Orientaatio japanin kieleen, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

33350011 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 20.03.2020 - 27.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: pe 20.3., pe 3.4. ja ma 27.4. klo 16.00–17.30

Tentti: tietokoneella suoritettava kotitentti. Tentti on suoritettavissa välillä: 29.4.-3.5.

Sisältö: Sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Painotus on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille:

•    aktiivinen sanasto: n. 100 sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)
•    kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit
•    päivittäiset tervehdykset ja fraasit
•    lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät, aukioloajat, alkamis- ja päättymisajat
•    ostokset ja hinnasta keskusteleminen
•    esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia, oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä, oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä). Sisältää pakollisten tehtävien lisäksi kotitenttinä tehtävän loppukokeen.

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 1 ja kanji-kurssi 1, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 05.05.2020 - 04.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 11.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). 

Aika: 5.5.–4.6. ti ja to klo 15.00–18.15
Huom. ei opetusta 21.5. to
Huom. 2.6. ti klo 15.00–16.30
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit): 4.6. to klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava alkeiskurssi 1 (2 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 1 (1op)’, joka sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
  • keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
  • omistamisen ilmaisut
  • kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista
  • noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanji-osio.

Lähtötaso: Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat taidot. Erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita, sillä oppikirja on täysin japaninkielinen.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) ja kanji-kurssi 1 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 1 (1op)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 2 ja kanji-kurssi 2, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 09.06.2020 - 07.07.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.06.2020 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe).

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanji-osio.

Aika: 9.6.–2.7. ti ja to klo 15.00–18.15
Huom. 30.6. ti ja 2.7. to klo 15.00–17.15
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit): 7.7. ti klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava alkeiskurssi 2 (2 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää 55 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
  • kuvailla esineitä ja asioita
  • kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
  • esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
  • yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) ja kanji-kurssi 2 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 2 (1op).

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) ja kanji-kurssi 2 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 2 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 1 ja kanji-kurssi 3, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

33352010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 23.07.2020 - 17.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2020 08:00

Kurssin tiedot

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 23. – 24.7. to-pe klo 12.45–16.00
sekä 27.7. – 13.8 ma ja to klo 12.45–16.00
Lisäksi 14.8. pe klo 16.30–18.00
Loppukoe/kanji-merkit: 17.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Loppukoe/kielioppi: 24.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kanji-merkit: 16.9. ke klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kielioppi: 28.9. ma 17.00–18.30, etätentti

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 72 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan
•  keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta
•  ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista)
•  ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet)
•  keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen
•  haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:

1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 (3 op) ja kanji-kurssi 3 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 3 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 2 ja kanji-kurssi 4, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

33352020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 17.08.2020 - 21.09.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 17.-27.8. ma ja to klo 12.00–16.00 sekä 3.–17.9. to klo 16.00–20.00
Huom. Viimeisellä opetuskerralla lopetus klo 19.15
Opetuspaikka: Rautatieläisenkatu 5 (käynti Messuaukiolta), Business College Helsinki, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Loppukoe/kanji-merkit: 21.9. ma klo 17.00–18.30
Loppukoe/kielioppi: 23.9. ke klo 17.00–18.30
Loppukokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Uusintakoe/kanji-merkit ja kielioppi:19.10. ma klo 17.00–20.00
Uusintakokeen paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Loppu- ja uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 70 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 182 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietoisuuteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  vertailla erilaisia asioita ja ymmärtää asuntoilmoituksia
•  kertoa fyysisestä tilastaan ja toimia lääkärillä
•  ymmärtää työpaikkailmoituksia ja kertoa haastattelussa kyvyistään ja kokemuksestaan
•  esittää ehdotuksia ja kutsuja
•  ymmärtää säätiedotuksia ja välittää kuultua informaatiota sekä esittää olettamuksia/arvauksia

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 2 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 2 (3 op) ja kanji-kurssi 4 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 4 (1op).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 3

Tämä kurssi on päättynyt

33352030 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 26.05.2020 - 26.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 26.5 – 26.6. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Huom. ei opetusta pe 19.6., tilalla to 18.6. klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus: 29.6. ma klo 17–18.30

Tavoite ja sisältö: Laajennamme arjen viestintätilanteissa tarvittavia japanin kielen taitoja. Tavoitteenamme on oppia small talk -keskustelua japaniksi, erilaisista asioimis- ja pulmatilanteista selviytymistä, puhelin- ja sähköpostiviestintää sekä uusia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tutustumme epämuodolliseen puhekieleen ja helppoihin keigo-kohteliaisuusilmaisuihin. Lisäksi syvennämme tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kurssi sisältää runsaasti uusia rakenteita (mm. aikomus, transitiivi- ja intransitiiviverbiparit, antamisen ja saamisen verbit, uusia sivulausetyyppejä). Aluksi kertaamme aiempien kurssien sisältöjä. Aihepiirejä ovat mm. ostokset, vaatetus, opinnot ja työ, matkailu, ongelmatilanteet, vierailu ja asuminen. Vapaaehtoinen kotitentti.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 19 - 26 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 23–30 ja opettajan jakamat monisteet.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 4

Tämä kurssi on päättynyt

33352040 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 28.07.2020 - 28.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 28.7.–28.8. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus:
4.9. pe klo 17.00–18.30

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistamme aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteenamme on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyû Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyû Nihongo II Renshûmondaishû (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 31–40 ja opettajan jakamat monisteet.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 5

Tämä kurssi on peruutettu

33352050 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 31.08.2020 - 22.09.2020

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Business College Helsinki)

Opettaja: FM Raisa Porrasmaa

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 31.8.–21.9. ma, ti ja ke klo 16.00–20.00 sekä 22.9. ti klo 16.00–17.30

Tavoite ja sisältö: Tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa japanin viestinnällisiä taitojaan itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle (chuukyuu/B1). Tavoitteenamme on oppia eri tilanteisiin sopivia luontevia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Pääaihepiirit: tutustuminen ja small talk, kuulumisten vaihto, suositteleminen, vaikutelmien kuvailu, matkailu Japanissa, ruoka ja musiikki, Internetin itseopiskelumahdollisuudet ja opiskelun apuvälineet, uutiset.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 4 tai vastaavat taidot.

Kirja: Marugoto Chūkyū 1 sekä Basic Kanji Book vol 2
Marugoto kirjan voi hankkia esim.: https://www.verasia.eu, Amazon tai Adlibris
Lisäksi muita nettikauppoja löytää täältä (Eurooppa melko alhaalta listassa): https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/
Linkki kirjaan: https://verasia.eu/marugoto/27-marugoto-nivel-intermedio-1-b1-libro-nico-9784384057591.html

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Online Japanese course 1 (for beginners)

33353010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.09.2020 - 15.12.2020

Paikka: Online

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 02.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 08:00

Kurssin tiedot

Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment for the all online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Dates and times: Sept. 15–Dec. 15 Tue and Thu 19:00–20:00 (Finland time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture.

The goal of study:  After finishing this intensive course, students will be able to obtain the basic language skills to survive in Japan. Students will read and write 46 Hiragana letters. Students will be able to recognize 100 Kanji letters.

Textbook: “Genki I” (second edition) published by the Japan Times. (via online bookstores e.g. Amazon).

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Online Japanese course 2

33353014 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 26.01.2021 - 27.04.2021

Paikka: Online

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 15.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment for the all online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Dates and times: Jan. 26 - Apr. 27, 2021 Tue and Thu 19:00~20:00 (Finland time)

Course Profile: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes  photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. This course is designed to be taken after completing “Online Japanese: course 1”. Using the latter half of Genki Book "1” 2nd Edition (about 100 pages) the goal of this study is to  polish up student’s Japanese language skills for more active communication with Japanese speaking people at work, school or when they travel Japan. Kanji will be included for the learners who are planning JLPTN3.

Textbook: Genki I, 2nd Edition, published by the Japan times, ISBN4-7890-1440-3  (There is 3rd edition, but we will use 2nd edition) (via online bookstores e.g. Amazon).

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese: Advantageous Japanese course 3

33353018 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.09.2020 - 15.12.2020

Paikka: Online

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 04.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 08:00

Kurssin tiedot

Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment for the all online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Dates and times: Sept. 15–Dec. 15 Tue and Thu 18:00–19:00 (Finland time)

Content and objectives: These intensive online Japanese language courses are taught live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. The courses will be taught in Japanese and English.

The goal of study: An Integrated Course in Elementary Japanese Genki II is a comprehensive textbook used in Course 3 and 4.  The reading materials in the latter half of the book are very good for advanced beginners or for beginners in the intermediate level.  Those who do not have Genki II book published by Japan Times have to buy one (available via online bookstores e.g. Amazon). Since we have finished learning grammars used in the reading material, you can comprehend paragraphs with summarizing skills.  You will read more than 200 Kanjis. Photos and videos and history of Japan will be included.

Textbook: “Genki II” (second edition) published by the Japan Times. (via online bookstore e.g. Amazon).

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Online Japanese course 4

33353020 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 26.01.2021 - 27.04.2021

Paikka: Online

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 15.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lecturer in the all online courses: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment for all the online courses: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Dates and times: Jan. 26 - Apr. 27, 2021 Tue and Thu 18:00~19:00 (Finland time)

Course Profile: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes  photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. Continuation from Course 3 with Genki Book II  2nd Edition. The latter half of Book II Genki will be taught including Kanji.

Textbook: Genki II, 2nd Edition, published by the Japan times (via online bookstores e.g. Amazon).

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Marugoto – kehitä ja ylläpidä japanin kielitaitoasi

33353060 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 22.10.2020 - 18.02.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 17.08.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 22.10.–26.11.2020 sekä 14.1.–18.2.2021 to klo 16.30–18.45

Lähtötaso: A2. Japanin jatkokurssi 1 ja/tai Japanin jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Kurssi soveltuu myös edistyneemmille opiskelijoille (esim. jatkokurssit 3 ja/tai 4 suorittaneille), jotka haluavat kerrata oppimaansa, kehittää puhetaitoaan ja laajentaa ilmaisuvarantoaan uusiin aihepiireihin.

Sisältö: Opiskelemme arkielämän viestintätilanteissa tarvittavia puhetaitoja ja keskustelun ymmärtämistä - tekstejä, kanjeja ja kielioppia unohtamatta. Opimme viestimään seuraavissa tilanteissa:  ensitapaaminen, ateriointi, matkailu, vapaaehtoistyö, tapahtumiin osallistuminen, uuden vuoden ja japanilaisten perinnejuhlien vietto, nettiostokset, ekologisesta elämäntavasta ja elämäntapahtumista keskustelu. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Kurssi antaa valmiudet jatkaa Japanin jatkokurssilla 3.

Oppikirjat: Marugoto Shokyuu 2 A2 Katsudoo ja Marugoto Shokyuu 2 A2 Rikai.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot