Espanjan alkeiskurssi 1 ryhmä J, 3 op

3145101J Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 28.01.2020 - 19.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Juan Ràfols

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 28.1.–17.3.2020 ti ja to klo 17.30–20.00
Loppukoe 19.3.2020 to klo 17.30–19.00
Huom. ei opetusta viikolla 8
Uusinta 27.4.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Lähtötaso: -

Sisältö: Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä asioimaan ravintolassa; kielioppiasioista mm. olla-verbit, indikatiivin preesens.

Kirjat: Mäkinen-Riiho-Torvinen, Qué tal? 1 (teksti- ja harjoituskirjat, kpl 1–8)

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).  Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa tunneilla sekä hyväksyttyä loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Espanjan alkeiskurssi 2 ryhmä F, 3 op

3145102F Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 03.02.2020 - 25.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Licenciada Marta Navarro

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
3.2.–23.3.2020 ma ja ke klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe 25.3.2020 ke klo 17.00–18.30
Uusinta 25.5.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Lähtötaso: A1

Sisältö: Kerrataan alkeiskurssin 1 taitoja, perehdytään mm. menneen ajan aikamuotoihin. Lisäksi kehitetään valmiuksia selviytyä espanjan kielellä arkipäivän puhetilanteissa, aiheina mm. matkustaminen, asuminen, pukeutuminen ja päivittäinen rutiini.

Kirja: Español uno (painos 2012), kpl 9–
(Huomaathan, että kirja on eri kuin muissa alkeiskurssi 2 -ryhmissä).

Opetuskieli: Tässä ryhmässä pääosin espanja

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa tunneilla sekä hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Espanjan alkeiskurssi 2 ryhmä G, 3 op

3145102G Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 24.03.2020 - 14.05.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Juan Ràfols

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.3.–12.5.2020 ti ja to klo 17.30–20.00
Huom. ei opetusta 7.4. eikä 30.4.
Loppukoe 14.5.2020 to klo 17.00–18.30
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)
Uusinta 8.6.2020 ma klo 17.00–18.30
Uusinnan paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Lähtötaso: A1

Sisältö: Kerrataan alkeiskurssin 1 taitoja, perehdytään mm. menneen ajan aikamuotoihin. Lisäksi kehitetään valmiuksia selviytyä espanjan kielellä arkipäivän puhetilanteissa, aiheina mm. matkustaminen, asuminen, pukeutuminen ja päivittäinen rutiini.

Kirjat: Mäkinen–Riiho–Torvinen, ¿Qué tal? 1 (teksti- ja harjoituskirjat, kpl 9–17

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa tunneilla sekä hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Espanjan jatkokurssi 2 ryhmä C, 3 op

3145202C Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 10.03.2020 - 28.04.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Tuomas Jantunen

Oppitunteja: 41

Ilmoittautuminen alkaa: 07.01.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.3.–23.4.2020 ti ja to klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta 9.4. 
Loppukoe 28.4.2020 ti klo 10.00–11.30
Uusinta 25.5.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö: Täydennetään kieliopin tuntemusta (mm. subjunktiivin menneen ajan muodot), monipuolistetaan sanavarastoa ja kehitetään puhevalmiutta.

Lähtötaso: A1/A2. Osallistuminen edellyttää jatkokurssin 1 tai muutoin hankittuja vastaavia perustaitoja espanjan kielessä. 

Kirja: Mäkinen–Riiho–Torvinen, ¿Qué tal? 2 (teksti- ja harjoituskirjat, kpl 9–17)

ESPANJAN JATKOKURSSIT

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja. Kurssit ovat intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa espanjan jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa sekä hyväksyttyä loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Espanjaa verkossa: Buenas Migas en la red 2

31459001 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 01.03.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Juan Ràfols

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.3.–31.5.2020 
Lähitapaamismahdollisuus :
2.3.2020 ja 11.5.2020  ma klo 15.00–16.30
Lähitapaamispaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Sisältö: Opiskellaan espanjan perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto Moodle-oppimisympäristössä keskittyen arjen ja matkailun viestintätilanteisiin, aiheina mm. matkustaminen, asuminen, pukeutuminen ja päivittäinen rutiini. Verkossa käydään läpi perussanastoa ja kielioppia erityisesti verbioppia painottaen (mm. menneen ajan aikamuodot), pyrkien käytännölliseen ja kommunikatiiviseen kielitaitoon. Kielioppitehtävien lisäksi tehdään kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia sekä harjoitellaan keskustelua mm. äänitystehtävien avulla. Monipuolisten tehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Lähitapaamiset ovat suositeltavia, sillä niissä keskitytään hankaliksi koettuihin asioihin. 

Laitevaatimukset: Tarvitset tietokoneen, Internet-yhteyden ja selaimen sekä kaiuttimet. Tarvitset myös älypuhelimen ja äänittämiseen sopivan sovelluksen. Sinun tulee hallita tietokoneen peruskäyttötaidot.

Kohderyhmä: Sopii ripeäksi omatoimiseksi alkeiskurssiksi Buenas Migas en la red 1 -kurssin suorittaneille tai vastaavat taidot hankkineille, jotka haluavat opiskella omaan tahtiinsa kurssiajan puitteissa.

Lähtötaso:

Kirja: Buenas Migas 2. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot