bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Orientaatio japanin kieleen, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

33350010 Kurssimaksu: 80,00 €, opiskelijalle 50,00 €

Aika: 23.03.2018 - 27.04.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 08.02.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.03.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 23.3.2018, 6.4.2018 ja 27.4. pe klo 16.00–17.30
Loppukoe: 3.5.2018 to klo 16.00–17.30
Uusinta pe 15.6. klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Painotus tällä kurssilla on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille. Aktiivinen sanasto n. 100 kielen alkeiden sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)

• kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
• päivittäiset tervehdykset ja fraasit
• lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät
• ostoksilla oleminen ja hinnasta keskusteleminen
• esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen
• aukioloajoista, alkamis- ja päättymisajoista keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy:
• Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia.
• oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä.
• oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 1, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 14.05.2018 - 15.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 14.5.–11.6. ma klo 15.30–18.45 ja to klo 15.30–17.45
Huom. ma 11.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ke 13.6. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) pe 15.6. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) pe 27.7. klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio "Kanji-merkit 1 (1op)", joka sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
• keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
• omistamisen ilmaisut
• kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista
• noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä

Lähtötaso: Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat taidot. Erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita, sillä oppikirja on täysin japaninkielinen.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 1 ja alkeiskurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 2, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 18.06.2018 - 18.07.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 18.6.–12.7. ma ja to klo 15.30–18.45
Huom. ma 18.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ma 16.7. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 15.8. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 20.8. klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona mm. Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin n. 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
• kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti
• kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
• esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
• yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 2 ja alkeiskurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 1, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

33352010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 26.07.2018 - 20.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 26.7.–14.8. ti ja to klo 16.00–20.00
Loppukoe 1 (kielioppi) to 16.8. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanjit) ma 20.8. klo 16.00–17.30
Opetus- ja loppukoepaikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 12.9. klo 17.00–18.30
Uusintakokeen 1 paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 17.9. klo 16.00–17.30
Uusintakokeen 2 paikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 3 (1op)’, joka sisältää noin 72 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 500 sanan lisäksi)

  • parhaillaan tapahtuvan ja samanaikaisten tekemisten/tekemisen ja toiminnan tuloksen rakenteet
  • tapahtumajärjestyksen ja toiveiden imaisemisen rakenteet
  • tekovälineet ja muutoksen kuvaamisen rakenteet
  • syyn kertominen ja kysyminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu
  • esimerkkien luetteleminen erilaisista tekemisistä, rakenteet on helppo/vaikea tehdä jotakin.

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 3 ja jatkokurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Opettaja: FM Outi Smedlund ja FM Pia Matilainen

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 2, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

33352020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 21.08.2018 - 05.10.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika:
21.–30.8. ti ja to klo 16.00–20.00 sekä 18.9. ja 25.9. ti klo 16.00–20.00
Opetuspaikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Loppukoe 1 (kielioppi) ma 1.10. klo 17.00–18.30
Loppukokeen 1 paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Loppukoe 2 (kanjit) pe 5.10. klo 16.00–17.30
Loppukokeen 2 paikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Uusintakoe 1 (kielioppi) ma 8.10. klo 17.00–18.30
Uusintakokeen 1 paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu, sali ilmoitetaan ala-aulassa
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) pe 12.10. klo 16.00–17.30
Uusintakokeen 2 paikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 4 (1op)’, joka sisältää noin 70 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 181 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 800 sanan lisäksi)

  • komparatiivi- ja superlatiivirakenteet
  • sairauksien ja oireiden sanastoa, lääkärillä käynnin rakenteet (mm. selittävä tyyli ja suoraviivaisten kieltojen ilmaisut)
  • potentiaalin (osata/voida tehdä jotakin) ja kokemusten ilmaisut (on kokemusta jostakin)
  • ehdotukset ja kutsut sekä niiden alustaminen
  • kuullun informaation välittämisen rakenteet sekä arveleminen.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 4 ja jatkokurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Opettaja: FM Outi Smedlund ja FM Pia Matilainen

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 3

Tämä kurssi on päättynyt

33352030 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 29.05.2018 - 29.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.5.–28.6. ti ja to klo 16.00–20.00 sekä pe 29.6. klo 13.30–15.00

Sisältö ja tavoite: Laajennetaan arjen viestintätilanteissa tarvittavia japanin kielen taitoja. Tavoitteena on oppia small talk -keskustelua japaniksi, erilaisista asioimis- ja pulmatilanteista selviytymistä, puhelin- ja sähköpostiviestintää sekä uusia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tutustutaan epämuodolliseen puhekieleen ja helppoihin keigo-kohteliaisuusilmaisuihin. Lisäksi syvennetään tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Sisältää runsaasti uusia rakenteita (mm. aikomus, transitiivi- ja intransitiiviverbiparit, antamisen ja saamisen verbit, uusia sivulausetyyppejä). Aluksi myös kerrataan aiempien kurssien sisältöjä. Aihepiirejä ovat mm. ostokset, vaatetus, opinnot ja työ, matkailu, ongelmatilanteet, vierailu ja asuminen. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Jatkokurssi 3 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 1.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 19 - 26 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 1 ja 2 (uusin painos), kpl 19 - 26 ja opettajan jakamat monisteet.

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 4

Tämä kurssi on päättynyt

33352040 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 30.07.2018 - 13.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.7.–29.8. ma ja ke klo 16.00–20.00 sekä pe 14.9. klo 18.00–19.30 japanilainen ravintola

Sisältö ja tavoite: Kurssilla opiskellaan loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistetaan aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita ja ajatuksia entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta. Jatkokurssi 4 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 2.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 27–35 ja opettajan jakamat monisteet.

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 5

Tämä kurssi on päättynyt

33352050 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 28.05.2018 - 29.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 52

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 28.5.–27.6. ma ja ke klo 16.00–20.00 sekä pe 29.6. klo 12.00–13.30

Sisältö ja tavoite: Tekstien lukemisen ja viestinnällisten harjoitusten kautta opitaan alkeistasoa vaativampia (chūkyū) rakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on oppia myös eri tilanteisiin sopivia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Kurssin pääaihepiirit: kielenopiskelustrategiat, Internetin itseopiskelumahdollisuudet ja opiskelun apuvälineet, keigo, ihmissuhteet, uutiset ja yhteiskunta, japanin kielen variaatio, työpaikan valinta ja henkilökohtaisten mieltymyksien, taipumusten ja ominaisuuksien pohdiskelu, esittäytyminen eri tilanteissa (opiskelu- tai työpaikassa, harrastuspiireissä ja vapaa-ajalla), esim. tuotekehitykseen ja tuotteiden kuvailemiseen liittyvät asiatekstit, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen.. Kurssin loppuun mennessä on opiskeltu yhteensä 500 kanji-merkkiä. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Jatkokurssi 5 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 3–4.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 4 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Chūkyū Nihongo I oppikirja, ISBN978-4-89358-787-9, kpl 1–5. Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), ISBN978-4-89358-119-8, kpl 36–45 ja opettajan jakamat monisteet.

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Etiketti Japanissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

ONLINE: Advantageous Japanese course 1 (for beginners)

33353014 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 22.01.2019 - 21.03.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 21.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: January 22–March 21, 2019 Monday and Wednesday 18:30–20:00 (Finland time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught live from Japan. Including a lot of photos, videos, articles, etc., of real time materials about Japan and its culture. The course will be taught in Japanese and English.

The Goal of study:  After finishing this intensive course, students will be able to obtain the basic language skills to survive in Japan. Students will read and write 46 Hiragana letters.  Students will be able to recognize 136 Kanji letters.This is a Pass /Fail program and a certificate will be issued by the Summer University and the Institute to which the lecturer belongs.

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection.  This course will be provided using  an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Textbook: “Genki I” published by the Japan Times. (available via online bookstores e.g. Amazon).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

ONLINE: Advantageous Japanese course 3

33353018 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 24.09.2018 - 21.11.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 21.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: September 24–November 21, 2018 Mon and Wed 17:00–18:30 (Finland time)

Content and objectives: These intensive online Japanese language courses are taught live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. The courses will be taught in Japanese and English.

The goal of study:  An Integrated Course in Elementary Japanese Genki II is a comprehensive textbook used in Course 2 and 3.  The reading materials in the latter half of the book are very good for advanced beginners or for beginners in the intermediate level.  Those who do not have Genki II book published by Japan Times have to buy one (available via online bookstores e.g. Amazon). Since we have finished learning grammars used in the reading material, you can comprehend paragraphs with summarizing skills.  You will read more than 200 Kanjis. Photos and videos and history of Japan will be included.

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection.  This course will be provided using  an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account. Instructions will be sent some days before the course starts.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot