bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Arabian jatkokurssi 1, 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

30402015 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 19.08.2019 - 04.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.8.–2.9. ma–to klo 16.30–20.00
Loppukoe 4.9. ke klo 16.30–19.30
Uusinta 9.10 ke klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö: Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruokakulttuuria, arabialaista perhe-elämää, harrastuksia ja nuorten vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme paljon kielioppia. Kielioppiasiat: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta, sanojen sanajuuri ja kaavoihin perustuva rakenne. Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, joten kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 4–5 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. 

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991061 Arabian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso: – 

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 2 oppimäärän hallinta 

 

Asiasana: arabia, arabian kieli,

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arabian jatkokurssi 2, 2 op

30402025 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 09.09.2019 - 12.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 35

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.9. ma klo 16.30–20.00, 10.–11.9. 
ti ja ke klo 16.30–19.00 sekä 
14.9.–12.10. la klo 10.00–13.30
Loppukoe ma 21.10. klo 17.00–20.00
Uusinta 2.12. ma klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö: Aihepiireinä arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita, mm. perjantairukous moskeijassa, Koraani, shiialaiset ja sunnalaiset sekä arabikristityt. Lisäksi aiheina on opiskelu sekä perhe- ja työelämä.  Käsittelemme paljon kielioppia. Kielioppiasiat: imperfektiivin indikatiivi ja subjunktiivi, järjestysluvut ja kellonajat, ehtolause sekä suffiksien kertausta. Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, joten kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 6–7 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991062 Arabian jatkokurssi 2, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso: – 

Edeltävät opinnot: Jatkokurssin 1 oppimäärän hallinta 

 

Asiasana: arabia, arabian kieli,

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen jatkokurssi, 5 op

30405020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 02.09.2019 - 10.10.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Tuija Rinne

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 2.9.–10.10. ma ja to klo 17.30–20.15

Tavoite ja sisältö:  Opiskelemme lisää Egyptin arabian sanastoa, verbejä ja sivulauseiden muodostamista sekä opimme kertomaan lyhyitä tarinoita ja keskustelemaan eri aiheista. Teemme sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Kotitehtäviin kannattaa varata aikaa. Kurssilla käytetään latinalaista kirjaimistoa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Lähtötaso: Kesäyliopiston Egyptin puhekielen peruskurssi tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR213, Arabian puhekielen kurssi, 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot