bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Beginners´ English in English

Tämä kurssi on päättynyt

31251010 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 04.06.2018 - 21.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: Tiina Blom-Kröger

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

June 4–19, Mon–Thu 9:30 - 12:30 and June 20-21 Wed-Thu 9:30- 11:00

Starting level: Elementary, no previous studies needed.

Beginners English in English is a course that covers survival grammar and such everyday topics as telling about you and your family and home, free-time and jobs, shopping, travelling, asking directions, eating at restaurants, talking about past events and future plans. Written and oral revision in small groups or pairs.

The course is taught in English.

Book: New Headway Beginner, Students Book (Fourth edition)

ISBN: 978-0-19-477104-7 Oxford University Press

N.B. Textbooks are available in bookshops and must be purchased beforehand.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Continuation Course in English

Tämä kurssi on päättynyt

31251020 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 30.07.2018 - 16.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tiina Blom-Kröger

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

July 30–August 14, Mon–Thu 9:30–12:30 and August 15–16 Wed–Thu 9:30–11:00

Continuation course covers and revises basic grammar structures and suits students who already master the elementary level of English. This course takes the student from elementary to intermediate level (B1).

On this course students learn to give directions, describe countries, and use shopping phrases as well as talk about jobs, travelling and daily life.

Written and oral revision in small groups or pairs on August 17. The course is taught in English.

Book: New Headway Pre-Intermediate, Student’s book (Fourth Edition) IBN: 978-0-19-476966-2 Oxford University Press

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 1- Englannin alkeiskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

31251040 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 23.07.2018 - 09.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

23.7. - 9.8. ma – to 10.00 -12.30 

Lähtötaso: - / A1

Kurssi sopii englannin opintoja aloittaville, sekä niille, jotka haluavat kerrata kaiken alusta lähtien. Kuuntelu, toistaminen ja puheen aktiivinen tuottaminen rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä tuovat mukanaan itsevarmuutta ja intoa opiskeluun. Puheharjoitukset tehdään aina pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppimateriaalin keskustelut, tarinat, runot ja riimit ovat aitoa, nykyaikaista jokapäiväistä englantia. Aihepiireinä mm. matkustaminen ja lomailu, perhe-elämä, ruoka, harrastukset sekä sää. Kirjan CD:n avulla opiskelija pystyy itsenäisesti harjoittelemaan ääntämistä, opiskelemaan sanoja ja kuuntelemaan keskusteluja. 

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2014 Destinations 1.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 2 – Englannin alkeisjatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

31251042 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 13.08.2018 - 30.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

13. - 30.8. ma–to klo 10.00–12.30 

Lähtötaso: - / A1

Kurssi on jatkoa Destinations 1-kurssin käyneille, mutta sopii myös opiskelijoille, joilla on jo alkeet hallussa, tai jotka haluavat kerrata aikaisemmin oppimaansa. Pääpaino on edelleen puheen tuottaminen rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Puhumista ja lausumista harjoitellaan pareittain monien erilaisten harjoitusten avulla. Sanavarastoa laajennetaan tuttujen henkilöhahmojen ja teemojen parissa. Matkailuun ja perhe-elämään liittyvien aiheiden lisäksi teemoina ovat mm. työnhaku ja sairastuminen. Kirjan CD on edelleen apuna itsenäisissä ääntämis- ja kuunteluharjoituksissa.  

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2015 Destinations 2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 3 – Englannin jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

31251043 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 28.05.2018 - 14.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FM Tiina Blom-Kröger

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

28.5.–14.6. ma–to klo 12.45–15.15

Lähtötaso: A2

Kurssi sopii jatkokurssiksi englannin alkeiskursseille (A1-taso) tai kertauskurssiksi heille, jotka jo hallitsevat alkeet. Kurssilla kerrataan lauseen- ja kysymysten muodostamista, verbien aikamuodot ja muut keskeisimmät perusrakenteet. Monipuolinen, elävä ja innostava uusi oppimateriaali kannustaa ja rohkaisee opiskelijaa kuuntelemiseen ja itsenäiseen puheen tuottamiseen. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä rennossa ilmapiirissä. Kirjan CD:n avulla opiskelijalla on mahdollisuus kuunnella sanoja ja tekstejä sekä toistaa kuulemaansa, mikä harjoittaa ääntämistä ja edesauttaa kuullun ymmärtämistä.

Aihepiireinä ovat mm. matkailu, lomanvietto, juhlat, neuvot, ohjeet ja varoitukset sekä omista kokemuksista kertominen.

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2016. Destinations 3.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 4 – Englannin jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

31251044 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 30.07.2018 - 16.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tiina Blom-Kröger

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

30.7.–16.8. ma–to klo 12.45–15.15

Sopii jatkokurssiksi A2 tason suorittaneille sekä B1-tasolle siirtyville kertaajille. Keskeiset rakenteet, mm. aikamuodot, konditionaali, passiivi ja epäsuoraesitys sekä muita keskeisiä perusrakenteita kerrataan ja opetellaan. Monipuolinen, innostava, aikuisille suunnattu oppimateriaali kannustaa opiskelijaa kuuntelun harjoittamiseen ja itsenäiseen puheen tuottamiseen. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä rennosti keskustellen. Kirjan CD aitoine keskusteluineen harjoittaa kuullunymmärtämistä ja ääntämistä. Aihepiireinä arkielämän tilanteet sekä mm. loma-asunnon vuokraus, sää- ja ympäristö, hyvinvointi, palveluiden käyttäminen ja asioiden teettäminen. Harjoittelemme myös keskustelua jokapäiväisistä tekemisistä, harrastuksista ja tapahtumista.

Lähtötaso: A2

Kirja: Blom-Kröger ym. 2017. Destinations 4.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon – Englantia verkossa 1

Tämä kurssi on päättynyt

31252040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 22.05.2018 - 19.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 22.5.–19.6.

Sisältö: Harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä. Aiheet: artikkeleiden käyttö, ajan - ja paikan prepositiot, pronominit, kaikki aikamuodot, ehtoa ilmaisevat lauseet, passiivi ja sanajärjestys. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten
osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään opiskelijalle ennen kurssia ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostin opettajalle.

Lähtötaso: A2/B1

Ilmoittautuminen: 14.3. ke alkaen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon, jatkokurssi – Englantia verkossa 2

Tämä kurssi on päättynyt

31252050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 30.07.2018 - 27.08.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–27.8.

Sisältö: Syvennetään englannin kielioppitaitoja ja tehdään rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä. Aiheet: tulevaisuuden muodot, relatiivilauseet, kysymysten ja sanomisen raportointi, sidesanat lauseita yhdistämässä, substantiivit, verbit, pronominit, adverbit, paljoussanat ja lisäksi harjoitellaan sitä miten tekijä vaikuttaa verbin muotoon. Harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.

Lähtötaso: B1/B2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin keskustelu- ja kuuntelutaidot kuntoon

Tämä kurssi on peruutettu

31252060 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 23.05.2018 - 20.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

23.5.–20.6.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssilla harjoitellaan arkipäivään ja matkailuun liittyviä keskustelutilanteita sekä tehdään niihin liittyviä kuunteluharjoituksia. Kurssin aiheet: tervehdykset, esittelytilanteet, small talk, mielipiteen ilmaiseminen, puhelimessa asiointi, varausten tekeminen eri tilanteissa (mm. hotelli, ravintola, lentoliput), lentokentän tilanteet, ravintolassa tilaaminen, ostosten tekeminen, tien neuvominen ja kysyminen, lääkärissäkäynti. Kurssilla harjoitellaan viikottaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.

Huom. Tälle kurssille voit ilmoittautua jo 14.3. alkaen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän englantia verkossa

Tämä kurssi on päättynyt

31252070 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 07.08.2018 - 11.09.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 7.8.–11.9.
Sisältö: Harjoitellaan työelämän keskustelutilanteita ja tehdään aiheisiin liittyviä kuunteluharjoituksia. Käsiteltävät aiheet: yrityksen esittely, työpaikkahaastattelu, kokous- ja neuvottelutilanteet, asiakaspalvelua puhelimessa ja tiskillä, esitelmän / puheen pitäminen, small talkin käyttö asiakastilaisuuksissa. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.
Lähtötaso: B1

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Writing Business Emails in English – Työelämän sähköpostiviestintää englanniksi

Tämä kurssi on päättynyt

31252080 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 14.08.2018 - 11.09.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 14.8.–11.9.
Sisältö: Harjoitellaan englanninkielisten sähköpostien kirjoittamista ja kerrataan kielioppirakenteita. Kurssilla käsitellään sähköpostin rakennetta tervehdyksineen ja sähköposteissa käytettäviä sanontoja sekä perehdytään virallisen ja epävirallisen ilmaisun eroihin. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamiseen liittyviä rakenteita: artikkelit, prepositiot, kohteliaat kysymykset, sanajärjestys ja kohteliaampi epäsuora ilmaisu. Sähköpostien kirjoittamista harjoitellaan erilaisin työelämään liittyvin aihein: tietojen kysyminen, antaminen ja tarkistaminen, tapaamisesta sopiminen, palauteviestin kirjoittaminen ja siihen vastaaminen, pahoittelu, toimintaan kehottaminen ja omaan työhön liittyvä sähköposti. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.
Lähtötaso: A2
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

The English. A Portrait of a People

Tämä kurssi on peruutettu

31252090 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.09.2018 - 04.03.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Jaana Saari

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: September 3, 2018–March 4, 2019

On this online course we will read a book called ‘The English. A Portrait of a People’ in order to find out what kind of people the British are,and why. History shapes all people, and we begin by taking a brief look at the British history, which practically has an effect on all nations and peoples. The view of the English about themselves and foreigners, as well as the British customs and beliefs will also be revealed to us by this fascinating book. Our first online meeting, a webinar, will be on Monday, September 3, 2018 at 17.30 - 19.00. Detailed instructions will follow. The course fee includes an online vocabulary, almost 200 pages. Course book will be purchased by participants.

Starting level: B1/B2

Book: The English. A Portrait of a People. by Jeremy Paxman  and vocabulary for the participants

Introduction webpage and video

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Accelerated English

Tämä kurssi on peruutettu

31254010 Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 23.07.2018 - 27.07.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. David Booth

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 23–27, Mon–Fri 9:00–16:00
Objectives and content: This orally based and communicative method allows people to let go of their shyness and hesitation in English and mobilize their long-buried knowledge of English in a comfortable pleasant and creative environment, drawing on the teachers’ long experience as a suggestopedic and theatre trainer. Students invariably leave the course with both their language skills, and more importantly their self-confidence and pleasure in using the language, considerably improved. The course is intended for those students who are familiar with the basic structures and vocabulary of English (False beginners and students who are in the elementary level in English) but who have maybe forgotten part of their learning and wish to brush up their oral skills.

Starting level: -
Registration: Last enrollment date July 9th.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group A

Tämä kurssi on peruutettu

3125501A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 05.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

June 5–8, Thu–Fri 16:00–20:15

Starting level: A2/B1

Groups A - B (intermediate level) are intended for those who have studied English for c. 3 - 6 years at school. The aim of the course is to practice English in situational contexts (e.g. asking for directions, travelling, shopping, telephone, small talk), to enrich vocabulary, and to give more confidence and fluency in using oral skills in various situations. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group B

Tämä kurssi on peruutettu

3125501B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 11.06.2018 - 14.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 11–14, Mon–Thu 09:00–13:15

Starting level: A2/B1

Groups A - B (intermediate level) are intended for those who have studied English for c. 3 - 6 years at school. The aim of the course is to practice English in situational contexts (e.g. asking for directions, travelling, shopping, telephone, small talk), to enrich vocabulary, and to give more confidence and fluency in using oral skills in various situations. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group C

Tämä kurssi on päättynyt

3125501C Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 25.06.2018 - 28.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

June 25–28, Mon–Thu 16:00–20:15

Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group D

Tämä kurssi on päättynyt

3125501D Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 02.07.2018 - 05.07.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

July 2–5 Mon–Thu 16:00–20:15

Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group E

Tämä kurssi on päättynyt

3125501E Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 02.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

July 30–August 2, Mon–Thu 16:00–20:15

Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group F

Tämä kurssi on päättynyt

3125501F Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 20.08.2018 - 23.08.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

August 20–23, Mon–Thu 09:00–13:15
Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt Opettaja vaihtunut painetusta ohjelmasta

3125601A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 04.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FM Meri Karjalainen

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

4.–8.6. ma–pe klo 10.00–15.00

Lähtötaso: B1

Ryhmät A - B: Keskitason kurssin tavoitteena on aktivoida ruostuneita keskikoulun, peruskoulun tai lukion lyhyen englannin tietoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät suullisesti rohkene käyttää englantia. Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia (mm. artikkelien käyttö ja verbien aikamuodot), luetaan tekstejä, tehdään kuuntelutehtäviä ja aktivoidaan suullista kielitaitoa. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssin aihepiirit ja sanasto ovat lähinnä käytännön arkielämän tilanteita. Rohkaistu ilmaisemaan itseäsi englanniksi! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

3125601B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 23.07.2018 - 27.07.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tiina Tuori

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

23.–27.7. ma–pe klo 10.00–15.00

Lähtötaso: B1

Ryhmät A - D: Keskitason kurssin tavoitteena on aktivoida ruostuneita keskikoulun, peruskoulun tai lukion lyhyen englannin tietoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät suullisesti rohkene käyttää englantia. Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia (mm. artikkelien käyttö ja verbien aikamuodot), luetaan tekstejä, tehdään kuuntelutehtäviä ja aktivoidaan suullista kielitaitoa. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssin aihepiirit ja sanasto ovat lähinnä käytännön arkielämän tilanteita. Rohkaistu ilmaisemaan itseäsi englanniksi! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä C

Tämä kurssi on peruutettu

3125601C Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 30.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tiina Tuori

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

30.7–3.8. ma–pe klo 10.00–15.00 0

Lähtötaso: B2

Ryhmät C - D: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä D

Tämä kurssi on peruutettu

3125601D Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 13.08.2018 - 23.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Meri Karjalainen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

13.–23.8. ma–to klo 16.30–19.30 

Lähtötaso: B2

Ryhmät C - D: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English through Theatre, Theatre through English

Tämä kurssi on peruutettu

31257010 Kurssimaksu: 195,00 €

Aika: 30.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. David Booth

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 30–August 3 Mon–Fri 9:00–16:00

Objectives and content: The purpose of the course is to develop English language skills through the use of theatrical techniques. Practicing theatre in a foreign language improves language assimilation, especially in the areas of self-confidence, listening skills, pronunciation and linguistic creativity Practicing theatre in a foreign language improves performance in the target language, especially in the areas of self-confidence, listening skills, pronunciation and linguistic creativity. The group will work on contemporary English-language short plays, which will normally be performed – by those and only those in the group who agree – at the end of the course. No previous theatrical experience is necessary. The atmosphere of this course is comfortable and students invariably find the experience linguistically useful and personally rewarding. Each day will generally consist of ninety minutes of relaxation exercises, expression and improvisation, ninety minutes of reading and text analysis and discussion and three hours of rehearsal.

Starting level: B1

Registration: Last enrollment date July 9th.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Pop English – English Lyrics and Pop Culture

Tämä kurssi on peruutettu

31257030 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 20.09.2018 - 22.11.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: September 20–November 22 Thu 17:30–19:00

Starting level: B2/C1

Abba wrote their songs in English and the language still remains to some extent pop music’s "lingua franca" thanks to the influence of music from the United States, which became dominant in popular music. This influence, however, also led to the explosion of the British invasion of America and elsewhere with notable contributions from groups such as the Beatles and Queen to the development of pop music culture and later the new wave of British heavy metal. Learn English through their songs and that of famous icons such as Nobel Prize winner, Bob Dylan. During the course we will listen to the lyrics and music of some of the famous personalities and groups that have dominated the world of music in the last 60 years. We will discuss their music and also look at some of the issues raised in the songs they wrote. Participants on the course are also welcome to come along and introduce their own favourite groups and artists.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Academic Reading Skills, 2 op

Tämä kurssi on peruutettu

31257100 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 04.06.2018 - 07.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM, lehtori Tiina Saali

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

4.–7.6. ma–to klo 9.00–14.30

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen: osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, hallitsee akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää ja alansa erityissanastoa ja osaa tiivistäen esittää lukemiaan tekstejä.
Sisältö: Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.
Suoritustapa Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Osallistumisvelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

31257105 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 11.06.2018 - 14.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FT Satu Tuomainen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

11.–14.6. ma–to klo 9.00–14.30

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija käyttää rohkeasti englannin kieltä sekä opiskelun että työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy soveltamaan harjoittamiaan kieli- ja viestintätaitoja moninaisissa omaan alaansa liittyvissä yhteyksissä, erityisesti suullisissa kommunikointitilanteissa. Opiskelija kykenee käyttämään näitä taitoja opiskelussa sekä alan seuraamisessa ja ammatillisessa kehityksessä myös kansainvälisissä yhteyksissä.
Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tieteen ja työtehtävien viestintää englanniksi.
Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %.
Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Legal English 1

Tämä kurssi on peruutettu

31257110 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 09.07.2018 - 03.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LL.M. Victor Shekera

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 9–August 3 Mon, Wed & Fri 16:45–19:30

Objectives and content: The course covers a vast variety of legal topics in main jurisdictions in the world, using English terminology During the course you will practice legal Writing, Speaking, Listening and Reading Skills on following topics: the practice of law, company formation and management, capitalization, fundamental changes in a company, contracts formation, remedies and contract assignment and third-party rights. After the course you should be able to participate in legal meetings and discussions, express your opinions clearly as well as understand and produce legal reports and other texts.

Target group: people who are either practicing lawyers or students planning to use Legal English in their future legal career, including those are remotely connected to law or business world.

Starting level: B1

Course Book: International Legal English (ILEC), 2nd edition (!); Cambridge Professional English by Amy Krois-Linder and TransLegal.
N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Legal English 2

Tämä kurssi on peruutettu

31257120 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 06.08.2018 - 31.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LL.M. Victor Shekera

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 6–31 Mon, Wed & Fri 16:45–19:30

Objectives and content: The course works as a continuation for the Legal English 1 course and focuses on following topics: employment law, sales of goods, real property law, intellectual property, debtor-creditor, competition law, transnational commercial law. After the course you should be able to participate in legal meetings and discussions, express your opinions clearly as well as understand and produce legal reports and other texts.

Target group: people who are either practicing lawyers or students planning to use Legal English in their future legal career, including those are remotely connected to law or business world.

Starting level: B1
Course Book: International Legal English (ILEC), 2nd edition (!); Cambridge Professional English by Amy Krois-Linder and TransLegal.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

International English Language Testing System (Advanced IELTS for the academic exam): Bands 6.5 – 7.5

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

31258020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 27.08.2018 - 06.09.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 27–September 6, Mon–Thu 16:15–20:30

Objectives and content: Preparation course for students with an advanced level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficency is required. Practice will be given across all four communication skills–reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.    

Starting level: C1
Book: Complete IELTS Bands 6.5–7.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 9781107625082)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge First Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

31258030 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 04.06.2018 - 15.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 4–15, Mon–Fri 16:30–19:45

Objectives and content: This course prepares students for the Cambridge First Certificate exam (FCE), organized by the Finnish-British society in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course will consist of reading, writing, listening, speaking, and grammar exercises.

Starting level: B1/B2

Book: Gold First (ISBN:  9781447907145).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge Advanced Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

31258040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 06.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 6–17, Mon–Fri 16:30–19:45

Objectives and content: This is a complete, integrated course for students preparing for the Cambridge Advanced Certificate exam (CAE) in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course gives reading, writing, listening, speaking and grammar practice.

Starting level: B2/C1

Book: Gold Advanced (ISBN: 9781447907046).

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge Proficiency Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt Painetussa ohjelmassa virheellinen hinta

31258050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 20.08.2018 - 30.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 20–30, Mon–Thu 16:00–20:15

Objectives and content: This course prepares students for the Cambridge Proficiency examination in November/December, the highest level in the Cambridge series. It is the most demanding of the Cambridge exams (YKI 6 / EU C2), ’and is suitable for students who want further refine their language skills to a very high level. Because of its difficulty it is also accepted as proof of linguistic proficiency by most universities. Practice will be given across the four communication skills – reading, writing, speaking, listening, but there also will be extensive vocabulary work and grammatical revision. Students not wishing to sit the exam are also welcome if they have a high fluency in English and they want an intensive brush-up of their skills.

Starting level: C1

Book: Kenny. 2002. New Proficiency Passkey. Macmillan Education. (ISBN 978-0-333-97436-0)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

TOEFL course

31259010 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 05.02.2019 - 09.04.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.01.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: February 5–April 9, 2019 Tue 17:00–20:15

Objectives and content: TOEFL is a test of English as a foreign language for non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities. The test is accepted by many English-speaking academic and professional institutions. Practice will be given across all four communication skills - reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus who want to improve their skills in these areas are also welcome on the course.  

Starting level: B2/C1

Book: Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam: A Skills Based Communicative Approach by Susan Bates (ISBN 9780194326490)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot