bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op lv. 2018–2019

14301020 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 20.08.2018 - 31.07.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTT Mervi Issakainen

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään 20.8.2018, 1.10.2018, 3.12.2018, 4.2.2019, 1.4.2019, 3.6.2019. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
2. Junttila, N. 2015. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi.
3. Strandell H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus.
4. Ojanen K., Mulari H. & Aaltonen S. (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino.
5. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2011.
6. Huhtanen, E. (toim.) 2016. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016.
7. Lehtikangas, A. 2014. Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta. Verke.
8. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Vastapaino.
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op lv. 2018–2019

14301030 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 20.08.2018 - 31.07.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KM, konsultoiva erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Osaat tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet. Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään 20.8.2018, 1.10.2018, 3.12.2018, 4.2.2019, 1.4.2019, 3.6.2019. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1.    Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
2.    Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
3.    Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus.. Käypähoitosuositus.
4.    Kujala, T. ym. (toim.) 2012: Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH.
5.    Kaltiala-Heino, R. ym. 2010: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim.
6.    Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto
7.    Vanhempien barometri 2015. Suomen Vanhempainliitto.
8.    Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012.
9.    Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62
10.  Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot