Beginners´ English in English

Tämä kurssi on päättynyt

31251010 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.06.2019 - 20.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: Tiina Blom-Kröger

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

June 3–20, Mon–Thu 9:30 - 12:30 

Starting level: Elementary, no previous studies needed.

Beginners English in English is a course that covers survival grammar and such everyday topics as telling about you and your family and home, free-time and jobs, shopping, travelling, asking directions, eating at restaurants, talking about past events and future plans. Written and oral revision in small groups or pairs.

The course is taught in English.

Book: New Headway Beginner, Students Book (Fourth edition)

ISBN: 978-0-19-477104-7 Oxford University Press

N.B. Textbooks are available in bookshops and must be purchased beforehand.

Kurssin kalenteri:
Ma 03.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ti 04.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ke 05.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
To 06.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ma 10.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ti 11.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ke 12.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
To 13.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ma 17.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ti 18.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
Ke 19.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)
To 20.06.2019 9:30 - 12:30, Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Kurssin tiedot

Continuation Course in English

Tämä kurssi on päättynyt

31251020 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 15.07.2019 - 01.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tiina Blom-Kröger

Oppitunteja: 38

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

July 15–August 1, Mon–Thu 9:30–12:30

Continuation course covers and revises basic grammar structures and suits students who already master the elementary level of English. This course takes the student from elementary to intermediate level (B1).

On this course students learn to give directions, describe countries, and use shopping phrases as well as talk about jobs, travelling and daily life.

Written and oral revision in small groups or pairs on August 17. The course is taught in English.

Book: New Headway Pre-Intermediate, Student’s book (Fourth Edition) IBN: 978-0-19-476966-2 Oxford University Press

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 1- Englannin alkeiskurssi

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut painetusta ohjelmasta

31251040 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 22.07.2019 - 08.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

22.7. - 8.8. ma – to 16.00 -18.30 

Lähtötaso: - / A1

Kurssi sopii englannin opintoja aloittaville, sekä niille, jotka haluavat kerrata kaiken alusta lähtien. Kuuntelu, toistaminen ja puheen aktiivinen tuottaminen rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä tuovat mukanaan itsevarmuutta ja intoa opiskeluun. Puheharjoitukset tehdään aina pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppimateriaalin keskustelut, tarinat, runot ja riimit ovat aitoa, nykyaikaista jokapäiväistä englantia. Aihepiireinä mm. matkustaminen ja lomailu, perhe-elämä, ruoka, harrastukset sekä sää. Kirjan CD:n avulla opiskelija pystyy itsenäisesti harjoittelemaan ääntämistä, opiskelemaan sanoja ja kuuntelemaan keskusteluja. 

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2014 Destinations 1.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 2 – Englannin alkeisjatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut painetusta ohjelmasta

31251042 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 12.08.2019 - 29.08.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

12.–29.8. ma–to klo 16.00–18.30 

Lähtötaso: A1

Kurssi on jatkoa Dest 1-kurssin käyneille, mutta sopii sopii myös opiskelijoille, joilla on jo alkeet hallussa. Kieliopissa keskitytään ilmaisemaan mennyttä aikaa, joten kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata imperfektin käyttöä. Harjoittelemme säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien ja apuverbien käyttöä. Oppikirjan kappaleiden tarinat, keskustelut ja tehtävät kartuttavat sanavarastoa ja innostavat puhumaan. 

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2015 Destinations 2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 3 – Englannin jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

31251043 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.06.2019 - 20.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Tiina Blom-Kröger

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.–20.6. ma–to klo 13.00–15.15
Lähtötaso: A2

Kurssi sopii jatkokurssiksi englannin alkeiskursseille (A1-taso) tai kertauskurssiksi heille, jotka jo hallitsevat alkeet. Kurssilla kerrataan lauseen- ja kysymysten muodostamista, verbien aikamuodot ja muut keskeisimmät perusrakenteet. Monipuolinen, elävä ja innostava uusi oppimateriaali kannustaa ja rohkaisee opiskelijaa kuuntelemiseen ja itsenäiseen puheen tuottamiseen. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä rennossa ilmapiirissä. Kirjan CD:n avulla opiskelijalla on mahdollisuus kuunnella sanoja ja tekstejä sekä toistaa kuulemaansa, mikä harjoittaa ääntämistä ja edesauttaa kuullun ymmärtämistä.

Aihepiireinä ovat mm. matkailu, lomanvietto, juhlat, neuvot, ohjeet ja varoitukset sekä omista kokemuksista kertominen.

Kirja: Blom-Kröger, Ingall ym. 2016. Destinations 3.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Destinations 4 – Englannin jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

31251044 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 05.08.2019 - 22.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Tiina Blom-Kröger

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–22.8. ma–to klo 16.30-19.00

Sopii jatkokurssiksi A2 tason suorittaneille sekä B1-tasolle siirtyville kertaajille. Keskeiset rakenteet, mm. aikamuodot, konditionaali, passiivi ja epäsuoraesitys sekä muita keskeisiä perusrakenteita kerrataan ja opetellaan. Monipuolinen, innostava, aikuisille suunnattu oppimateriaali kannustaa opiskelijaa kuuntelun harjoittamiseen ja itsenäiseen puheen tuottamiseen. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä rennosti keskustellen. Kirjan CD aitoine keskusteluineen harjoittaa kuullunymmärtämistä ja ääntämistä. Aihepiireinä arkielämän tilanteet sekä mm. loma-asunnon vuokraus, sää- ja ympäristö, hyvinvointi, palveluiden käyttäminen ja asioiden teettäminen. Harjoittelemme myös keskustelua jokapäiväisistä tekemisistä, harrastuksista ja tapahtumista.

Lähtötaso: A2

Kirja: Blom-Kröger ym. 2017. Destinations 4.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin suullisen kielitaidon verkkokurssi luokanopettajille

Tämä kurssi on peruutettu

31252020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 08.05.2019 - 12.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Hanna Rantanen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.5.–12.6. 
Sisältö: Koulutuksessa kehität suullista kielitaitoa ja saat työkalun ääntämisen oppimiseen, jota voit hyödyntää opetuksessa sekä lisäät ammatillista pätevyyttä englannin kielen varhentamiseen alaluokilla. Käymme läpi englannin kielen ääntämismerkit, harjoitelemme yksittäisiä äänteitä, intonaatiota sekä sana- ja lausepainoa. Lisäksi tutustumme britti-, amerikan- ja australianenglannin eroihin. Opiskelija harjoittelee lausumaan erilaisia sanoja, lauseita ja loruja, joita voi hyödyntää myöhemmin omassa opetuksessaan. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia sekä videoita. Opettajalle palautetaan suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä, joista saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja ääntämisestä. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostin oppimisympäristön hallinnoijalle.
Lähtötaso: A2-B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon – Englantia verkossa 1

Tämä kurssi on päättynyt

31252040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 14.05.2019 - 11.06.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 14.5.–11.6.

Sisältö: Harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä. Aiheet: artikkeleiden käyttö, ajan - ja paikan prepositiot, pronominit, kaikki aikamuodot, ehtoa ilmaisevat lauseet, passiivi ja sanajärjestys. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä kirjallinen harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge) ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostiosoitteen opettajalle.
Lähtötaso: A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon, jatkokurssi – Englantia verkossa 2

Tämä kurssi on päättynyt

31252050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 30.07.2019 - 27.08.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–27.8.

Sisältö: Syvennetään englannin kielioppitaitoja ja tehdään rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä. Aiheet: tulevaisuuden muodot, relatiivilauseet, kysymysten ja sanomisen raportointi, sidesanat lauseita yhdistämässä, substantiivit, verbit, pronominit, adverbit, paljoussanat ja lisäksi harjoitellaan sitä miten tekijä vaikuttaa verbin muotoon. Harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.

Lähtötaso: B1/B2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin keskustelu- ja kuuntelutaidot kuntoon verkossa

Tämä kurssi on päättynyt

31252060 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 27.08.2019 - 24.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

27.8.–24.9.

Lähtötaso: A2/B1

Kurssilla harjoitellaan arkipäivään ja matkailuun liittyviä keskustelutilanteita sekä tehdään niihin liittyviä kuunteluharjoituksia ja tuotetaan omaa puhetta. Kurssin aiheet: tervehdykset, esittelytilanteet, small talk, mielipiteen ilmaiseminen, puhelimessa asiointi, varausten tekeminen eri tilanteissa (mm. hotelli, ravintola, lentoliput), lentokentän tilanteet, ravintolassa tilaaminen, ostosten tekeminen, tien neuvominen ja kysyminen, lääkärissäkäynti. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan viikoittain harjoitustehtävä, josta voit valita suullisen tai kirjallisen vaihtoehdon. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge),kuulokkeet mikrofonilla sekä perustaidot selaimen käytöstä ja kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostiosoitteen opettajalle. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän englannin suullisen kielitaidon kurssi verkossa

Tämä kurssi on päättynyt

31252070 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 06.08.2019 - 10.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.8.–10.9.
Sisältö: Kurssilla harjoittelet työelämän keskustelutilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin ja teet aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä kuulet esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja. Käsiteltävät aiheet: yrityksen esittely, työpaikkahaastattelu, kokous- ja neuvottelutilanteet, asiakaspalvelua puhelimessa ja tiskillä, esitelmän / puheen pitäminen, small talkin käyttö asiakastilaisuuksissa. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan viikoittain harjoitustehtävä, josta voit valita suullisen tai kirjallisen vaihtoehdon. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), kuulokkeet mikrofonilla sekä perustaidot selaimen käytöstä ja kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostin opettajalle. 

Lähtötaso: B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän sähköpostiviestintää englanniksi verkossa

Tämä kurssi on peruutettu

31252080 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 12.08.2019 - 09.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: M.A. Maarit Pönkänen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 12.8.–9.9.
Sisältö:Harjoitellaan englanninkielisten sähköpostien kirjoittamista ja kerrataan kielioppirakenteita. Kurssilla käsitellään sähköpostin rakennetta tervehdyksineen ja sähköposteissa käytettäviä sanontoja sekä perehdytään virallisen ja epävirallisen ilmaisun eroihin. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamiseen liittyviä rakenteita: artikkelit, prepositiot, kohteliaat kysymykset, sanajärjestys ja kohteliaampi epäsuora ilmaisu. Sähköpostien kirjoittamista harjoitellaan erilaisin työelämään liittyvin aihein: tietojen kysyminen, antaminen ja tarkistaminen, tapaamisesta sopiminen, palauteviestin kirjoittaminen ja siihen vastaaminen, pahoittelu, toimintaan kehottaminen ja omaan työhön liittyvä sähköposti. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Edge, Firefox) ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää.
Lähtötaso: A2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin ääntämiskurssi verkossa

Tämä kurssi on peruutettu

31252090 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.09.2019 - 29.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Hanna Rantanen

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 3.9.–29.10.
Sisältö: Kurssilla käydään läpi englannin kielen ääntämismerkit, harjoitellaan yksittäisiä äänteitä, intonaatiota sekä sana- ja lausepainoa. Kurssin aikana opiskelija harjoittelee lausumaan useita kymmeniä eri sanoja ja lauseita. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia sekä videoita. Opettajalle palautetaan suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä, joista saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja ääntämisestä. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), kuulokkeet mikrofonilla (esim. headset) äänitystehtäviä varten ja perustaidot tietokoneen käytöstä. Verkkoympäristön käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää ja tätä varten kesäyliopisto välittää opiskelijan sähköpostin oppimisympäristön hallinnoijalle.
Lähtötaso: A2–B1

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group A

Tämä kurssi on päättynyt

3125501A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 3–13, Mon–Thu 10:00–12:00
 

Starting level: A2/B1

Groups A - B (intermediate level) are intended for those who have studied English for c. 3 - 6 years at school. The aim of the course is to practice English in situational contexts (e.g. asking for directions, travelling, shopping, telephone, small talk), to enrich vocabulary, and to give more confidence and fluency in using oral skills in various situations. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group B

Tämä kurssi on päättynyt

3125501B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.07.2019 - 11.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 1–11, Mon–Thu 10:00–12:00

Starting level: A2/B1

Groups A - B (intermediate level) are intended for those who have studied English for c. 3 - 6 years at school. The aim of the course is to practice English in situational contexts (e.g. asking for directions, travelling, shopping, telephone, small talk), to enrich vocabulary, and to give more confidence and fluency in using oral skills in various situations. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group C

Tämä kurssi on päättynyt

3125501C Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 24.06.2019 - 27.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 24–27, Mon–Thu 16:00–20:15

Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group D

Tämä kurssi on päättynyt

3125501D Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.07.2019 - 04.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 1–4, Mon–Thu 16:00–20:15

Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group E

Tämä kurssi on päättynyt

3125501E Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 29.07.2019 - 01.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Tony Jones

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: July 29–August 1, Mon–Thu 16:00–20:15

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Oral Skills Group F

Tämä kurssi on peruutettu

3125501F Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 19.08.2019 - 22.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 19–22, Mon–Thu 16:00–20:15
Starting level: B2

Groups C - F (upper intermediate level) are intended for those who have had 6 - 10 years of English at school and want to increase their fluency through stimulating discussion and listening activities. The groups will focus on
theme-based discussion: certain topics of a perennial nature will be selected for discussion together with current affairs and hot issues of the day. Material will be provided by the teacher.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

3125601B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.06.2019 - 26.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tiina Tuori

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17.–26.6. ma–ke klo 10.00–14.15

Lähtötaso: B1

Ryhmät A - D: Keskitason kurssin tavoitteena on aktivoida ruostuneita keskikoulun, peruskoulun tai lukion lyhyen englannin tietoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät suullisesti rohkene käyttää englantia. Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia (mm. artikkelien käyttö ja verbien aikamuodot), luetaan tekstejä, tehdään kuuntelutehtäviä ja aktivoidaan suullista kielitaitoa. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssin aihepiirit ja sanasto ovat lähinnä käytännön arkielämän tilanteita. Rohkaistu ilmaisemaan itseäsi englanniksi! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Englannin kertauskurssit Ryhmä C

Tämä kurssi on peruutettu

3125601C Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.07.2019 - 05.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Tiina Tuori

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 1.–5.7. ma–pe klo 10.00–15.00

Lähtötaso: B2

Ryhmät C - D: Tämä ylemmän keskitason kurssi on tarkoitettu aktivoimaan ruostuneita pitkän tai keskipitkän (A- tai B-kieli) tai lukion lyhyen englannin tietoja. Tavoitteena on aktivoida kommunikointitaitoja puhe- ja kuuntelutehtävien avulla sekä kartuttaa sanavarastoa tekstejä lukemalla. Myös keskeistä kielioppia kerrataan, mutta keskittyen lähinnä haastavampien rakenteiden hienosäätöön. Kurssilla tehdään runsaasti jo vaativampia, suullisia harjoituksia. Työtapoina käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aktivoi kielitaitosi kuntoon! Ryhmiin voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Language, culture and communication (A survival guide)

Tämä kurssi on peruutettu

31257010 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 05.08.2019 - 09.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. Alistair Logan

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 5–9, Mon–Fri 16:30-19:00

An interactive, fun and practical guide to understanding some of the cultural differences between Finnish speakers and English speakers. The course gives students some practical knowledge, tools, and training on how to traverse the cultural mine field of communicating in English. Students should have a basic knowledge of English and an interest in how they communicate and how communication is received in different cultures. The material will be provided by the teacher.
Starting level: B1
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Contemporary Folk Traditions

31257020 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 21.11.2019 - 28.11.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Anthony Shaw

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.11.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: November 21 & 28 Thu 16:30–19:45

Content: England is a country like any other, proud of its own traditions and lore. Unlike those of its Celtic neighbours, they are less defining, less well known, but in the Brexit era are even more popular than ever. This course looks at four specific areas of the country, a little of their histories and a lot of their own folk dance traditions. The last part of each session will be a hands-on introduction to these dances and will be accessible to all able-bodied and disabled participants alike. The regions to be investigated are The Cotswolds, the area between Oxford and Bath; The Border regions of Shropshire and Wales; East Anglia near Norwich and Peterborough; and the North-West, especially around the old industrial towns in Lancashire like Bolton, Preston and Manchester.

Starting level: B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Travelling through the Pages – Places and writers in Britain

31257030 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 19.09.2019 - 14.11.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney & Anthony Shaw B.A.

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: Sept. 19–Nov. 7 Thu 17:00–19:30

During this course you will be taken on a grand literary tour of Britain where you will become intimately acquainted with the lives and works of authors such as William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Dylan Thomas, J.K. Rowling and other classical and modern authors. The course facilitators, Edward Bonney and Anthony Shaw, will take turns to introduce some of their favourite authors, explain the historical setting, the places and regions they lived in, and the times that influenced them. Students have the possibility to introduce their own favourite authors too.

Starting level: B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Stress-free Writing

Tämä kurssi on peruutettu

31257040 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 19.08.2019 - 29.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Marja-Liisa Ingall

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 19–29, Mon–Thu 10:00–12:30

Content: The aim is to practise writing skills without stress, have fun, and let your imagination flow. We practise spelling and sentence construction, and build vocabulary by reading various different texts.  We begin by writing slogans, headlines, messages, emails, rhymes, poems, or perhaps shopping lists. Longer pieces of writing can include travel blogs, family life, current affairs, or pets, for example. We also practise editing our own and each others’ texts. 
Starting level: B1

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Professional English

Tämä kurssi on päättynyt

31257055 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 10.06.2019 - 14.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Tomás Ó Toghdha

Oppitunteja: 25

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 10–14, Mon–Fri 9:00–13:15

Do you need to improve your English for your profession? Dressing formally may give a professional impression, but your English-language skills may present an entirely different picture. The main aim of these sessions is to provide appropriate language and structures to improve both written (emails, reports and letters) and spoken English skills (in meetings, presentations and negotiations) for dealing with English-speaking colleagues nationally and around the professional English globe. 

Material: supplied by teacher.

Starting level: B2

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Grammar in Context

Tämä kurssi on peruutettu

31257095 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 03.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: M.A. Tomás Ó Toghdha

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 3–7, Mon–Fri 9:00–13:15

Starting level: B2

Why dont native speakers use English correctly? (We aint got a clue, cos me and John were just thinking about that.) This course revises common elements of grammar focusing on how and why articles, prepositions, pronouns, verbs, etc. are used. Moreover, Grammar in Context considers any irregularities that occur in native English-speaker expression compared to those grammatical structures found in textbooks and taught in schools.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Academic Reading Skills, 2 op

Tämä kurssi on peruutettu

31257100 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 03.06.2019 - 06.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM, lehtori Tiina Saali

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

3.–6.6. ma–to klo 9.00–14.30

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen: osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, hallitsee akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää ja alansa erityissanastoa ja osaa tiivistäen esittää lukemiaan tekstejä.
Sisältö: Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.
Suoritustapa Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Osallistumisvelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

31257105 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 10.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FT Satu Tuomainen

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

10.–13.6. ma–to klo 9.00–14.30

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija käyttää rohkeasti englannin kieltä sekä opiskelun että työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy soveltamaan harjoittamiaan kieli- ja viestintätaitoja moninaisissa omaan alaansa liittyvissä yhteyksissä, erityisesti suullisissa kommunikointitilanteissa. Opiskelija kykenee käyttämään näitä taitoja opiskelussa sekä alan seuraamisessa ja ammatillisessa kehityksessä myös kansainvälisissä yhteyksissä.
Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tieteen ja työtehtävien viestintää englanniksi.
Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %.
Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Edellytykset tai edeltävä osaaminen (suositus): English Academic Reading Skills -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen English Academic and Professional Communication -opintojaksoa.

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Legal English 1

Tämä kurssi on päättynyt Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

31257110 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 08.08.2019 - 31.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: LL.M. Victor Shekera

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 8–31 Thu & Fri 17:00–19:30 and August 17 & 31 Sat, 9:00–16:00

Objectives and content: The course covers a vast variety of legal topics in main jurisdictions in the world, using English terminology During the course you will practice legal Writing, Speaking, Listening and Reading Skills on following topics: the practice of law, company formation and management, capitalization, fundamental changes in a company, contracts formation, remedies and contract assignment and third-party rights. After the course you should be able to participate in legal meetings and discussions, express your opinions clearly as well as understand and produce legal reports and other texts.

Target group: people who are either practicing lawyers or students planning to use Legal English in their future legal career, including those are remotely connected to law or business world.

Starting level: B1

Course Book: International Legal English (ILEC), 2nd edition (!); Cambridge Professional English by Amy Krois-Linder and TransLegal.
N.B. Students are advised to obtain the course book prior to the start of the course.

Kurssin kalenteri:
To 08.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 09.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 15.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 16.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
La 17.08.2019 9:00–16:00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 22.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 23.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 29.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 30.08.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 05.09.2019 9:00–16:00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Legal English 2

Tämä kurssi on peruutettu

31257120 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 05.09.2019 - 28.09.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: LL.M. Victor Shekera

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: September 5–28 Thu & Fri 17:00–19:30 and 
September 14 & 28 Sat, 9:00–16:00
 

Objectives and content: The course works as a continuation for the Legal English 1 course and focuses on following topics: employment law, sales of goods, real property law, intellectual property, debtor-creditor, competition law, transnational commercial law. After the course you should be able to participate in legal meetings and discussions, express your opinions clearly as well as understand and produce legal reports and other texts.

Target group: people who are either practicing lawyers or students planning to use Legal English in their future legal career, including those are remotely connected to law or business world.

Starting level: B1
Course Book: International Legal English (ILEC), 2nd edition (!); Cambridge Professional English by Amy Krois-Linder and TransLegal.

 

Kurssin kalenteri:
To 05.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 06.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 12.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 13.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
La 14.09.2019 9:00–16:00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 19.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 20.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 26.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 27.09.2019 17:00–19:30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
La 28.09.2019 9:00–16:00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Legal English 2 B

Tämä kurssi on peruutettu

31257120B Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 12.10.2019 - 14.12.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: LL.M. Victor Shekera

Ilmoittautuminen alkaa: 25.09.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.10.2019 12:00

Kurssin tiedot

Dates: October 12 & 26, November 9, 23 & 30 and December 14
Times: 10:00 - 15.30 

Objectives and content: The course works as a continuation for the Legal English 1 course and focuses on following topics: employment law, sales of goods, real property law, intellectual property, debtor-creditor, competition law, transnational commercial law. After the course you should be able to participate in legal meetings and discussions, express your opinions clearly as well as understand and produce legal reports and other texts.

Target group: people who are either practicing lawyers or students planning to use Legal English in their future legal career, including those are remotely connected to law or business world.

Starting level: B1
Course Book: International Legal English (ILEC), 2nd edition (!); Cambridge Professional English by Amy Krois-Linder and TransLegal.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

International English Language Testing System (Advanced IELTS for the academic exam): Bands 6.5 – 7.5

Tämä kurssi on päättynyt

31258020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 26.08.2019 - 05.09.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 26–September 5, Mon–Thu 16:15–20:30

Objectives and content: Preparation course for students with an advanced level of English who want to study at university or work at a government agency or professional body where this certificate of proficency is required. Practice will be given across all four communication skills–reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus wishing to practise their skills in these areas are also welcome on the course.    
Starting level: C1

Book: Complete IELTS Bands 6.5–7.5 Students Book with Answers with CD-ROM (ISBN 9781107625082)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge First Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt

31258030 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 03.06.2019 - 13.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 3–13, Mon–Thu 16:00–20:15

Objectives and content: This course prepares students for the Cambridge First Certificate exam (FCE), organized by the Finnish-British society in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course will consist of reading, writing, listening, speaking, and grammar exercises.

Starting level: B1/B2

Book: Gold First (ISBN:  9781447907145).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge Advanced Certificate Course

Tämä kurssi on peruutettu

31258040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 05.08.2019 - 15.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 5–15, Mon–Thu 16:00–20:15

Objectives and content: This is a complete, integrated course for students preparing for the Cambridge Advanced Certificate exam (CAE) in December. The Cambridge exam is accepted by over 15,000 employers and educational institutions in 130 countries. The course is also suitable for students with an intermediate level of English to brush up their English skills. The course gives reading, writing, listening, speaking and grammar practice.

Starting level: B2/C1

Book: Gold Advanced (ISBN: 9781447907046).

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Cambridge Proficiency Certificate Course

Tämä kurssi on päättynyt

31258050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 19.08.2019 - 29.08.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: B.A. Anthony Shaw

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: August 19–29, Mon–Thu 16:00–20:15

Objectives and content: This course prepares students for the Cambridge Proficiency examination in November/December, the highest level in the Cambridge series. It is the most demanding of the Cambridge exams (YKI 6 / EU C2), ’and is suitable for students who want further refine their language skills to a very high level. Because of its difficulty it is also accepted as proof of linguistic proficiency by most universities. Practice will be given across the four communication skills – reading, writing, speaking, listening, but there also will be extensive vocabulary work and grammatical revision. Students not wishing to sit the exam are also welcome if they have a high fluency in English and they want an intensive brush-up of their skills.

Starting level: C1

Book: Kenny. 2002. New Proficiency Passkey. Macmillan Education. (ISBN 978-0-333-97436-0)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

TOEFL course

31259010 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 04.02.2020 - 07.04.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: B.Ed. (hons.) Edward Bonney

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: February 4–April 7, 2020 Tue 17:00–20:15

Objectives and content: TOEFL is a test of English as a foreign language for non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities. The test is accepted by many English-speaking academic and professional institutions. Practice will be given across all four communication skills - reading, writing, speaking and listening.  Students with no exam focus who want to improve their skills in these areas are also welcome on the course.  

Starting level: B2/C1

Book: Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam: A Skills Based Communicative Approach by Susan Bates (ISBN 9780194326490)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot