Nykyheprean intensiivinen peruskurssi

Tämä kurssi on päättynyt

32351010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 13.05.2019 - 13.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.5.–23.5. ma–to klo 16.30–18.00, 27.5.–29.5. ma–ke klo 16.00–18.00 ja 3.–13.6. ma–to klo 16.30–18.00

Sisältö: Nykyheprea on luoteisseemiläinen kieli, jolla on pitkät juuret Raamatun hepreassa, ja joka on saanut vaikutteita Euroopan nykykielistä. Nykyheprea on Israelin valtion virallinen kieli ja sitä myös käytetään joissakin juutalaisyhteisöissä Israelin ulkopuolella. Elävänä kielenä nykyheprealla on rikas ja elinvoimainen kirjallisuus ja se on Israelissa käytössä kaikilla tieteen ja taiteen aloilla. Opiskelijat tutustuvat nykyhepreassa käytettävään aakkostoon sekä kielen äänneopin, muoto-opin, lauseopin ja sanavaraston perusseikkoihin.

Lähtötaso:

Materiaali: Opettajan jakama materiaali

Asiasanat: juutalaisuus, aramea, raamattu, testamentti, kipa, toora, Tel Aviv, Jerusalem, kosher, hummus, Daavidin tähti, israelilainen
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Heprean intensiivinen peruskurssi

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

32351010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 11.05.2020 - 03.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 11.5.–3.6. ma–ke klo 17.00–19.30
sekä 28.5. to klo 17.00–19.30
Huom. 11.5. ma 17.00–20.15

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla aloitamme heprean aakkosista ja yksinkertaisten sanojen kirjoittamisesta. Opettelemme perusverbejä nykyaikamuodossa. Samalla tuotamme ja ymmärrämme yksinkertaista puhetta, joka kattaa tavalliset tilanteet kuten itsensä esittelemisen, kaupassakäynnin, puhelimessa puhumisen. Etenemme kurssin aikana kieliopissa monimutkaisempiin lauserakenteisiin ja perusverbiluokitukseen. Sanavarastomme laajenee juhlapyhiin ja joihinkin ajankohtaisiin aiheisiin.

Lähtötaso:

Materiaali: Materiaali: Lyytikäinen & Gamzu, Opi hepreaa! sekä opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

32352010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 13.05.2019 - 13.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.5.–23.5. ma–to klo 18.00–19.30, 27.5.–29.5. ma–ke klo 18.00–20.00 ja 3.–13.6. ma–to klo 18.00–19.30

Sisältö: Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi perehdyttää opiskelijat syvällisemmin kielen äänneoppiin, muoto-oppiin, lauseoppiin ja sanavarastoon. Teemme harjoituksia ja verryttelemme alkeiskurssin sanastoa ja rakenteita. Jatkokurssi lisää tietoutta kielestä ja sen historiasta. Kurssin käytyään opiskelija voi jotakuinkin pärjätä arkipäivän tilanteissa heprean kielellä.

Lähtötaso: Vähintään nykyheprean intensiivisen peruskurssin tiedot tai muualta hankitut vastaavat tiedot. Huom. Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen jatkokurssille.

Materiaali: Opettajan jakama materiaali

Asiasanat: juutalaisuus, aramea, raamattu, testamentti, kipa, toora, Tel Aviv, Jerusalem, kosher, hummus, Daavidin tähti, israelilainen
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Heprean intensiivinen jatkokurssi

32352010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 08.06.2020 - 01.07.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Oppitunteja: 40

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–11.6. ma–to klo 17.00–19.30 sekä 15.6.–1.7. ma–ke klo 17.00–19.30
Huom. 8.6. ma klo 17.00–20.15

Sisältö: Opettelemme käyttämään monikkoa, johon yhdistämme adjektiivin käytön. Käytämme eri ryhmien verbejä myös menneessä aikamuodossa. Sanavarastomme riittää myös uutisten katselemiseen ja monimutkaisemman kielen tuottamiseen. Luemme myös kertovia tekstejä ja tuotamme omaa tekstiä.

Lähtötaso: -, edeltävinä opintoina kesäyliopiston Heprean intensiivinen alkeiskurssi tai vastaavat taidot

Materiaali: Materiaali: Lyytikäinen & Gamzu, Opi hepreaa! sekä opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Heprean keskustelukurssi

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

32353011 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 15.05.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.05.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:  15.5.–12.6. pe klo 16.30–19.45
 

Sisältö: Tämän kurssin tarkoituksena on laajentaa opiskelijan kuullun ymmärtämistä sekä kykyä tuottaa puhetta. Keskustelemme aluksi perusaiheista kuten perhe, työ ja koti ja etenemme sitten ajankohtaisiin aiheisiin, jotka liittyvät hepreankieleen ja juutalaiseen kulttuuriin.  Kurssin aikana tutustumme myös joihinkin ajankohtaisiin israelilaisiin kirjoihin ja elokuviin. Kurssi etenee ryhmän tarpeiden mukaan, jolloin eri tasoiset keskustelijat voivat olla mukana ryhmässä. 

Lähtötaso: -, edeltävinä opintoina kesäyliopiston Heprean intensiivinen jatkokurssi tai vastaavat taidot

Materiaali: Opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Nykyheprean verryttelykurssi

Tämä kurssi on päättynyt

32354010 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 17.05.2019 - 14.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: PhD Rami Saari

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 17.5.–14.6. pe klo 16.30–18.00 ja 18.15–19.45

Tavoite ja sisältö: Vuoden 2019 nykyheprean verryttelykurssilla on kaksi päätarkoitusta: toisaalta parantaa opiskelijan kielentuntemusta laajentamalla hänen sanavarastoaan ja keskusteluvalmiuttaan, ja toisaalta antaa opiskelijalle yleistietoa israelilaisesta laulumaailmasta. Kurssin 20 tunnin aikana opiskelijat tutustuvat hepreankielisiin israelilaisiin lauluihin. Kurssin puitteissa luetaan laulujen tekstit ja keskustellaan niissä esiintyvistä asioista ja niiden sanavarastosta. Samalla tehdään sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia lauluissa esiintyvistä kieliopillisista rakenteista ja sanavarastosta.

Lähtötaso: Vähintään Helsingin seudun kesäyliopiston nykyheprean alkeis- ja jatkokurssin suorittaminen loppuun tai vastaavat tiedot. Huom! Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen verryttelykurssille.

Materiaali: Opettajan jakama materiaali

Asiasanat: juutalaisuus, aramea, raamattu, testamentti, kipa, toora, Tel Aviv, Jerusalem, kosher, hummus, Daavidin tähti, israelilainen
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot