Heprean intensiivinen peruskurssi

Tämä kurssi on peruutettu

32351010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 11.05.2020 - 03.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 11.5.–3.6. ma–ke klo 17.00–19.30
sekä 28.5. to klo 17.00–19.30
Huom. 11.5. ma 17.00–20.15

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla aloitamme heprean aakkosista ja yksinkertaisten sanojen kirjoittamisesta. Opettelemme perusverbejä nykyaikamuodossa. Samalla tuotamme ja ymmärrämme yksinkertaista puhetta, joka kattaa tavalliset tilanteet kuten itsensä esittelemisen, kaupassakäynnin, puhelimessa puhumisen. Etenemme kurssin aikana kieliopissa monimutkaisempiin lauserakenteisiin ja perusverbiluokitukseen. Sanavarastomme laajenee juhlapyhiin ja joihinkin ajankohtaisiin aiheisiin.

Lähtötaso:

Materiaali: Materiaali: Lyytikäinen & Gamzu, Opi hepreaa! sekä opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Heprean intensiivinen jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

32352010 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 08.06.2020 - 01.07.2020

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.–11.6. ma–to klo 17.00–19.30 sekä 15.6.–1.7. ma–ke klo 17.00–19.30
Huom. 8.6. ma klo 17.00–20.15

Sisältö: Opettelemme käyttämään monikkoa, johon yhdistämme adjektiivin käytön. Käytämme eri ryhmien verbejä myös menneessä aikamuodossa. Sanavarastomme riittää myös uutisten katselemiseen ja monimutkaisemman kielen tuottamiseen. Luemme myös kertovia tekstejä ja tuotamme omaa tekstiä.

Lähtötaso: -, edeltävinä opintoina kesäyliopiston Heprean intensiivinen alkeiskurssi tai vastaavat taidot

Materiaali: Materiaali: Lyytikäinen & Gamzu, Opi hepreaa! sekä opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Heprean keskustelukurssi

Tämä kurssi on peruutettu

32353011 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 15.05.2020 - 12.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:  15.5.–12.6. pe klo 16.30–19.45
 

Sisältö: Tämän kurssin tarkoituksena on laajentaa opiskelijan kuullun ymmärtämistä sekä kykyä tuottaa puhetta. Keskustelemme aluksi perusaiheista kuten perhe, työ ja koti ja etenemme sitten ajankohtaisiin aiheisiin, jotka liittyvät hepreankieleen ja juutalaiseen kulttuuriin.  Kurssin aikana tutustumme myös joihinkin ajankohtaisiin israelilaisiin kirjoihin ja elokuviin. Kurssi etenee ryhmän tarpeiden mukaan, jolloin eri tasoiset keskustelijat voivat olla mukana ryhmässä. 

Lähtötaso: -, edeltävinä opintoina kesäyliopiston Heprean intensiivinen jatkokurssi tai vastaavat taidot

Materiaali: Opettajan oma aineisto

 
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot