bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Orientaatio japanin kieleen, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

33350010 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 22.03.2019 - 03.05.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.03.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: pe 22.3., pe 5.4. ja ma 29.4. klo 16.00–17.30

Sisältö: Sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Painotus on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille:

•    aktiivinen sanasto: n. 100 sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)
•    kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit
•    päivittäiset tervehdykset ja fraasit
•    lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät, aukioloajat, alkamis- ja päättymisajat
•    ostokset ja hinnasta keskusteleminen
•    esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia, oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä, oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä). Sisältää pakollisten tehtävien lisäksi kotitenttinä tehtävän loppukokeen.

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).

Katso myös: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 1 ja kanji-kurssi 1, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 06.05.2019 - 07.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.05.2019 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 6.5.–3.6. ma klo 15.30–18.45 ja ke klo 15.30–17.45
Huom. 3.6. ma klo 15.30–17.00
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit) 5.6. ke klo 16.00–17.30
Uusintakoe (kielioppi ja kanji-merkit) 3.7. ke klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava alkeiskurssi 1 (2 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 1 (1op)’, joka sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
 • keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
 • omistamisen ilmaisut
 • kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista
 • noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanji-osio.

Lähtötaso: Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat taidot. Erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita, sillä oppikirja on täysin japaninkielinen.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) ja kanji-kurssi 1 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 1 (1op)

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssi 2 ja kanji-kurssi 2, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

33351020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 10.06.2019 - 10.07.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pia Matilainen

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 10.6.–3.7. ma ja ke klo 15.30–18.45
Huom. ma 1.7. klo 15.30–17.00
Loppukoe (kielioppi ja kanjit) 8.7. ma klo 16.00–17.30
Uusintakoe (kielioppi ja kanjit) 20.8. ti klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava alkeiskurssi 2 (2 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää 55 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
 • kuvailla esineitä ja asioita
 • kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
 • esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
 • yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanjiosio.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:

1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 (2 op) ja kanji-kurssi 2 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 2 (1op)

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 1 ja kanji-kurssi 3, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

33352010 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 25.07.2019 - 19.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: to 25.7. klo 14.30–16.00 ja 26.7.–16.8. ti ja pe klo 12.45–16.00
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit) 19.8. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoe (kielioppi ja kanji-merkit) 16.9. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava jatkokurssi 1 (3 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 3 (1op)’, joka sisältää 72 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi Moodle-osiossa tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla.

 • aktiivinen sanasto n. 300 sanaa (edeltävien kurssien n. 500 sanan lisäksi)
 • parhaillaan tapahtuvan ja samanaikaisten tekemisten/tekemisen ja toiminnan tuloksen rakenteet
 • tapahtumajärjestyksen ja toiveiden imaisemisen rakenteet
 • tekovälineet ja muutoksen kuvaamisen rakenteet
 • syyn kertominen ja kysyminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu
 • esimerkkien luetteleminen erilaisista tekemisistä, rakenteet on helppo/vaikea tehdä jotakin.

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanjiosio.

Lähtötaso: A1/A2

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:

1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 (3 op) ja kanji-kurssi 3 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 3 (1op)

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 2 ja kanji-kurssi 4, 4 op

33352020 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 20.08.2019 - 18.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 20.–30.8. ti ja pe klo 12.00–16.00 sekä 3.–10.9. ti klo 16.00–20.00
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit): 18.9. ke klo 17.00–18.30
Uusintakoe (kielioppi ja kanji-merkit): 9.10. ke klo 17.00–18.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa ja lähiopetuksena opiskeltava jatkokurssi 2 (3 op) ja Moodlessa omatoimisena opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 4 (1op)’, joka sisältää 70 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 182 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi Moodle-osiossa tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla.

 • Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 800 sanan lisäksi)
 • komparatiivi- ja superlatiivirakenteet
 • sairauksien ja oireiden sanastoa, lääkärillä käynnin rakenteet (mm. selittävä tyyli ja suoraviivaisten kieltojen ilmaisut)
 • potentiaalin (osata/voida) ja kokemusten ilmaisut (on kokemusta jostakin)
 • ehdotukset ja kutsut
 • kuullun informaation välittämisen rakenteet sekä arveleminen.

Sisältää pakollisten kotona suoritettavien tehtävien ja kotona suoritettavan kanji-lopputentin lisäksi tenttitilaisuudessa suoritettavan paperimuotoisen kieliopppitentin, jossa on kanjiosio.

Lähtötaso: A2

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 2 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 2 (3 op) ja kanji-kurssi 4 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 4 (1op)

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 4

Tämä kurssi on peruutettu

33352040 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 29.07.2019 - 20.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 29.7.–29.8. ma ja to klo 12.00–16.00, tentinpalautustilaisuus 20.9. pe klo 18.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistetaan aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteenamme on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta. Jatkokurssi 4 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 2.

Lähtötaso: A2

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 31–40 ja opettajan jakamat monisteet.

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Japanin jatkokurssi 6

Tämä kurssi on peruutettu

33352060 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 09.07.2019 - 13.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Raisa Porrasmaa

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.07.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 9.7.–8.8. ti ja to klo 16.15–20.15 ja 13.8. ti klo 16.15–17.45

Tavoite ja sisältö: Tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa japanin viestinnällisiä taitojaan itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle (chuukyuu/B1). Tavoitteenamme on oppia eri tilanteisiin sopivia luontevia kielen vivahteita. Käsittelemme edellisellä kurssilla käsittelemättä jääneet kirjan kappaleet ja sen jälkeen mahdollisesti opettajan tarjoamaa muuta materiaalia. Pääaihepiirit: Onnittelujen ilmaiseminen, hääsanasto, huolista puhuminen ja tunteiden ilmaiseminen, matkustaminen ja pulmatilanteet matkalla, työllistyminen, työnteko ja yhteiskunnalliset asiat. Jatkokurssi 6 vastaa aiempaa kesäyliopiston Japanin jatkokurssia 5.

Lähtötaso: A2/B1

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston jatkokurssi 5 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Marugoto Chūkyū 1

Marugoto kirjan voi hankkia esim.: https://www.verasia.eu, Amazon tai Adlibris
Lisäksi muita nettikauppoja löytää täältä (Eurooppa melko alhaalta listassa): https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/
Linkki kirjaan: https://verasia.eu/marugoto/27-marugoto-nivel-intermedio-1-b1-libro-nico-9784384057591.html

Katso myös: Avoin yleisötilaisuus: Musiikki Japanin kulttuurissa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Online Japanese course 1 (for beginners)

Autumn 2019

33353010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 17.09.2019 - 17.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: Sept. 17–Dec. 17, Tue and Thu 18:00–19:00 (Finland time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture.

The goal of study:  After finishing this intensive course, students will be able to obtain the basic language skills to survive in Japan. Students will read and write 46 Hiragana letters. Students will be able to recognize 100 Kanji letters.

Textbook: “Genki I” published by the Japan Times. (via online bookstores e.g. Amazon).

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese course 2 (for beginners)

Autumn 2019

33353014 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 17.09.2019 - 17.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: Sept. 17–Dec. 17, Tue and Thu 19:00–20:00 (Finland time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course taught in Japanese and English live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture. This course is designed to be taken after completing “Online Japanese: course 1”.

The goal of study:  This course 2 will polish up student’s Japanese language skills for more active communication with Japanese speaking people at work, school or when they travel Japan. Through 385 pages grammar introductions and exercises with “Genki II”, students will be exposed to and recognize 173 new Kanji letters and 58 new grammars.

Textbook: “Genki II” published by the Japan Times. (via online bookstore e.g. Amazon).

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese course 5

Autumn 2019

33353022 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 17.09.2019 - 17.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times: Sept.17–-Dec. 17, 2019, Tue 17:00–18:00 and Thu 20:00–21:00 (Finland time)

Content and objectives: An intensive online Japanese language course is taught in Japanese and English live from Japan. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture.

The goal of study: A continuing course after Online Japanese: course 4.

Course book: will be announced later

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Online Japanese: learning on your own proficiency level

Winter 2020

33353024 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.01.2020 - 07.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Former professor of US universities Setsuko Konishi

Oppitunteja: 36

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Dates and times:
Evaluation test, time will be announced later.
January 7–April 7, 2020 Tue and Thu, one hour between 17:00–21:00 (Finland time) depending on your group

Content and objectives: This intensive online Japanese language course is taught in Japanese and English live from Japan. The course is aimed at students with different proficiency level in Japanese. In the beginning of the course teacher will evaluate students´ starting level and depending on their skill level students will be divided in small groups. The precise timing of the course on the mentioned period of time will be informed after evaluation of students´ starting level. The course includes a lot of photos, videos and articles of real time materials about Japan and its culture.

Lecturer: Japanese Government Certified Japanese language instructor and former professor of US universities Setsuko Konishi, a Japanese native, living in Japan, has many years of experiences both in traditional teaching in very competitive and well known US universities and also in online teaching as university programs from Japan.

Required equipment: A computer with a camera, headset with a microphone and internet connection. This course will be provided using an online conference program Zoom, but students will not be required to create an own account.  Instructions will be sent some days before the course starts.

Student feedback from previous courses:

”I have been very satisfied with the courses. Konishi-sensei has taken great care of us students and the cultural bits are a good addition and make learning enjoyable. The courses do run at a fast pace, so students need to be ready to put in effort. However, Konishi-sensei has been very accommodating even with my sometimes foolish questions.

As an end result, my travels in Japan have been far more enjoyable as I am able to chat with locals and have some insight on customs and interesting things to see.“

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot