Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261000 Kurssimaksu: 1390,00 €

Aika: 01.09.2020 - 30.06.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Englannin perusopinnot, 30 op järjestetään Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Tavoite ja sisältö: Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin. Opintokokonaisuus sopii myös yliopistoon opiskelemaan aikoville tai sivuaineeksi tutkintoon.

Pohjatietovaatimukset: Osallistujien on osattava suomea (tai ruotsia) sekä riittävällä tasolla englantia. Englannin taitotaso selvitetään alkukuulustelulla. Suomen tai ruotsin taitotasoa ei erikseen mitata vaan hakijan on itse se arvioitava. Tason on oltava riittävä siihen, että pystyy kääntämään erilaisia tekstejä englannista suomeen ja suomesta englantiin (ks. jakson Kontrastiivinen tekstianalyysi kuvaus).

N.B. The participants must be able to speak and write also Finnish (or Swedish). The content of the text analysis course is translating texts from English to Finnish and vice versa.

Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. 

Kurssimaksu: Alkukuulustelu 35 €. Kokonaisuusmaksu 1390 €, sisältää Helsingin yliopiston maksun 70 €. Kokonaisuusmaksun voi maksaa neljässä erässä. Huom. käsittelykulu 5 €/erä.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Alkukuulustelu, lv. 2020-21

31261001 Kurssimaksu: 35,00 €

Aika: 10.08.2020 - 10.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FT, dos. Turo Hiltunen

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ennen englannin perusopintojen aloittamista järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva.

Opintoihin voidaan ottaa rajattu määrä opiskelijoita. Jos alkukuulusteluun osallistuu enemmän hakijoita kuin opintoihin voidaan ottaa, valinta suoritetaan pistemäärän perusteella. Vaikka opiskelijamäärä ei olisikaan täynnä, vähimmäispistemäärä täytyy saavuttaa läpäistäkseen alkukuulustelun ja saadakseen opinto-oikeuden.

Alkukuulustelussa valituksi tulleet sitoutuvat aloittamaan opinnot.

Ajankohta: ma 10.8. klo 17.00-20.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), auditorio

Kuulustelun aineisto:

Tasokokeeseen luetaan seuraavat tekstit (yht. 44 s.), jotka edustavat joitakin englannin opinnoissa keskeisiä aihealueita:

1) Davies, Alan. 2004. The Native Speaker in Applied Linguistics. Teoksessa Alan Davies and Catherine Elder (toim.) Handbook of Applied Linguistics. (Blackwell Handbooks in Linguistics). Oxford: Blackwell Publishing, s. 431-450. Saatavilla Helsingin yliopiston kirjastossa e-kirjana.

- Helka-tietokannan linkki e-kirjaan: E-kirja on luettavissa vain yliopiston verkossa. Lisätietoa täältä. tai

- Helka-tietokannan linkki painetun kirjan tietoihin
Kirjastossa on yksi kappale, jota ei saa kotilainaan, mutta kirjastossa voi käydä kopioimassa artikkelin omaan käyttöön.

2) Timmis, Ivor. 2015. Pronouns and identity: A case study from a 1930s working-class community. ICAME Journal 39, 111-134.
Teksti 2 saatavilla täällä.
 

Ohjeet valmistautumiseen:

 • Tasokoe perustuu etukäteen luettavaan aineistoon
 • Kokeessa testataan kykyä omaksua ja käsitellä aineiston keskeisiä asiasisältöjä ja soveltaa niitä tehtävissä annettavien ohjeiden mukaisesti
 • Valmistaudu kokeeseen perehtymällä teksteihin siten, että pystyt koetilanteessa
  1. vastaamaan lyhyisiin englanninkielisiin kysymyksiin niiden sisällöistä
  2. kirjoittamaan niiden pohjalta lyhyitä englanninkielisiä kirjoitelmia, joissa esittelet ja pohdiskelet aineistoissa esitettyjä näkökantoja, huomioita ja tuloksia
 • Vastausten arvioinnissa otetaan huomioon sekä sisällön oikeellisuus että kieliasu
 • Lue aineiston tekstit huolellisesti, sillä niitä ei saa ottaa mukaan koetilaisuuteen. Älä kuitenkaan opettele ulkoa tekstejä vaan varmista, että myös ymmärrät lukemasi!

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tutoriaali, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261010

Aika: 03.09.2020 - 10.12.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Tommi Dunderlin

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
3.9.–10.12. to
A-ryhmä klo 16.15–17.45, B-ryhmä 18.15–19.45
Huom. ei opetusta 22.10.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Tavoite ja sisältö:
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261020

Aika: 01.09.2020 - 08.12.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Tommi Dunderlin

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
1.9.–8.12. ti klo 16.30–18.00
Huom. ei opetusta 20.10.
Opetuspaikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Tavoite ja sisältö:
Suoritettuasi opintojakson

 • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
 • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
 • osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261030

Aika: 02.09.2020 - 14.10.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FT, dos. Turo Hiltunen

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
2.9.–14.10. ke klo 16.45–20.00
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
 • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
 • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
 • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
 • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 15 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261040

Aika: 01.09.2020 - 30.06.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Sara Norja

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite ja sisältö:
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
 • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
 • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
 • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
 • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, kaksi tenttiä.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 15 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kielen rakenteet, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261050 Kurssimaksu: 232,00 €

Aika: 12.03.2021 - 30.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juho Ruohonen

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
12.3.–30.4.2021 pe klo 16.45–20.00
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin
Tentti viikolla 18 (uusinta viikolla 21), aika ja paikka tarkentuu

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat

 • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
 • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
 • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
 • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
 • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
 • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Puhuttu englanti, 5 op, lv. 2020-2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261060

Aika: 07.01.2021 - 08.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Lasse Ehrnrooth

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
7.1.–8.4.2021 to klo 16.30–18.00 (ryhmä A) ja klo 18.15–19.45 (ryhmä B)
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
 • havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
 • tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
 • transkriboida standardienglantien äänteitä
 • kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
 • suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 15 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot