun tukemana. Laulupiirtäminen sekä sen erilaiset harjoitteet ja työtavat nivoutuvat osaksi pedagogista tai terapeuttista prosessia ja tukevat lapsen monialaista oppimista. Toiminta virittää kaikki aistit yhteiseen seikkailuun antaen lapselle osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen soveltuu hyvin eri-ikäisille ja -taitotasoisille lapsille sekä myös erityisopetuksen ja kuntoutuksen apuvälineeksi. Toiminnallinen peruskoulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista osana kasvatus- ja hoivatyön arkea laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden. Innostavasti ja vuorovaikutteisesti opit ison määrän laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitoisten lasten näkökulmasta antaen varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimivat ammattilaiset, kuten erityisopettajat, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit, musiikki- ja taidekasvattajat sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajat. Soveltuu myös lasten vanhemmille.

Kouluttaja: Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Satuhieronnan™ perusteet (1 taso)

84005500 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 13.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Sanna Tuovinen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: to 13.6. klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Käymme läpi satuhieronnan teoriaa, käytännön toteuttamista sekä satuhieronnan moninaisia hyötyjä niin yksittäiselle lapselle kuin koko lapsiryhmälle. Saat eväitä hyödyntää satuhierontaa luovasti omassa työssäsi. Satuhieronnan avulla on mahdollista ennaltaehkäistä kiusaamistilanteita, vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja stressinhallintaa sekä varhaiskasvattajan oman työn mielekkyyttä.

Lisätietoa: www.satuhieronta.fi

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat, toimintaterapeutit, lasten kanssa työskentelevät.

Kouluttaja: Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, laillistettu hieroja, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja Sanna Tuovinen

Kurssimaksu: 180 € (sisältää työkirjan ja syventävää materiaalia verkossa)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Seksuaaliohjaaja-koulutus

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

84005600 Kurssimaksu: 2410,00 €

Aika: 13.01.2020 - 09.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 80

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.1.2020, 10.–11.2.2020, 9.–10.3.2020, 11.–12.5.2020 ja 8.–9.6.2020 ma–ti klo 9.00–17.00

Tavoite ja sisältö: Tuntuuko sinusta että haluaisit tietää miten ohjata ihmistä seksuaalisuuden polulla? Haluaisitko oppia puhumaan seksistä luontevasti? Tiedätkö mihin ohjata seksuaalisuutensa kanssa hukassa olevaa ihmistä? Koulutuksen keskeinen sisältö on antaa valmiuksia kohdata ihminen oman seksuaalisuutensa kanssa eri ikävaiheissa ja tilanteissa. Koulutuksessa saat tietoa ja taitoa ohjata, tiedottaa ja neuvoa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tasavertaista kohtelua ja työntekijöiden tietoisuutta, käytännön taitoja, eettistä vastuullisuutta, kriittistä ajattelutaitoa ja itsetuntemusta. Koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaita eri ikävaiheissa seksuaaliterveyttä edistävästi ja tukevasti. Osallistavan ja yhteistoiminnallisen koulutuksen seksuaalipedagogiikkaa ohjaavat yleiset seksuaalikasvatuksen tavoitteet, arvot ja asenteet, ihmiskäsitys, tiedon käsitys, oppimiskäsitys ja käyttöteoria. Koulutus vastaa laajuudeltaan 15 opintopisteen työmäärää.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

• seksologian peruskäsitteistö
• seksuaalioikeudet
• seksuaalisuuden kasvun vaiheet elämänkaaressa
• normatiivisuus ja luvan anto
• seksuaalisuuden asenteet, tietoisuus ja tasavertaisuus
• oma seksuaalisuuteni reflektointi
• oma seksuaalisuuden ohjauskäsitys
• seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
• ammattietiikka ja ammatillisuus ohjaustyössä
• seksuaaliohjausprosessi
• oma ammatti-identiteetin kasvu ja kehittyminen
• ryhmätyönohjaus opintojen aikana

Lasten ja nuorten suuntautumisopinnot:

• seksuaalisuuden portaat
• kehotunnekasvatus
• lasten ja nuorten turvataidot
• dialogi lasten ja nuorten kanssa
• vanhempien tiedottaminen ja tukeminen

Lähiopetuksen lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua: kirjallisuuteen tutustuminen, kirjalliset tehtävät, referaatit, oman kehityspolun raportointi, pienryhmätyöskentely sekä harjoittelu omien asiakkaiden kanssa josta loppuyhteenveto seminaarityönä.

Lisätietoa kouluttajien toiminnasta: www.janaranda.me

Ennakkotehtävä: Tutustu lähipäiviin mennessä kirjaan: Pannaan menemään. Kaksi tarinaa rakkaudesta. Marja Kihlström & Sami Minkkinen, 2017.

Ilmoittautuminen: Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään verkossa esitietolomake, jotta kouluttajat saavat käsityksen osallistujien taustasta ja motivaatiosta. Kaikki ilmoittautuneet pääsevät kuitenkin mukaan.

Kohderyhmä: Koulukuraattorit ja terveydenhoitajat, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten ja nuorten ohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat, päiväkodin työntekijät, nuorisotyöntekijät, henkilökohtaiset avustajat, hoitohenkilöstö, sekä näiden alojen opiskelijat, liikuntapalveluiden tuottajat, valmentajat ja ohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Kouluttajat: Katariina Pohjoiskangas, seksuaaliterapeutti, parisuhde- ja seksuaalineuvoja sekä -pedagogi, ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija ja Jaana Mäntylä, erityisopettaja, johdon työnohjaaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroseminaariohjaaja, NLP Master, mentaali-, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot