bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Italian alkeiskurssi 1, ryhmä D, 3 op

Syksy 2019

3310101D Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 28.08.2019 - 21.10.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
28.8.–14.10. ma ja ke klo 17.00–19.30 ja 17.10. to klo 17.00–20.30
Huom. ei opetusta viikolla 41
Loppukoe 21.10. ti klo 17.00–18.30
Uusinta 13.1.2020 ma klo 17.00–18.30 

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan italian kielen perusteisiin sekä kehitetään valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla käydään läpi kielitaidon eri osa-alueet. 

Lähtötaso: 
-

Kirja: 
Bella vista 1, kpl 0–8

ALKEISKURSSIT:
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa italian alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian alkeiskurssi 1, ryhmä E, 3 op

Talvi 2020

3310101E Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 08.01.2020 - 16.03.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
8.1.–9.3.2020 ma ja ke klo 18.45–20.45 sekä 11.3. ke klo 18.45–21.00
Huom. Ei opetusta viikolla 8
Loppukoe 16.3.2020 ma klo 18.45–20.15
Uusinta 18.5.2020 ma klo 17.00–18.30 

 

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan italian kielen perusteisiin sekä kehitetään valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla käydään läpi kielitaidon eri osa-alueet. 

Lähtötaso:
-

Kirja: 
Bella vista 1, kpl 0–8

ALKEISKURSSIT:
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa italian alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian alkeiskurssi 2, ryhmä C, 3 op

Syksy 2019

3310102C Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 23.10.2019 - 09.12.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
23.10.–2.12. ma ja ke klo 17.00–19.45 
Loppukoe 9.12. ma klo 17.00–18.30
Uusinta 13.1.2020 ma klo 17.00–18.30 

 

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla perehdytään peruskielioppiin, kuten perfektiin, prepositioihin ja artikkeleihin ja painottomiin pronomineihin sekä kehitetään valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa.

Lähtötaso: 
A1

Kirja: 
Bella vista 1, kpl 9–14

ALKEISKURSSIT
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa italian alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

Talvi 2020

3310201B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 07.01.2020 - 25.02.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
7.1.–13.2.2020 ti ja to klo 17.15–20.00 
Loppukoe 25.2.2020 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 18.5.2020 ma klo 17.00–18.30 

 

Sisältö ja tavoite:
Täydennämme italian peruskielioppia ja laajennamme sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään vaivattomammin, lukemaan ja kirjoittamaan sujuvammin sekä käyttämään monipuolisemmin eri aikamuotoja. Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä.

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: 
Bella vista 2, kpl 1–6

JATKOKURSSIT
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa italian jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 2, ryhmä A, 3 op

3310202A Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 19.08.2019 - 05.09.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Sari Meurman

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
19.8.–3.9. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 5.9. to klo 16.30–18.00
Uusinta 30.9. ma klo 17.00–18.30 

 

Sisältö ja tavoite:
Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. 

Lähtötaso: 
A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia

Kirja:
Bella vista 2, kpl 7–12

JATKOKURSSIT:
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa italian jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Kevät 2020

3310202B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 03.03.2020 - 14.04.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
3.3.–9.4.2020 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 14.4.2020 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 18.5.2020 ma klo 17.00–18.30 

 

Sisältö ja tavoite:
Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. 

Lähtötaso: 
A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia.

Kirja: 
Bella vista 2, kpl 7–12

JATKOKURSSIT:
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus: 
Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen italian jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 vastaa italian jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 3

Syksy 2019

3310203A Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 11.09.2019 - 04.12.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
11.9.–4.12. ke klo 17.00–18.30
Huom. ei opetusta viikolla 41 
Loppukoe viimeisellä kerralla

Sisältö ja tavoite:
Sopii hyvin niille, jotka ovat lukeneet esimerkiksi Bella Vista 2 -kirjan. Kertaamme mm. yhdistetyt pronominit, konditionaalin ja konjunktiivin preesensin sekä opiskelemme uutena konjunktiivin perfektin ja passiivin. Puhe on tärkeässä osassa. Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin. 

Lähtötaso:
A2
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian jatkokurssi 4

Kevät 2020

3310203B Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 08.01.2020 - 01.04.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
8.1.–1.4.2020 ke klo 17.00–18.30
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe viimeisellä kerralla

Sisältö ja tavoite:
Sukellamme yhä syvemmälle konjunktiivin maailmaan, käsittelemme konjunktiivin imperfektin ja puhumme konjunktiivin aikamuotojen yhteensopivuudesta. Uutuutena myös ”kaukainen mennyt” eli passato remoto. Pyrimme puhumaan mahdollisimman paljon. Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Lähtötaso:
A2
 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian kielioppikurssi 1, 2 op

Syksy 2019

33106200 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 02.09.2019 - 17.12.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: Giuseppe Feroldi

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
2.9.–17.12. ma klo 17.00–18.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Huom. Ei opetusta ma 21.10. 
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin
Uusinta ma 13.1.2020 klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Lähtötaso:
A2, edeltävinä opintoina alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2, tai vastaavat tiedot 

Kirja:
Ciro Imperato, Italian kielioppi ja opettajan 
laatima harjoitusmateriaali

ITALIAN KIELIOPPIKURSSIT 1 JA 2:
Kielioppikursseilla 1 ja 2 käydään systemaattisesti läpi koko italian normatiivinen kielioppi. Kielioppikurssilla 1 käsitellään mm. artikkelien valintaa, substantiivien ja adjektiivien taivutusta, pronomineja ja prepositioita. Kielioppikurssilla 2 keskitytään verbimuotoihin ja lauseoppiin. Kurssit soveltuvat kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2 käyneille tai vastaavat tiedot hankkineille, jotka ovat jo jonkin verran aktiivisesti käyttäneet italian kieltä ja haluavat tehdä yhteenvedon kielen rakenteista. Soveltuvat tasoltaan myös niille, jotka ovat suorittaneet lukion italian kurssit.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Italian kielioppikurssi 1 ja 2 vastaavat yhdessä kielikeskuksen kurssia Cicerone – italian kielioppikurssi (4 op, Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Italian kielioppikurssi 2, 2 op

Kevät 2020

33106250 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 20.01.2020 - 04.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Giuseppe Feroldi

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
20.1.–1.5.2020 maklo 17.00–18.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Huom. Ei opetusta ma 13.4.
Opetuspaikka 
Uusinta ma 25.5.2020 klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka 

Lähtötaso:
A2, edeltävinä opintoina alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2, tai vastaavat tiedot 

Kirja:
Ciro Imperato, Italian kielioppi ja opettajan 
laatima harjoitusmateriaali

ITALIAN KIELIOPPIKURSSIT 1 JA 2:
Kielioppikursseilla 1 ja 2 käydään systemaattisesti läpi koko italian normatiivinen kielioppi. Kielioppikurssilla 1 käsitellään mm. artikkelien valintaa, substantiivien ja adjektiivien taivutusta, pronomineja ja prepositioita. Kielioppikurssilla 2 keskitytään verbimuotoihin ja lauseoppiin. Kurssit soveltuvat kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2 käyneille tai vastaavat tiedot hankkineille, jotka ovat jo jonkin verran aktiivisesti käyttäneet italian kieltä ja haluavat tehdä yhteenvedon kielen rakenteista. Soveltuvat tasoltaan myös niille, jotka ovat suorittaneet lukion italian kurssit.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Italian kielioppikurssi 1 ja 2 vastaavat yhdessä kielikeskuksen kurssia Cicerone – italian kielioppikurssi (4 op, Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

L´Italiano attraverso l´opera lirica

33107050 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 27.08.2019 - 05.09.2019

Paikka: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Opettaja: Antonella Perna M.A.

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
27.8.–5.9. ti–to klo 16.30–19.00

Sisältö ja tavoite:
L’opera lirica ha dominato il mondo della musica e del teatro in Italia per molti secoli. Durante questo corso analizzeremo nel dettaglio un’opera scelta concentrandoci sull’analisi del testo, sulla storia e sui personaggi. Il corso è anche un’occasione per studiare la lingua e ripassare la grammatica in modo divertente. L’insegnante è madrelingua, ma comprende il finlandese.

Ooppera on hallinnut Italian kielistä musiikkia ja teatteria vuosikausien ajan. Tällä kurssilla analysoimme yhden tunnetun italialaisen oopperan; sen aikaa ja tarinaa, henkilöitä ja musiikkia. Kurssi on myös mielenkiintoinen vaihtoehto kielen opettelulle ja kielitaitojen päivittämiselle. Opettaja on syntyperäinen italialainen ja opetuskielenä on italia, mutta opettaja ymmärtää myös suomea.

Lähtötaso:
A2/B1

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot