bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kouluttajakoulutus asiantuntijoille

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

84000950 Kurssimaksu: 225,00 €

Aika: 05.06.2018 - 19.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: KM (aikuiskoulutus) Jaana Ovaska

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–19.6. ti klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Tavoitteena on antaa työelämän kouluttajille käytännöllisiä keinoja koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi ja auttaa oman kouluttajaminän vahvistamisessa. Kyseessä on osallistava koulutus, jossa osallistujat voivat työstää halutessaan omia koulutuksiaan. Miten suunnitella koulutus työelämän asiantuntijoille, laajentaa heidän osaamistaan, yhdistää kurssin sisältö työhön ja päinvastoin. Miten toteuttaa koulutus, joka kehittää toimintaa. Aikuiskouluttajan erilaiset roolit ja vastuu. Kouluttajan hyvä tila. Erilaiset toimintatavat ja vuorovaikutus.  Eri koulutusmuotojen hyödyntäminen ja yhdistely mm. kouluttaminen, valmentaminen, mentorointi. Miten toteuttaa mielekkäitä ryhmäkeskusteluja ja oppimistehtäviä. Miten osallistaa aikuiset oppijat ja luoda arvostava ja innostava ilmapiiri. Miten huomioida ihmisten erilaiset oppimistyylit ja erilaiset vuorovaikutustyylit. Miten toimia haastavissa tilanteissa.

Kohderyhmä: Kouluttajina toimivat tai kouluttajiksi aikovat työelämän asiantuntijat.

Kouluttaja: KM (aikuiskoulutus) Jaana Ovaska, yritys-, yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentaja, kouluttajakouluttaja, NLP Trainer, ammattimentori. Kouluttaja on toiminut täysipäiväisesti koulutus- ja valmennustehtävissä yli 10 vuoden ajan sekä koko uransa ajan sivutoimisesti henkilöstön koulutus- ja valmennustehtävissä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Opettaminen verkossa ja sosiaalinen media -kokonaisuus 1–3

Tämä kurssi on päättynyt

84004000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 07.08.2018 - 09.08.2018

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Koulutukset ”Opettaminen verkossa – verkko-opetuksen monet kasvot”, ”Sosiaalinen media opetuksessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa” ja ”Verkko-opetuskokonaisuuden kehittämispaja” muodostavat kokonaisuuden. Koulutuspäivien yhteishinta on 365 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 150 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

1. Opettaminen verkossa – verkko-opetuksen monet kasvot

Tämä kurssi on päättynyt

84004001 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.08.2018 - 07.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 7.8. ti klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Tarjota ideoita ja käytännön esimerkkejä verkko-opetuksen pedagogisista ja teknologisista mahdollisuuksista, hyvistä käytännöistä lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksessa sekä yhteisöllisessä ja itsenäisessä opiskelussa. Jatkuvasti kehittyvä tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa opetukseen uusia ulottuvuuksia, auttaa kehittämään opetusta ja löytämään omaan pedagogiseen lähestymistapaansa sopivia verkkopalveluita ja niiden soveltamistapoja. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Verkko-opettamisen monet muodot
 • Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä, pedagogisia valintoja
 • Sosiaalinen media ja pilvipalvelut opetuksessa, mobiliteetin mahdollisuuksia
 • Oppimisen pelillistäminen
 • MOOC – massiivinen avoin verkkokurssi
 • Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi
 • Tekijänoikeus ja tietoturva
 • Mahdollisuuksia, kokemuksia, ongelmia ja hyviä käytäntöjä

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat, valmentajat ja muut verkko-opettamisen monista muodoista ja mahdollisuuksista kiinnostuneet.

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on kehittänyt verkko-opetusta parikymmentä vuotta ja käyttänyt somea opetuksessa useita vuosia.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

2. Sosiaalinen media opetuksessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa

Tämä kurssi on päättynyt

84004002 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 08.08.2018 - 08.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.8. ke klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Tarjota ideoita ja käytännön esimerkkejä somen mahdollisuuksista.

Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Sosiaalisen median mahdollisuudet ja luonne
 • Yhteisöllinen työskentely ja jakaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus somessa
 • Yhteiskirjoittaminen
 • Tekijänoikeudet ja tietosuoja
 • Avoimet digitaaliset sisällöt, verkkoyhteisöt

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat, valmentajat, tiedottajat ja somen mahdollisuuksista kiinnostuneet

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on käyttänyt sosiaalista mediaa opetuksessa, tiedottamisessa ja verkostotarhuroinnissa sekä koordinoinut somen opetuskäytön hankkeita.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

3. Verkko-opetuskokonaisuuden kehittämispaja: Moodle ja some

Tämä kurssi on päättynyt

84004003 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 09.08.2018 - 09.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 9.8. to klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Kurssilla jokainen kehittää opetuskokonaisuutensa Moodleen ja yhdistää siihen sopiviksi katsomiaan sosiaalisen median palveluja ja avoimia verkkosisältöjä tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat ja muut digitaalisen oppimateriaalin ja opetuskokonaisuuden kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on kehittänyt verkko-opetusta parikymmentä vuotta, käyttänyt useita oppimisalustoja ja kouluttanut niiden käyttöä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

84006800 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 20.09.2018 - 20.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 20.9. to klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Etsitkö ideoita, kuinka soveltaa tietotekniikkaa kielten opetuksessa? Haluaisitko tietää iPad-appseja, joilla saat kielten opiskeluun uutta ulottuvuutta? Mietitkö onnistuisivatko sanakokeet verkossa? Entä kuullunymmärtämistehtävät? Miten tietotekniikka voisi auttaa aktivoimaan oppijat puhumaan opetettavaa kieltä? Tule mukaan koulutukseen ja ota kieltenopettajan digiloikka siirtymällä perinteisistä työkirjoista kohti luovaa työskentelyä. Seminaarissa esitellään erilaisia opetussovelluksia, joita voi käyttää perinteisellä tietokoneella, tabletilla ja / tai älykännykällä. Lähes kaikki esimerkkisovellukset ovat ilmaisia. Tavoitteena on tukea osallistujien omaa tietoteknistä osaamista aktivoivilla hands-on -harjoituksilla sekä antaa positiivisia kokemuksia opettamisen uusista tuulista tietotekniikan avulla. Koulutus tutustuttaa osallistujat erilaisiin sovelluksiin, joiden avulla tuetaan oppijoiden omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta sekä lisätään motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning -appsit). Tutustumme seminaarissa myös kielten opettajien opetusvälineiksi soveltuviin ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin ja erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on monipuolista ja mielekästä – jopa hauskaa ja helppoa. Koulutuksessa emme unohda myöskään kieltenopettajien laajaa materiaalipankki eli internetiä. Sisällöltään koulutuksen tavoite on aina pedagoginen mielekkyys ja added value -ajattelun tukeminen. Sovelluksia ei siis esitellä ilman osallistujien pedagogisen osaamisen lisääntymisen ja opettajuuden päivittämisen ulottuvuuksia. Tämä tehdään erilaisilla keskusteluilla sekä jakamalla hyviä ideoita ja käytännön oppituntiesimerkkejä tietotekniikan implementoinnista kieltenopetukseen. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen. Tavoitteena on innostaa jokainen osallistuja kokeilemaan uutta aktivoivaa sovellusta omassa opetustyössään heti koulutuksen päätyttyä. Koulutus sisältää luentoa, keskustelua, itsenäistä harjoittelua ja workshop-työskentelyä. Seminaari soveltuu kaikkien asteiden kieltenopettajille, sillä koulutuksessa tutustutaan uusiin opetusvälineisiin, joita opettajat itse suuntaavat omien oppijoittensa ikä- ja osaamistason mukaisesti.

Huomioitavaa: Ota oma tablettilaite, kannettava ja / tai kännykkä mukaasi koulutukseen. Mainitse ilmoittautumisen lisätiedoissa minkä / mitkä laitteet otat mukaasi. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta

Kouluttaja: KM Petri Ilmonen, piTRY Education & TRYcamps Language School.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot