Arabian jatkokurssi 1, 3 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30402015 Kurssimaksu: 110,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 24.08.2020 - 16.09.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 46

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.8.–10.9. ma–to klo 16.30–19.00 sekä 12.9. la klo 10.00–16.15

Loppukoe 16.9. ke klo 17.00–20.00
HUOM. Kesäyliopiston henkilökunta valvoo loppukokeen, joten siihen tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Uusinta 5.10. ma klo 17.00–20.00
Uusintaan tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu.

Sisältö: Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruoka, perhe-elämä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme kieliopista: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 4–6 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991061 / KK-ARA102 Arabian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso:

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssin 2 oppimäärän hallinta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Arabian jatkokurssi 2, 2 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

30402025 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 26.09.2020 - 12.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: M.A. Heli Keinonen

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 26.9.–28.11. la klo 10.00–13.30 sekä 5.12. la klo 10.00–12.30
Huom. ei opetusta viikoilla 43 ja 44

Loppukoe: 14.12. ma klo 17.00–20.00
HUOM. Kesäyliopiston henkilökunta valvoo loppukokeen, joten siihen tulee ilmoittautua vähintään 10 päivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Uusinta: 11.1. ma klo 17.00 - 20.00
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.

Sisältö: Aihepiireinä arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita, mm. perjantairukous moskeijassa, Koraani, shiialaiset ja sunnalaiset sekä arabikristityt. Lisäksi aiheina on opiskelu sekä perhe- ja työelämä.  Käsittelemme paljon kielioppia. Kielioppiasiat: imperfektiivin indikatiivi ja subjunktiivi, järjestysluvut ja kellonajat, ehtolause sekä suffiksien kertausta. Kurssi on nopeatahtinen, joten varaa aikaa kotitehtäviin ja sanaston opettelemiseen.

Kirja: Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 1, 3. painos, kpl 6–8 lisäksi suositellaan Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 991062 / KK-ARA201 Arabian jatkokurssi 2, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Lähtötaso:

Edeltävät opinnot: Jatkokurssin 1 oppimäärän hallinta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Egyptin puhekielen jatkokurssi, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

30405020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 05.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: FM Tuija Rinne

Ilmoittautuminen alkaa: 25.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 5.–20.8. ma–to klo 17.00–20.15
Huom. aloitus ke 5.8.
Opetuspaikka: 5. - 13.8. Ratapihantie 13, Haaga-Helia
17. - 20.8. Rautatieläisenkatu 5, Helsinki Business College, käynti Messuaukiolta.

Sisältö:  Opiskelemme lisää Egyptin arabian sanastoa, verbejä ja sivulauseiden muodostamista sekä opimme kertomaan lyhyitä tarinoita ja keskustelemaan eri aiheista. Teemme sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Kotitehtäviin kannattaa varata aikaa. Kurssilla käytetään latinalaista kirjaimistoa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Lähtötaso: Kesäyliopiston Egyptin puhekielen peruskurssi tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Kielten kandiohjelma, arabian opintosuunta, KIK-AR213, Arabian puhekielen kurssi, 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot