bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Dialogiset®-korttisarja ymmärryksen ja vuorovaikutuksen virittäjänä

Uutta 2019!

84000250 Kurssimaksu: 225,00 €

Aika: 17.06.2019 - 17.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: Johanna Perttilä

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.6. ma klo 12.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia välineitä, joihin on hyvä päästä tutustumaan muualtakin kuin käyttöoppaista käsin? Haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi? Dialogiset®-korttisarja on uusi, helppokäyttöinen työkalu tunteiden ja olotilojen kuvantamiseksi sekä vuorovaikutuksen ja oppimisen virikkeeksi yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyssä. Käyttäjän iällä, kulttuuritaustalla tai kielellä ei ole merkitystä, sillä korttien kautta voi tulla ymmärretyksi ilman puhetta tai keskustelua. Taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus. Sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia.

Lisätietoja: www.dialogiset.fi

Kohderyhmä: Opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, eri alojen esimiehet ja muut vuorovaikutusammattilaiset

Kouluttaja: Dialogiset® -brändin taustalla on Dialogis Oy:n Johanna Perttilä, joka on toiminut luokanopettajan, erityisopettajan ja rehtorin tehtävissä ja toimii nyt yrityksessään päätoimisesti kouluttajana, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja coachina eri ammattiryhmille ja ikäluokille.

Kurssimaksu: 225 €, sisältää yli 140 kuvan Dialogiset®-korttisarjan.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Opettaminen verkossa ja sosiaalinen media -kokonaisuus 1–3

84004000 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 06.08.2019 - 08.08.2019

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Koulutukset ”Opettaminen verkossa – verkko-opetuksen monet kasvot”, ”Sosiaalinen media opetuksessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa” ja ”Verkko-opetuskokonaisuuden kehittämispaja” muodostavat kokonaisuuden. Koulutuspäivien yhteishinta on 365 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 150 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

1. Opettaminen verkossa – verkko-opetuksen monet kasvot

84004001 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 06.08.2019 - 06.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6.8. ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Tarjota ideoita ja käytännön esimerkkejä verkko-opetuksen pedagogisista ja teknologisista mahdollisuuksista, hyvistä käytännöistä  erilaisessa opetuksessa ja opiskelussa. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Verkko-opettamisen monet muodot
 • Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä, pedagogisia valintoja
 • Sosiaalinen media ja pilvipalvelut opetuksessa, mobiliteetin mahdollisuuksia
 • Oppimisen pelillistäminen
 • MOOC – massiivinen avoin verkkokurssi
 • Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi
 • Tekijänoikeus ja tietoturva
 • Mahdollisuuksia, kokemuksia, ongelmia ja hyviä käytäntöjä

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat, valmentajat ja muut verkko-opettamisen monista muodoista ja mahdollisuuksista kiinnostuneet.

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on kehittänyt verkko-opetusta parikymmentä vuotta ja käyttänyt somea opetuksessa useita vuosia.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

2. Sosiaalinen media opetuksessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa

84004002 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.08.2019 - 07.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 7.8. ke klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Tarjota ideoita ja käytännön esimerkkejä somen mahdollisuuksista. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Sosiaalisen median mahdollisuudet ja luonne
 • Yhteisöllinen työskentely ja jakaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus somessa
 • Yhteiskirjoittaminen
 • Tekijänoikeudet ja tietosuoja
 • Avoimet digitaaliset sisällöt, verkkoyhteisöt

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat, valmentajat, tiedottajat ja somen mahdollisuuksista kiinnostuneet

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on käyttänyt sosiaalista mediaa opetuksessa, tiedottamisessa ja verkostotarhuroinnissa sekä koordinoinut somen opetuskäytön hankkeita.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

3. Verkko-opetuskokonaisuuden kehittämispaja: Moodle ja some

84004003 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 08.08.2019 - 08.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tietokirjailija Eija Kalliala

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.8. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Kehittää  oma opetuskokonaisuus Moodleen ja yhdistää siihen sopivia sosiaalisen median palveluja ja avoimia verkkosisältöjä tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat ja muut digitaalisen oppimateriaalin ja opetuskokonaisuuden kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja: Tietokirjailija Eija Kalliala on kehittänyt verkko-opetusta vuosia, käyttänyt useita oppimisalustoja ja kouluttanut niiden käyttöä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sähköisiä työkaluja kieltenopettajille -koulutukset 1–3

Uutta 2019!

84006798 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 24.10.2019 - 05.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö: Tule mukaan ja ota rohkeasti kielenopettajan digiloikka kohti tablettien ja kännyköiden, videoiden sekä sähköisten kokeiden maailmaa! Tavoitteena on pedagoginen mielekkyys,  tukea osallistujien tietoteknistä osaamista  hands-on -harjoituksilla, antaa kokemuksia opettamisen uusista tuulista ja innostaa kokeilemaan opittua opetustyössä. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen.

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssimaksu: Koulutukset "Tabletit ja kännykät", Videot ja YouTube" ja "Sähköiset kokeet" muodostavat kokonaisuuden, jonka hinta on 365 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 150 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

1. Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

84006800 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 24.10.2019 - 24.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.10. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Tutustut sovelluksiin, joiden avulla tuet oppijoitten omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta ja motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning -appsit). Lähes kaikki esimerkkisovellukset ovat ilmaisia. Tutustut myös ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin ja erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on mielekästä, hauskaa ja helppoa unohtamatta kieltenopettajien laajaa materiaalipankkia eli internettiä.

 • BookCreator (oma työkirja/muistiinpanot/vihko, ääni/videokirja, luokka/koululehti)
 • Sarjakuvat oppimisessa
 • QR-koodit (pistetyöskentely, ryhmätyö ja kyselyt/tehtävät)
 • Sanakokeet ja pienet osaamiskyselyt
 • Valmiit oppimateriaalit verkossa
 • Kielenopetuksen pelit ja oppimisappsit
 • Miellekartat sanaston opiskelussa (Mindomo & Popplet)
 • Sanakortti-ohjelmat (Quizlet ja Bitsboard)
 • Puheharjoitusten tekeminen ja jakaminen opettajalle (Chirp & Seesaw).

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

2. Videot ja YouTube

84006802 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 31.10.2019 - 31.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 31.10. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Auttaa osallistujia motivoimaan oppilaitaan käyttämään opiskeltavaa vierasta kieltä aktiivisemmin puhumisen ja kuullun ymmärtämisen työkaluna. Koulutuksessa:

 • Opiskellaan (”oppijana”) videoesiintymistä ja kuvaamista, pienelokuvan editoimista (iMovie) sekä tekstittämistä (Clips).
 • Tehdään kuullunymmärtämistehtäviä ja valmiiseen videoon monivalinta- ja avoimia kysymyksiä aikaansaaden helposti jaettavaa ja korjattavaa oppimateriaalia (YouTube ja EDPuzzle).
 • Tehdään puhutun kielen harjoitteluvideoita Avatar-sovelluksilla (My talking avatar free ja PhotoSpeak) ja vuoropuhelun käsikirjoittamista (Plotagon)
 • Tutustutaan erilaisiin YouTube-kanaviin (QR-koodit), ääni- ja videomateriaalin jakamiseen sekä oppilastöiden keräämiseen pilvipalvelujen avulla (esim. SoundCloud, Seesaw ja Chirp).

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

3. Sähköiset kokeet

84006804 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 05.11.2019 - 05.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.11. ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö:

 • Opiskellaan (”oppijana”) sähköiseen kyselyyn ja kokeeseen vastaamista ja harjoitellaan keskustelemaan kyselyiden aiheista (oppimisen syventäminen)
 • Ideoidaan ja työstetään omien käyttökokemusten pohjalta kyselyitä ja kokeita (Plickers, Kahoot, Quizizz, Forms (O365/Google) ja Socrative),
 • Harjoitellaan sähköisen kokeen työstämistä, pitämistä ja arvioimista – näin toimien osallistujat saavat henkilökohtaisia kokemuksia ja kynnys implementoida opittu osaksi arkea pienenee.

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot