Ohjelmassamme on runsaasti kielikursseja yli 20 eri kielessä alkeiskursseista jo pidemmälle edistyneisiin. Kesäopetuksen lisäksi joissakin kielissä opetusta järjestetään ympäri vuoden. Kurssien pääasiallinen opetuskieli on suomi.

Kielikurssit ovat intensiivisiä, ja niillä on mahdollista oppia tehokkaasti ja edetä nopeasti. Oppituntien lisäksi kurssit vaativat paljon itsenäistä työskentelyä.

Osalle kielikursseista on haettu vastaavuutta Helsingin yliopistolta. Tästä on mainittu erikseen kyseisten kurssien kohdalla. Osallistuja rekisteröidään sekä kesäyliopiston että Helsingin avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Oppikirjat tulee hankkia itse ennen kurssin alkua.

Kielikurssien lähtötaso on luokiteltu Eurooppalaisen viitekehyksen (Common European Framework) kuusiportaisen taitotasoasteikon vaativuustasojen mukaan. Lähtötaso kertoo sen taitotason, jonka opiskelijan arvioidaan tarvitsevan menestyäkseen kurssilla. Oman kielitaidon taitotasoa sekä kielitaidon vahvuuksia ja heikkouksia voi arvioida esimerkiksi DIALANG-järjestelmällä, joka pohjautuu Eurooppalaiseen viitekehykseen.

Kielikurssien taitotasoasteikko