Continuation Course in English

Tämä kurssi on peruutettu

31251020 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 10.08.2020 - 27.08.2020

Paikka: Dagmarinkatu 3 (Helsingfors Arbis)

Opettaja: Tiina Blom-Kröger

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 10 – 27,

Mon–Thu 9:30–12:30

Objectives and content: Continuation course covers and revises basic grammar structures and suits students who already master the elementary level of English. This course takes the student from elementary to intermediate level (B1). Students learn to give directions, describe countries, and use shopping phrases as well as talk about jobs, travelling and daily life. Oral revision in small groups on August 18 and individual written revision on August 19.

Starting level: A2

Book: Headway Pre-Intermediate Student’s book with Online Practice, New edition, ISBN: 978-0-19-452769-9, Oxford University Press

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 2, part 2 – Englannin alkeisjatkokurssi B

31251042B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2020 - 27.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–27.8. ma–to klo 16.30-19.00

Sisältö: Alkeiden jatkokurssi tai kertauskurssi erityisesti niille, jotka haluavat kerrata imperfektin (mennyt aikamuoto) käyttöä sekä harjoitella esim puhumista, ääntämistä ja oikeinkirjoitusta. Paljon erilaisia tehtäviä, kuuntelu, puhe- ja kielioppiharjoituksia. Destinations 2 -kurssi on jaettu kahteen osaan, joista tämä on ensimmäinen.

Aiheina mm ihmiskeho, terveys, ja lääkärissä käynti, sekä työelämä ja matkailu. (Kirjan kpl 6-9).

Lähtötaso: A1

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2015 Destinations 2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työelämän sähköpostiviestintää englanniksi – verkkokurssi

31252080 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 08.09.2020 - 06.10.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.9.–6.10.

Sisältö: Kurssilla kirjoitat englanninkielisiä sähköpostiviestejä, perehdyt sähköpostiviestien rakenteeseen, tervehdyksiin ja tuttavallisiin sekä virallisiin ilmaisuihin ja kertaat kielioppirakenteita sekä kuulet esimerkkiviestejä. Sähköpostien aiheet liittyvät erilaisiin työelämän tilanteisiin: tietojen kysyminen, antaminen ja tarkistaminen, tapaamisesta sopiminen, palauteviestin kirjoittaminen ja siihen vastaaminen, pahoittelu, toimintaan kehottaminen ja omaan työhön liittyvä sähköposti. Kielioppirakenteista käydään: artikkelit, prepositiot, kohteliaat kysymykset, sanajärjestys ja kohtelias epäsuora ilmaisu. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan viikoittain omia lauseita sisältävä kirjallinen harjoitustehtävä,

josta opiskelija saa palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge) ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään.

Lähtötaso: B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Englannin ääntämiskurssi -verkkokurssi

31252090 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 09.09.2020 - 04.11.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Hanna Rantanen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.9.–4.11.(syyslomaviikko 42 taukoa)

Sisältö: Kurssilla opit englannin kielen ääntämismerkkejä ja saat työkalun englannin kielen sanojen ääntämiseen. Harjoittelet yksittäisiä äänteitä, intonaatiota sekä sana- ja lausepainoa, joka auttaa ääntämään sanat sujuvasti ja kielen puherytmissä. Tämä tuo sinulle varmuutta englannin puhumiseen ja kommunikointi helpottuu. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia sekä videoita. Opettajalle palautetaan viikoittain suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä, joista saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja ääntämisestä. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internetyhteyden, Mozilla Firefox - selaimen, kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.

Lähtötaso: A2–B2

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

English for Nursing – Englantia hoitoalalle – verkkokurssi

31252100 Kurssimaksu: 230,00 €

Aika: 02.09.2020 - 04.11.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 2.9.-4.11.

Sisältö: Hoitotyön tilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin, aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä, esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja. Tuotat paljon omaa puhetta ja harjoittelet kohteliasta ilmaisua asiakastilanteissa sekä oman toiminnan kuvaamista eri hoitotyön tilanteissa. Kurssilla käsitellään: potilaan vastaanotto, osastolla työskentely, hoitotoimenpiteistä kertominen, puhelin -ja vuorovaikutustilanteet, potilaan valmistelu leikkaukseen ja kotiuttaminen sekä kotihoito-ohjeet. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan suullinen tai myös kirjallisesti tehtävä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssi toteutetaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, Mozilla Firefox-selaimen, headsetin (kuulokkeet & mikrofoni) ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus lähetetään sähköpostitse verkko-oppimisympäristöön ennen kurssin alkamispäivää. Käyttäjätunnus on voimassa kahden viikon ajan kurssin päättymisestä itsenäistä kertaamista varten.

Lähtötaso: B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

English Oral Skills Group E

3125501E Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Edward Bonney, B.Ed.

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Group E:

Dates and times: August 17–20,

Mon–Thu 16:00–20:15

 

Groups C–E (upper intermediate level)

are intended for those who have had 6–10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day.

Starting level: B2

Material: provided by the teacher.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä D

Tämä kurssi on peruutettu

3125601D Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 10.08.2020 - 19.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.A. Kirsi Poptani

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Ryhmä D:

Aika: 10.–19.8. ma–to klo 16.30–19.45

Lähtötaso: B2

 

Ryhmät C - D: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Travel English – Matkailuenglantia

31257040 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 31.08.2020 - 11.09.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 31.8. – 11.9. ma-pe klo 16.30-19.00

Sisältö: Kurssi matkailijoille, lomailijoille tai matkailualalla työskenteleville, jotka haluavat harjoitella esim asiakaspalvelussa (lentokenttä, hotelli, ravintola) tarvittavia kohteliaita fraaseja, sekä tuoda varmuutta aktiivisempaan ilmaisuun. Teemme paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä, luemme monenlaisia tekstejä, sekä harjoittelemme erilaisia tilanteita rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä. 

Lähtötaso: A2/B1

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Englanti asiakaspalvelussa

31257070 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 20.08.2020 - 31.08.2020

Paikka: Dagmarinkatu 3 (Helsingfors Arbis)

Opettaja: B.A. Kirsi Poptani

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 20.–21.8. to-pe 24.–28.8. ma-pe ja ma 31.8.klo 10.00–12.30

Sisältö: Käymme läpi asiakaspalvelussa tarvittavia englannin kielen kohteliaita fraaseja. Opimme, kuinka pehmennämme viestin ja opiskelemme selkeää ja täsmällistä viestintää. Teemme paljon pari- ja ryhmätöitä ja harjoittelemme suullista ilmaisua. Luemme myös tekstejä ja teemme kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii sinulle, jos tarvitset englantia työssäsi ja varmuutta aktiivisempaan ilmaisuun.

Lähtötaso: B1-B2

 

 

Kurssin kalenteri:
To 20.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 21.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 24.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 25.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 26.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 27.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 28.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 31.08.2020 10.00-12.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

International English Language Testing System (Advanced IELTS for the academic exam): Bands 6.5 – 7.5

31258020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 31.08.2020 - 10.09.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: August 31–September 10, Mon–Thu 16:15–20:30

Objectives and content: Preparation course for students with an advanced level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficency is required. Practice will be given across all four communication skills–reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.   

Starting level: C1

Book: Complete IELTS Bands 6.5–7.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 9781107625082)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Cambridge Proficiency Certificate Course

31258050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 17.08.2020 - 27.08.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: August 17–27,

Mon–Thu 16:00–20:15

Objectives and content: This course prepares students for the Cambridge Proficiency examination in November/December, the highest level in the Cambridge series. It is the most demanding of the Cambridge exams (YKI 6 / EU C2), ’and is suitable for students who want further refine their language skills to a very high level. Because of its difficulty it is also accepted as proof of linguistic proficiency by most universities. Practice will be given across the four communication skills – reading, writing, speaking, listening, but there also will be extensive vocabulary work and grammatical revision. Students not wishing to sit the exam are also welcome if they have a high fluency in English and they want an intensive brush-up of their skills.

Starting level: C1

Book: Cambridge English Objective Proficiency

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

TOEFL course

31259010 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 02.02.2021 - 06.04.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: February 2–April 6, 2021

Tue 17:00–20:15

Objectives and content: TOEFL is a test of English as a foreign language for non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities. The test is accepted by many English-speaking academic and professional institutions. Practice will be given across all four communication skills - reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus who want to improve their skills in these areas are also welcome on the course.  

Starting level: B2/C1

Book: to be announced later

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot