Arabialainen kirjoitus tutuksi

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30400010 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 18.05.2020 - 19.05.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
18.–19.5. ma–ti klo 16.30–19.45

Tavoite ja sisältö:
Opettelemme arabialaisen konsonanttikirjoituksen periaatteet, vokaali- ja muut pikkumerkit.

Kohderyhmä:
Erityisesti ne, jotka osallistuvat arabian alkeiskurssille. Soveltuu myös niille, jotka harkitsevat arabian tai persian opintoja tai haluavat tutustua lyhyesti arabialaiseen kirjoitukseen.

Oppimateriaali:
Jaetaan kurssilla.

Lähtötaso:

 

Asiasana:
arabia, arabian kieli, kalligrafia, persia, persian kieli

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian alkeiskurssi 1 – puhu, lue, kirjoita, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30401015 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 25.05.2020 - 15.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
25.5.–10.6. ma–to klo 16.30–19.00
Huom. 25.5. ma klo 16.30–19.45
Loppukoe 15.6. ma klo 16.30–19.30

Uusinta 3.8. ma klo 17.00–20.00 Moodlessa

Tavoite ja sisältö:
Käsittelemme kielioppia sekä teemme suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Aihepiireinä perhe-elämä, työ ja opiskelu. Kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen lisäksi käsittelemme kielioppiasioita: tanwin, määräinen artikkeli, suku, luku, sijamuodot, yksinkertainen nominaalilause, nisba-adjektiivin muodostus ja monikon muodostusta. Kurssin jälkeen sinulla on n. 100 sanan sanavarasto ja osaat arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana-, lause- ja monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviydyt tapaamis- ja tervehtimistilanteissa. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja:
Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 1–2 sekä opettajan jakama materiaali

Korvaavuus:
Helsingin yliopiston kielikeskus 991050 / KK-ARA001 Arabian alkeiskurssi 1, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso: 
– / Huom. nopean etenemisen vuoksi kannattaa osallistua Arabialainen kirjoitus tutuksi -kurssille tai harjoitella aakkoset itsenäisesti ennen kurssia. (huomaathan, että latautuminen voi kestää jonkin tovin):

Arabialaiset aakkoset ja harjoituksia

 

Asiasana: arabia, arabian kieli

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian alkeiskurssi 2, 3 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30401025 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 22.06.2020 - 16.07.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 46

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.06.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 22.6.–14.7. ma–to klo 16.30–19.00 Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä!
Loppukoe 16.7. to klo 16.30–19.30

Uusinta 17.8. ma klo 17.00–20.00 Moodlessa

Tavoite ja sisältö: Aihepiireinä perhe- ja työelämä, opiskelu ja islamin alkuhistoriaa. Käsittelemme paljon kielioppia: omistusrakenne, possessiivi- ja akkusatiivisuffiksit, adverbit, perusluvut sekä verbaali- ja nominaalilause. Kurssin suoritettuasi sinulla on n. 250 sanan sanavarasto, ja osaat lukea ja kirjoittaa yksinkertaista arabiankielistä tekstiä, hallitset lauseenmuodostuksen perusteet ja pystyt hieman keskustelemaan arabiaksi. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 2–4

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991060 / KK-ARA101 Arabian alkeiskurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso:

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 1 oppimäärän hallinta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian jatkokurssi 1, 3 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30402015 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 24.08.2020 - 16.09.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 46

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.8.–10.9. ma–to klo 16.30–19.00 sekä 12.9. la klo 10.00–16.15

Loppukoe 16.9. ke klo 17.00–20.00
HUOM. Kesäyliopiston henkilökunta valvoo loppukokeen, joten siihen tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Uusinta 5.10. ma klo 17.00–20.00
Uusintaan tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu.

Sisältö: Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruoka, perhe-elämä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme kieliopista: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 4–6 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991061 / KK-ARA102 Arabian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso:

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 2 oppimäärän hallinta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Arabian jatkokurssi 2, 2 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30402025 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 26.09.2020 - 12.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 26.9.–28.11. la klo 10.00–13.30 sekä 5.12. la klo 10.00–12.30
Huom. ei opetusta viikoilla 43 ja 44

Loppukoe: 14.12. ma klo 17.00–20.00
HUOM. Kesäyliopiston henkilökunta valvoo loppukokeen, joten siihen tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Uusinta: 11.1. ma klo 17.00 - 20.00
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.

Sisältö: Aihepiireinä arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita, mm. perjantairukous moskeijassa, Koraani, shiialaiset ja sunnalaiset sekä arabikristityt. Lisäksi aiheina on opiskelu sekä perhe- ja työelämä.  Käsittelemme paljon kielioppia. Kielioppiasiat: imperfektiivin indikatiivi ja subjunktiivi, järjestysluvut ja kellonajat, ehtolause sekä suffiksien kertausta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 6–8 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991062 / KK-ARA201 Arabian jatkokurssi 2, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso:

Edeltävät opinnot: Jatkokurssin 1 oppimäärän hallinta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen peruskurssi, 5 op

30405010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 20.07.2020 - 04.08.2020

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: FM Tuija Rinne

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 20.7–4.8. ma–to klo 17.00–20.15
Opetuspaikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), HUOM. 27. ja 28.7. opetus pidetään poikkeuksellisesti osoitteessa Rautatieläisenkatu 5 (Helsinki Business College, käynti Messuaukiolta)

Sisältö: Arabian kielellä on useita puhuttuja muotoja, joista Egyptin puhekieltä ymmärretään useimmissa arabimaissa. Tutustumme Egyptin puhekieleen ja kulttuuriin harjoitusten, ryhmätöiden sekä kotitehtävien avulla. Ei vaadi esitietoja arabian kielestä, ja sillä käytetään pelkästään latinalaista kirjaimistoa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Lähtötaso:

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR112, Arabian puhekielen kurssi, 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen jatkokurssi, 5 op

30405020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 05.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: FM Tuija Rinne

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.–20.8. ma–to klo 17.00–20.15
Huom. aloitus ke 5.8.
Opetuspaikka: 5. - 13.8. Ratapihantie 13, Haaga-Helia
17. - 20.8. Rautatieläisenkatu 5, Helsinki Business College, käynti Messuaukiolta.

Sisältö:  Opiskelemme lisää Egyptin arabian sanastoa, verbejä ja sivulauseiden muodostamista sekä opimme kertomaan lyhyitä tarinoita ja keskustelemaan eri aiheista. Teemme sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Kotitehtäviin kannattaa varata aikaa. Kurssilla käytetään latinalaista kirjaimistoa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Lähtötaso: Kesäyliopiston Egyptin puhekielen peruskurssi tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR213, Arabian puhekielen kurssi, 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot