Sähköisiä työkaluja kieltenopettajille -koulutukset 1–3

Uutta 2019!

84006798 Kurssimaksu: 365,00 €

Aika: 24.10.2019 - 05.11.2019

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Sisältö: Tule mukaan ja ota rohkeasti kielenopettajan digiloikka kohti tablettien ja kännyköiden, videoiden sekä sähköisten kokeiden maailmaa! Tavoitteena on pedagoginen mielekkyys,  tukea osallistujien tietoteknistä osaamista  hands-on -harjoituksilla, antaa kokemuksia opettamisen uusista tuulista ja innostaa kokeilemaan opittua opetustyössä. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen.

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssimaksu: Koulutukset "Tabletit ja kännykät", "Videot ja YouTube" ja "Sähköiset kokeet" muodostavat kokonaisuuden, jonka hinta on 365 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 150 €. Mikäli ilmoittaudut kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

1. Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

84006800 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 24.10.2019 - 24.10.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.10. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Tutustut sovelluksiin, joiden avulla tuet oppijoitten omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta ja motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning -appsit). Lähes kaikki esimerkkisovellukset ovat ilmaisia. Tutustut myös ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin ja erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on mielekästä, hauskaa ja helppoa unohtamatta kieltenopettajien laajaa materiaalipankkia eli internettiä.

 • BookCreator (oma työkirja/muistiinpanot/vihko, ääni/videokirja, luokka/koululehti)
 • Sarjakuvat oppimisessa
 • QR-koodit (pistetyöskentely, ryhmätyö ja kyselyt/tehtävät)
 • Sanakokeet ja pienet osaamiskyselyt
 • Valmiit oppimateriaalit verkossa
 • Kielenopetuksen pelit ja oppimisappsit
 • Miellekartat sanaston opiskelussa (Mindomo & Popplet)
 • Sanakortti-ohjelmat (Quizlet ja Bitsboard)
 • Puheharjoitusten tekeminen ja jakaminen opettajalle (Chirp & Seesaw).

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

2. Videot ja YouTube

84006802 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 31.10.2019 - 31.10.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 31.10. to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Auttaa osallistujia motivoimaan oppilaitaan käyttämään opiskeltavaa vierasta kieltä aktiivisemmin puhumisen ja kuullun ymmärtämisen työkaluna. Koulutuksessa:

 • Opiskellaan (”oppijana”) videoesiintymistä ja kuvaamista, pienelokuvan editoimista (iMovie) sekä tekstittämistä (Clips).
 • Tehdään kuullunymmärtämistehtäviä ja valmiiseen videoon monivalinta- ja avoimia kysymyksiä aikaansaaden helposti jaettavaa ja korjattavaa oppimateriaalia (YouTube ja EDPuzzle).
 • Tehdään puhutun kielen harjoitteluvideoita Avatar-sovelluksilla (My talking avatar free ja PhotoSpeak) ja vuoropuhelun käsikirjoittamista (Plotagon)
 • Tutustutaan erilaisiin YouTube-kanaviin (QR-koodit), ääni- ja videomateriaalin jakamiseen sekä oppilastöiden keräämiseen pilvipalvelujen avulla (esim. SoundCloud, Seesaw ja Chirp).

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

3. Sähköiset kokeet

84006804 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 05.11.2019 - 05.11.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KM Petri Ilmonen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.11. ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö:

 • Opiskellaan (”oppijana”) sähköiseen kyselyyn ja kokeeseen vastaamista ja harjoitellaan keskustelemaan kyselyiden aiheista (oppimisen syventäminen)
 • Ideoidaan ja työstetään omien käyttökokemusten pohjalta kyselyitä ja kokeita (Plickers, Kahoot, Quizizz, Forms (O365/Google) ja Socrative),
 • Harjoitellaan sähköisen kokeen työstämistä, pitämistä ja arvioimista – näin toimien osallistujat saavat henkilökohtaisia kokemuksia ja kynnys implementoida opittu osaksi arkea pienenee.

Huomioitavaa: Ota mukaasi tabletti, älykännykkä ja tietokone sekä korvakuulokkeet/napit.

Kohderyhmä: Kieltenopettajat ja kielikylpyopettajat eri asteilta, niin aloittelijat kuin hieman tieto- ja viestintätekniikkaa kokeilleet.

Kouluttaja: KM, TRYcamps-kielikoulun perustaja ja johtaja Petri Ilmonen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta opetuksen parissa ja opettajien täydennyskouluttajana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot