Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261040

Aika: 07.01.2020 - 19.05.2020

Paikka: Unioninkatu 40, Metsätalo (HY)

Opettaja: FM Sara Norja

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:

Aika: 7.1.–7.4.2020 tiistaisin klo 16.45–20.00
(Huom. Viikolla 8 ei oppitunteja vaan 1. tentti)
Ryhmä A klo 16.45–18.15
Ryhmä B klo 18.30–20.00
Opetuspaikka Unioninkatu 40 (Metsätalo), sali 29

1. tentti 18.2.2020 ti klo 17.00–20.00
Helmikuun tentin paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), sali ilmoitetaan ala-aulassa

2. tentti 21.4.2020 ti klo 17.00–20.00

Uusintatentti 19.5.2020 ti klo 17.00–20.00 (aikaa klo 21.00 saakka jos tentitään 1. ja 2. koe)

Huhti- ja toukokuussa tenttipaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite ja sisältö:
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
 • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
 • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
 • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
 • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, kaksi tenttiä.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kielen rakenteet, 5 op

Voit ilmoittautua, jos olet sopinut toimiston kanssa asiasta.

31261050 Kurssimaksu: 232,00 €

Aika: 10.01.2020 - 05.05.2020

Paikka: Kaisaniemenkatu 13 A (Suomen teol. instituutti, 4. krs)

Opettaja: FM Juho Ruohonen

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 11.11.2019 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
10.1.–28.2.2020 pe klo 16.45–20.00
Ei opetusta viikolla 8
Opetuspaikka Kaisaniemenkatu 13 A, 4. krs (Teologisen instituutin koulutustila)

Tentti 11.3.2020 ke klo 17.00–20.00
Uusintatentti 5.5.2020 ti klo 17.00–20.00
Tenttipaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat

 • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
 • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
 • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
 • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
 • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
 • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Puhuttu englanti, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

31261060

Aika: 24.02.2020 - 01.06.2020

Paikka: Unioninkatu 40, Metsätalo (HY)

Opettaja: FM Lasse Ehrnrooth

Oppitunteja: 28

Kurssin tiedot

Aika:
24.2.–1.6.2020 ma
Ei opetusta ma 13.4.2020
Ryhmä A klo 16.45–18.15
Ryhmä B klo 18.30–20.00
Opetuspaikka Unioninkatu 40 (Metsätalo), Sali 32

Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
 • havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
 • tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
 • transkriboida standardienglantien äänteitä
 • kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
 • suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot