Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua, jos olet sopinut toimiston kanssa asiasta.

31261040

Aika: 12.01.2021 - 04.05.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Sara Norja

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:

12.1.–23.2., 9.–30.3., 13.–27.4.2021 tiistaisin
Ryhmä A klo 16.45–18.15
Ryhmä B klo 18.30–20.00
tentti 4.5.2021 klo 17.00–19.00

Tavoite ja sisältö:
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
 • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
 • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
 • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
 • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti ja oppimispäiväkirja.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kielen rakenteet, 5 op, lv. 2020-21

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua, jos olet sopinut toimiston kanssa asiasta.

31261050

Aika: 12.03.2021 - 30.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juho Ruohonen

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
12.3.–30.4.2021 pe klo 16.45–20.00
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin
Tentti viikolla 18 (uusinta viikolla 21), aika ja paikka tarkentuu

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat

 • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
 • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
 • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
 • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
 • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
 • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 25 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Puhuttu englanti, 5 op, lv. 2020-2021

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua, jos olet sopinut toimiston kanssa asiasta.

31261060

Aika: 07.01.2021 - 08.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Lasse Ehrnrooth

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
7.1.–8.4.2021 to klo 16.30–18.00 (ryhmä A) ja klo 18.15–19.45 (ryhmä B)
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
 • havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
 • tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
 • transkriboida standardienglantien äänteitä
 • kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
 • suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin (max 15 % lähiopetuksesta) lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot