Nykyheprean intensiivinen peruskurssi

32351010 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 01.09.2021 - 30.09.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 13.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.–3.9. ke–pe klo 16.00–18.00 ja 6.–30.9. ma–to klo 16.30–18.00

Sisältö: Nykyheprea on luoteisseemiläinen kieli, jolla on pitkät juuret Raamatun hepreassa, ja joka on saanut vaikutteita Euroopan nykykielistä. Nykyheprea on Israelin valtion virallinen kieli ja sitä myös käytetään joissakin juutalaisyhteisöissä Israelin ulkopuolella. Elävänä kielenä nykyheprealla on rikas ja elinvoimainen kirjallisuus ja se on Israelissa käytössä kaikilla tieteen ja taiteen aloilla. Opiskelijat tutustuvat nykyhepreassa käytettävään aakkostoon sekä kielen äänneopin, muoto-opin, lauseopin ja sanavaraston perusseikkoihin.

Lähtötaso:

Materiaali: Opettajan materiaali

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi

32352010 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 01.09.2021 - 30.09.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 13.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.–3.9. ke–pe klo 18.00–20.00 ja 6.–30.9- ma–to klo 18.00–19.30

Sisältö: Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi perehdyttää opiskelijat syvällisemmin kielen äänneoppiin, muoto-oppiin, lauseoppiin ja sanavarastoon. Teemme harjoituksia ja verryttelemme alkeiskurssin sanastoa ja rakenteita. Jatkokurssi lisää tietoutta kielestä ja sen historiasta. Kurssin käytyään opiskelija voi jotakuinkin pärjätä arkipäivän tilanteissa heprean kielellä.

Lähtötaso: Vähintään nykyheprean intensiivisen peruskurssin taidot tai muualta hankitut vastaavat taidot. Huom. Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen jatkokurssille.

Materiaali: Opettajan materiaali

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Nykyheprean verryttelykurssi

32354010 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 03.09.2021 - 01.10.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 13.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.9.–1.10. pe klo 16.30–18.00 ja 18.15–19.45

Tavoite ja sisältö: Nykyheprean verryttelykurssilla on kaksi päätarkoitusta: toisaalta parantaa opiskelijan kielentuntemusta laajentamalla hänen sanavarastoaan ja keskusteluvalmiuttaan, ja toisaalta antaa opiskelijalle yleistietoa israelilaisesta sanomalehtikielestä. Kurssin 20 tunnin aikana opiskelijat tutustuvat monia aiheita käsitteleviin hepreankielisiin lehtiartikkeleihin. Kurssin puitteissa luetaan tekstit ja keskustellaan niissä esiintyvistä asioista ja niiden sanavarastosta. Samalla tehdään sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia artikkeleissa esiintyvistä kieliopillisista rakenteista ja sanavarastosta.

Lähtötaso: Vähintään Helsingin seudun kesäyliopiston nykyheprean perus- ja jatkokurssin suorittaminen loppuun tai vastaavat taidot. Huom! Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen verryttelykurssille.

Materiaali: Opettajan jakama materiaali

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot